Marina produkter och rätter Recept Vilken Fisk Är Nyttigast Lax Eller Hoki?

Vilken Fisk Är Nyttigast Lax Eller Hoki?

Vilken Fisk Är Nyttigast Lax Eller Hoki
Rent generellt är laxfiskar och små pelagiska fiskar nyttigast.

Vilken är den bästa fisken att äta?

Bästa fisken för kropp och klimat | Tidningen Extrakt Ur klimatperspektiv är fisk oftast ett mer hållbart alternativ än kött, men alla fiskar är inte lika bra. Forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram en lista som visar vilka arter som är bäst när klimatperspektiv och näringsperspektiv vägs samman.

 1. Fisk jämförs ofta rakt av med annat kött som kyckling, nöt och gris, men det finns stora skillnader mellan olika arter, både sett till klimatpåverkan och till näringsinnehåll, säger forskaren Friederike Ziegler, som har varit med och tagit fram listan.
 2. I listan ingår inte bara fisk utan all typ av sjömat, ett begrepp som även inkluderar till exempel skaldjur.

De arter som fick allra högst poäng när näringsinnehåll och klimatpåverkan vägdes samman var ostron, sill, makrill och skarpsill.

Vilken fisk är nyttig?

Kostråd för konsumtion av fisk från vissa områden – Fisk är nyttigt och rikt på såväl vitaminer som mineralämnen. Fet fisk innehåller dessutom fleromättade fettsyror som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. De nyttiga omega-3-fettsyrorna i fisk påverkar barnets utveckling och i slutet av graviditeten då hjärnan på fostret gör en slutspurt i utvecklingen, är det extra viktigt.

Fler borde alltså äta fisk. Studier visar att vissa insjöfiskar och feta ostkustfiskar har förhöjda halter av miljöföroreningar. De allra flesta konsumenter har dock inte någon anledning att begränsa sin fiskkonsumtion. Men flickor och kvinnor i barnafödande ålder bör till exempel inte äta strömming och sill från Östersjön och Bottniska viken mer än en gång i månaden.

Exempel på fisk och fiskprodukter som har låga halter av miljöföroreningar och som alla kan äta utan inskränkning: Dessa fiskar kan alla äta utan inskränkningar: All fisk fångad längs västkusten och i öppna havet. T ex sill, torsk, kolja, sej, makrill, lubb, långa, bleka, vitling, havskatt, marulk, alla plattfiskar m fl.

 1. Undantagen är stor hälleflundra, svärdfisk, haj, rocka och färsk eller fryst tonfisk.
 2. Torsk och plattfisk från Östersjön.
 3. Odlad fisk.
 4. Produkter som exempelvis fiskbullar, fiskpinnar, sillkonserver och konserverad tonfisk.
 5. Fisk som ska kallrökas eller gravas bör djupfrysas i 2 dygn före tillagning (på grund av eventuella parasiter).
You might be interested:  Vilka Stjärntecken Passar Ihop Med Fisk?

Läs mer om råd om fiskkonsumtion på www.slv.se och följ gärna livsmedelsverkets kostråd och ät mera fisk

Hur många gånger i veckan ska män äta fisk?

Hur mycket fisk ska vi äta? Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi regelbundet äter fisk (1–2 gånger per vecka) och att måltiderna innehåller omega-3-fettsyror. Det behövs för att omega-3-fettsyror är essentiella – eftersom de inte produceras i kroppen måste vi få i oss dem via kosten.

Vilka fiskar får vi inte äta så ofta och varför?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding. Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

You might be interested:  Vilken Fisk Ska Man Inte Äta Som Gravid?

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad. Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan. Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

Vilka fiskar är giftiga?

Fisk från Östersjön innehåller ofta stora mängder miljögifter. Kustnära fisk som gädda, gös, abborre med mer kan innehålla tungmetaller, PFAS och annat. Fet fisk innehåller framförallt dioxiner och PCB. Fet fisk är exempelvis siklöja, sik, lax, öring, sill och skarpsill. Sill. Bild: Gervais et Boulart. Public domain

Finns det giftiga fiskar?

Stick av fjärsing

 1. Du är här:

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Om du råkar röra en tagg sprutas gift ut automatiskt som försvar.

 1. Även döda fiskar har gift i taggarna.
 2. Fjärsing är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön.
 3. Den lever under sommartid på grunt vatten, ofta nerbäddad i bottensanden.
 4. Ett stick av en fjärsing gör mycket ont.
 5. Huden vid stickstället kan bli svullen och få en annan färg.
 6. Du kan också få,, frossa, svettningar och illamående.
You might be interested:  Hur Vet Man Att Fisk Är Dålig?

Du kan ha ont vid stickstället i upp till ett dygn och svullnaden kan hålla i sig i flera veckor, ibland månader. Ibland blir såret vid stickstället efter några dagar. Du bör göra följande för att så fort som möjligt försöka minska giftets verkan:

 • Sänk snarast ner den del av kroppen som har stuckits i varmt vatten eller annan vätska. Vätskan ska vara så varm som möjligt utan att det bränns, 40 till 45 grader. Testa temperaturen först med en annan del av kroppen, till exempel ett finger.
 • Håll kvar kroppsdelen i den varma vätskan i en halvtimme upp till en timme, eller tills smärtan går över. Skadorna minskar eftersom giftet blir mindre aktiv av värme. Fyll på med nytt hett vatten så att vattnet fortsätter vara varmt.
 • Försök ta bort eventuella rester av gifttaggen.
 • Håll den angripna kroppsdelen så stilla som möjligt.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du inte kan få ut taggresterna själv, eller om huden runt såret efter några dagar blir rött och svullet med varbildning. Detsamma gäller om du själv inte lyckats lindra smärtan inom 30 till 60 minuter, eller om svullnaden eller smärtan ökar. Kontakta genast en eller en om du har ett eller flera av följande besvär:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • frossa
 • svettningar
 • illamående.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att, Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Göteborg : Stick av fjärsing

Kan man äta alla fiskar i Sverige?

Bättre att äta fiskar från atlanten eller nordhav eller bästa är från stilla havet. I princip all fisk i Sverige är ätbar. Finns både sötvattensfiskar och saltvattensfisk.

Related Post