Marina produkter och rätter Recept Vilka Drag Är Bäst För Abborre?

Vilka Drag Är Bäst För Abborre?

Vilka Drag Är Bäst För Abborre
1. Mieko Kobra Spinnare (perfekt för abborre) – Mieko Kobra är en ny spinnare som tagits fram för fiske efter abborre, öring, röding, harr och regnbåge. Den relativs smala skeden och komprimerade kroppen gör att du kastar Kobra långt. Skeden har ett stansat mönster av en kobra som ger extra vibrationer i vattnet. Vilka Drag Är Bäst För Abborre (Klicka på bilden för att komma till produkten)

Vad ska man fiska abborre med?

Utnyttja abborrens aggressivitet – Som den varmvattenfisk abborren är blir den aggressiv under sommaren. Bäst abborrfiske har jag på beten med mycket ljud och rörelse vilka retar lika mycket som dem lockar de rovgiriga abborrarna. Bäst fiske brukar jag ha med vanliga spinnare, bladebeten eller ytbeten som skapar kraftiga ljud och vibrationer i vattnet. En stor abborre kan bjuda på en riktigt tuff fight. Som kontrast fiskar jag numera väldigt lite med mer diskreta beten som sävliga jiggar och dropshotpresentationer då jag tycker dessa tappar i attraktion i sommarens varma vatten. För att lyckas så bra som möjligt på sommaren är mitt tips alltså att fiska aggressivt, vara rörlig samt att ständigt ha ögonen med sig.

När är abborren som störst?

Jiggfiske – Den bästa säsongen för att jigga abborre startar i slutet av juli, när havsvattnet har värmts upp och abborren bildar större stim. Fisket blir bara bättre fram till slutet av september och fortsätter ända tills isarna lägger sig. Abborre kan fiskas med jigg även efter vårens lekperiod i närheten av lekplatserna.

Vårens säsong är kort och sträcker sig bara över några veckor. Under sommaren när vattnet värms finner man abborren i grunda varma vikar eller på kraftigt strömmande platser. När man söker efter lämpliga fiskeplatser har man stor hjälp av sjökort och ekolod. Från sjökortet söker man efter intressanta områden och ekolodet hjälper en att noggrannare hitta de rätta platserna.

De bästa platserna är sådana där undervattensrev höjer sig från djupare vatten till 5-8 m djup. Bästa botten för jiggfiske är en hård botten utan växtlighet. Våren: När isarna har släppt är det abborrens lektid. Efter lektiden splittras abborrstimmen och drar sig ut på djupare vatten.

 1. Efter leken är abborren hungrig och den söker sin föda en kortare tid i närheten av lekplatserna, vart det lönar sig att koncentrera fisket.
 2. Sommaren: I början av sommaren är det svårare att hitta abborren än senare.
 3. Abborren finns ofta i grunda varma vikar och om vattnet är varmt i kraftiga strömdrag.

Genom att koncentrera fisket till strömdrag som broöppningar eller smala sund kvällar och mornar kan man få goda fångster. Hösten: Från senare delen av sommaren eller början av hösten börjar abborren bilda större stim, och söker föda för att bygga upp fettreserverna inför den kommande vintern.

 1. Abborstimmen söker sig till branter, undervattensrev och strömdrag.
 2. Sensommarens kvällar hittar man abborrstimmen på grunda vatten alldeles i strandkanten var de jagar småfisk så att det skvätter i vattnet.
 3. Redskap och jiggen: När man jiggar behöver man relativt lätta kastfiskeredskap.
 4. Som spö lämpar sig bäst ett styvt spö med full action, ett spö som man klarar att kasta tillräckligt tunga drag med.

Ett spö som är alltför mjukt har det problemet att fisken lätt släpper. Som rulle passar en lätt UL- eller en rulle av första klass, även lätta kan användas. Som lina endera en monofil eller spunnen lina. Den spunna linas fördel är att den inte töjer och därmed ger en bättre känsla för huggen.

Den har även större dragtålighet, och gör det därför möjligt att använda en finare lina som i sin tur ger längre kastavstånd och draget sjunker snabbare. Monifil linans fördelar är bättre skavtålighet. Lämplig tjocklek på linan är för monofil 15-30 mm och för spunnen lina 10-18 mm. Jiggen består av ett metallhuvud med krok och en silikondel.

Huvudets vikt bestämmer hur snabbt jiggen sjunker till botten. I strömmande vatten eller på djup vatten använder man ett tyngre och snabbare sjunkande jigghuvud, än på grunda vatten. De jigghuvuden som lämpar sig bäst för Kvarken växlar mellan 5-25 gr beroende på djup och vattnets strömning.

You might be interested:  Vad Gillar Abborre För Drag?

Storleken på kroken väljer man enligt den silikonjigg som man skall använda. Jiggens silikondel finns det en stor variation av, i Kvarken använder man vanligen larv-, fisk-, eller maskjiggar. De mest omtyckta färgerna är motorolja, röd, brun, grön och blå. Det är svårt att se något som helst samband mellan färgen på jiggen och väderförhållandena.

Den mest lämpliga färgen för varje tillfälle får man genom att pröva sig fram. Teknik: Jiggen kastas ut åt till önskad plats och sen låter man den sjunka till botten. När linan slakar vet man att jiggen har nått botten. Grundtekniken är att veva in linan några varv och igen låta jiggen sjunka till botten.

Jiggen får hoppa på detta sätt längs med botten tills fisken nappar eller jiggen är under båten. Fiskens hugg känns som en skarp knyck, varefter fiskaren bör göra ett mothugg för att kroka fisken. När ett stim är på hugget kan man på bara en kort stund få rikligt med fisk. Efter att fisken krokats av bedövas den och avblodas.

Den fisk som skall släppas tillbaks försöker man ta loss från kroken utan att röra vid fisken. Tillstånd: När man jiggar abborre krävs betald fiskevårdavgift samt det länsvisa spöfiskekortet eller det lokala fiskelagets tillstånd. : Abborre (Perca fluviatilis)

Vilken flätlina till abborre?

Flätlina till abborre – Berkley Fireline Ultra 8 Flame Green 150 m flätlina Vilka Drag Är Bäst För Abborre Om det är abborre du ska fiska så är det bra att först och främst ha ett lätt haspelspö på mellan 6 och 9 fot. Gärna en kastvikt på 5–25 gram. Till det kan du ha en haspelrulle i storleksmodell 2000–3000. Du bör satsa på en tunn flätlina, som till exempel Berkley Fireline Ultra 8 Flame Green 150 m flätlina.

När är det bäst att pimpla abborre?

Fiska Abborre – Allt du behöver veta inför abborrfisket Vilka Drag Är Bäst För Abborre Abborren är förmodligen den fiskart vi hittar flest av i Sverige. Den finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela landet med undantag för vissa delar av fjällregionen. Även fast abborren är en sötvattensart så kan du hitta den längst hela och, I Sverige råder det sällan fiskerestriktioner mot abborrarna, dels för att det inte finns något hot mot dem, men också på grund av mängden abborre vi har.

 • Det har dock att man sett aningen minskad mängd abborre i Östersjön.
 • På våren när temperaturen uppnår ca.7-8 grader så blir abborren extremt lekfull.
 • Detta sker oftast nära stranden och på grunt vatten.
 • De är bland de fiskarter som tål de tuffaste förhållanden. Bl.a.
 • Den art som tål försurning bäst.
 • Oftast blir abborren upp mot 20-40 cm lång, men det har rapporterats fångst med en längd på 60 cm.

Honorna är de som blir stora, i vissa fall kan kan de t.om. väga upp mot 3 kg. Hanen är betydligt mindre och hamnar vanligtvis runt 1.5 kg. De växer som snabbast när de är små. Redan under andra året så är de ofta över 10 cm långa och först efter 10 år hittar du en abborre som är över 30 cm.

 1. Det sätter lite perspektiv på tillväxtkurvan.
 2. Vanligtvis blir de inte äldre än 15 år, men enstaka individer på 26 år har påträffats.
 3. Oavsett om du är nybörjare eller en rutinerad fiskare så är abborrfisket extremt roligt.
 4. Inget fiskepass är sig likt eftersom abborren hela tiden ändrar sina preferenser.
You might be interested:  Hur Man Dödar En Fisk?

Det som fungerade för någon annan kanske inte alls fungerar för dig. Därför finns det inget facit för hur du ska fiska abborre. Här är det bara kreativiteten som sätter stopp. Ett tips att känna till är att om du väl fått en abborre så är det stor chans till att där finns betydligt fler.

Så kroka av den fort och kasta igen innan stimmet rör sig vidare. Sommaren och tidig höst är högtid för att fiska efter abborre. Den trivs bra i varmt vatten och drar sig ofta dit solen lyser igenom under ytan. Dvs. på grunt vatten nära stränder eller växtlighet och vass. Här finns det också gott om bete för dem.

Eftersom abborren är en rovfisk som vanligtvis jagar i stim så är det viktigt att uppmärksamma om småfiskar hoppar på ytan. Detta kan vara ett tecken på att det är större abborrar som jagar upp dem. Som vanligt så finns det en hel uppsjö av olika drag och beten för olika ändamål.

 • Generellt så kan vi säga att talesättet “stort bete fångar stor fisk” tillämpas även på abborrfisket.
 • Ibland kan det dock krävas mindre drag för att få dem intresserade.
 • Som vi nämnde tidigare så fort du fått napp och hittat ett stim så kan det vara värt att byta upp sig till en större storlek på betet.

De vanligaste betena för abborrfiske är bl.a.:

Wobblare mete Jiggar Jerkbait Crankbaits Ytbeten Dropshot

Som i många andra fall så är det bästa “all-round” betet för abborrfisket spinnaren. Den är lättkastad, ger starka vibrationer i vattnet och är väldigt lätt att kroka abborren med. En spinnare på 10gr brukar funka perfekt i de flesta förhållanden. Även jiggar har en tendens att vara mycket effektiva på abborrar. Vilka Drag Är Bäst För Abborre Precis som på sommaren så är abborren också en av Sveriges mest populära fisk att pimpla efter under vintern. Bästa tiden för att pimpla abborre är under tidig vår (februari-mars), då är det inte för kallt och de blir mer aktiva i vattnet. Det bästa stället att pimpla abborre är från isen och i de delar av Sverige där det finns tjock och säker is.

Till skillnad från abborrfiske på sommaren så drar de sig neråt mot de varmare djuphålorna, en bra tumregel är att fiska på ca 3-10 meters djup. Anledningen till att de håller sig till djuphålorna är för att de har en sluten simblåsa och kan därför inte tryckkompensera för det ökade trycket på bottnen.

De måste röra sig mellan grundare och djupare vatten. Här kommer tre högt aktuella tips:

Borra flera gånger för att vara säker att du hittar fisk, det är väldigt sällan du hittar ett guldläge på första borrningen. Om du märker av att det faktiskt finns fisk på plats men att de inte biter ordentligt? Byt till ett mindre bete och testa igen. Även fast det är vinter så simmar de fortfarande i stim, var därför snabb på att kasta ner betet igen för att hålla igång.

Har du inte kastat med fiskeutrustning är det bra att börja med en tyngd utan krok för att få den rätta tekniken. Annars finns det risk att betet fastnar och du blir tvungen att klippa linan. Begränsa antalet beten och lär dig hur ett fåtal av dem fungerar. Det kan exempelvis vara spinnare, jiggar och skeddrag du testar. Det är bättre att vara riktigt bra med ett fåtal beten än att vara medelbra med många. När det väl nappar så måste du ta mothugg, det innebär att man rycker till snabbt med spöt för att kroken skall fasta i fiskens mun. En metod för effektivt fiske är att metodiskt kasta av varje fiskeställe. Prova att fiska både djupt, ytligt och veva in i olika hastigheter. Fisket kan även vara bra vid olika tid på dygnet och olika väder. Som exempel har vi abborre och gös som tycker om varmt väder och högtryck och gäddan som nappar bra i blåst, regn och rusk. Prova att fiska tidigt på morgonen eller på kvällen eftersom fisken ofta är aktiv när ljuset ändras.

You might be interested:  Vad Kan Man Äta Till Sill?

: Fiska Abborre – Allt du behöver veta inför abborrfisket

Varför nappar inte abborren?

Barometertryck – En ofta förbisedd faktor är barometertrycket, dvs lufttrycket. Det påverkar både oss fiskare och fiskarna under ytan. Fiskens simblåsa anpassar sig till det yttre trycket genom att ta upp eller avge luft. Men fiskar med sluten simblåsa, t ex abborre och gös, har lite svårare att snabbt reglera lufttrycket och går istället ned djupare vid fallande lufttryck.

 1. Är det tal om en grund sjö kan fisken inte gå ned tillräckligt djupt vid lågtryck och blir därför “trycksjuk” och apatisk tills den anpassat sig.
 2. Även om lufttrycket påverkar fisken så är det inte alltid lätt att förutse fiskens huggvillighet med hjälp av enbart barometern.
 3. Emellertid är ett stabilt lufttryck under flera dagar att föredra, men ett långsamt stigande eller fallande lufttryck kan också vara en positiv faktor.

Det viktiga är att lufttrycket inte ändrar sig för snabbt och för mycket fram och tillbaka, det påverkar fisket på ett negativt sätt.

Får ingen abborre?

Om det visar sig att fisken inte finns där kan det vara värt att leta lite grundare och vid lite växtlighet, typ vid vassen, då de lite större abborrarna jagar betesfisken som finns vid ytan. Det får även vara stenigt på botten och inte mjuk sandig botten.

Vad gillar fiskar för drag?

Färger som funkar bra i grumligt vatten – När du fiskar i grumligt vatten är det bäst att använda starka och livliga färger på ditt bete. Detta hjälper fisken att lättare se ditt bete och ökar dina chanser att fånga något. Ljusa färger som rött, orange och gult är alla bra val.

Vilket fiskedrag ska jag använda?

Olika beten för spinnfiske – Skeddrag är oftast gjorda av metall och sjunker därför i vattnet. Skeddrag skickar ut blänk och ljus- och ljudsignaler i vattnet när de vevas in. Stora breda skeddrag passar för gäddfiske, långsmala, kompakta drag är lämpliga för havsöring och näbbgädda, riktigt små drag funkar för fjällöring, röding och regnbåge.

Vobbler liknar i regel en fisk och har en haksked som gör att den dyker och simmar vid invevning. Beroende på vilket material de är gjorda av kan de flyta eller sjunka i olika hastighet. Små vobbler är bra beten för fiskar som abborre, regnbåge och öring, medan större modeller ofta används till fiske efter gädda, gös och exempelvis kanadaröding.

Jerkbait är ett superbete för gädda. Många av betena har inte någon inbyggd rörelse utan man måste rycka med spöspetsen för att betet ska röra sig lockande. Det kräver ett ganska kort och styvt spö för att fungera. De flesta jerkbeten fiskar ytligt, men det finns sjunkande alternativ för djupt fiske.

Spinnare består av en kropp och en eller flera skedar som snurrar och vibrerar vid invevning. Spinnare är effektiva för många arter som abborre, gädda, regnbåge, harr och öring. Jiggar är mjuka gummibeten i olika former. Ofta har de en mycket lockande gång. Fisklika småjiggar är ett superbete för abborre och större gummifiskar funkar bra för gädda, gös, torsk, sej och andra fiskar.

Många jiggar har ett tungt huvud med en stor enkelkrok som sticker ut på ovansidan av jiggen. Det gör att man kan fiska väldigt nära botten och låta den studsa lockande mot botten.

Related Post