Marina produkter och rätter Recept Varför Är Lax Bra För Miljön?

Varför Är Lax Bra För Miljön?

Varför Är Lax Bra För Miljön
Foto: Shutterstock – För odlad fisk avgörs miljöpåverkan till stor del av hur mycket foder som krävs, men även vilket odlingssystem som används. Fiskodlingar har fortfarande många utmaningar, som övergödning och beroendet av vildfångad fisk i fodret. För lax så har man allt större andel vegetabilier i fodret, vilket innebär en annan typ av miljöpåverkan.

Varför är det bra att äta lax?

Näringsinnehåll per 100 g lax –

Energi (Kcal) 180
Protein (g) 18
Fett (g) 12
Kolhydrater (g) 0

Lax innehåller en stor andel protein och fett. Proteinet är komplett då det innehåller samtliga essentiella aminosyror. Fettsammansättningen är gynnsam med ett högt innehåll av omättat fett, bland annat de viktiga omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Överlag behöver svenskar äta mer omega 3, i 100 g lax finns över 2 g vilket gör det till en mycket god källa av fettsyran.

Vilken lax är bäst för miljön?

1. Vildfångad lax – Vildfångad fisk kan leva fritt i sin naturliga miljö, den kan äta det den är skapt för att äta och simma på det sättet den är tänkt att simma och på så sätt växa upp till en näringsrik fisk för dig att äta. Vildfångad fisk är därför det bästa alternativet.

 1. Problemet är dock att det i vissa fall kan vara svårt att få tag på och även här spelar vattnet som fisken levt i roll.
 2. Vildfångad svensk lax innehåller höga halter miljögift, dioxin och PCB och bör undvikas.
 3. Speciellt från fångstområdena Östersjön, Bottenviken, Vänern och Vättern,
 4. Barn, ungdomar, unga kvinnor som vill ha barn i framtiden, samt gravida och ammande rekommenderas att inte äta fet fisk med höga halter av dioxin och PCB oftare än högst 2-3 gånger per år.

– Livsmedelsverket ( källa ) Det bästa alternativet när det kommer till vildfångad lax är lax från Alaska. Den typen av lax kan vara svår att få tag på, bästa chansen är att fråga hos din lokala fiskhandlare.

Är lax klimatsmart?

Klimatsmart? –

Norsk odlad lax har ett något högre klimatavtryck än svensk kyckling och gris, men betydligt lägre än nötkött. Jämfört med europeiska animalieprodukter är klimatavtrycket av lax lägre. Skulle klimatavtrycket räknas per näringsinnehåll i stället för per kilo, skulle lax ha lägst klimatavtryck.

Varför Är Lax Bra För Miljön

Hur påverkar fisk miljön?

Lax – ja eller nej tack? – Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax kan ha en negativ påverkan på både miljö och klimat. Detta beror till stor del på att laxen är en rovfisk som kräver proteinrikt foder, som bland annat innehåller fiskmjöl tillverkat av vildfångad fisk.

 • Detta bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv.
 • Ökat fisketryck och bristfällig förvaltning hotar inte bara fiskbestånden och balansen i de marina ekosystemen utan även livsuppehället för redan marginaliserade kustsamhällen vars inkomst och näringsintag är beroende av småfisk.
 • Under de senaste tio åren har det skett en förskjutning mot mer växtbaserat foder.

Men växtbaserat foder är inte nödvändigtvis positivt ur vare sig klimat eller miljösynpunkt om det innebär att fisken ersätts med soja, vilket i stor utsträckning är vad som skett. Dessutom kan det uppstå stora miljöproblem där laxen odlas. I Norge till exempel, finns stora problem med att de odlade laxarna smittar de redan hotade vilda laxstammarna med parasiter och sjukdomar.

Förrymda laxar riskerar också att förstöra de unika anpassningarna hos de vilda laxbestånden genom att föröka sig med den vilda laxen. Faktum är att de norska vildlaxpopulationerna har halverats sedan 1980-talet, Odlad lax är helt enkelt billig i butiken därför att någon annan redan har betalat det verkliga priset.

You might be interested:  Varför Står Det Chimi På Kalles Kaviar?

Välj KRAV eller MSC-märkt lax om du vid enstaka tillfällen vill unna dig en bit.

Vilken fisk är mest klimatsmart?

Det har varit mycket diskussioner kring matens miljöpåverkan i media den senaste tiden. Djuruppfödningen står för nästan en femtedel av världens totala klimatutsläpp och det är många aspekter att ta hänsyn till i mataffären för den som vill tänka etiskt.

Men hur mycket fågel, fisk och mittemellan påverkar kan vara svårt att veta. SMB reder ut frågetecknen med fyra delar som publiceras klockan 15.00 måndag till torsdag. Delarna behandlar kött, fisk, vegetariska alternativ och en avslutande sammanfattning. Del 2 – Fisk och skaldjur Den klimatsmarta fisken Enligt Naturvårdsverket ligger ett kilo fisk på samma utsläppsnivåer som mellan kyckling och gris (2 kg respektive 5 kg växthusgaser per kilo kött).

Skillnaden på fisk och fisk är alltså stor, och hållbarhetsmärkt fisk är i regel alltid bättre. Enligt en undersökning gjord av KRAV släppte KRAV-certifierad torsk ut 1,5 kg växthusgaser per kilo torskblock, medan samma mängd konventionellt fiskad torsk släppte ut mellan 3,3 kg och 4,3 kg växthusgaser.

 • De största orsakerna till utsläppen är bränslet till fiskebåtarna och fiskemetoden.
 • Fiskar från hållbara bestånd är mest klimatsmart då det tar längre tid, och förbrukas mer bränsle, att fånga fisk från mindre bestånd.
 • Metoder som bottentrålning bör definitivt undvikas då det både drar mer bränsle och förstör havsbotten.

Du blir garanterad hållbara fiskemetoder om du köper miljömärkt fisk. Fiskar som enligt Naturskyddsföreningen är grönlistade (hållbara att äta) är bland annat abborre, gös, gädda och blåmusslor. Musslor renar haven och behöver inte fodras av människan vilket gör dem till ett klimatsmart alternativ.

Bland de gulmarkerade som vi bör vara försiktiga med kan vi bland annat hitta tonfisk, röding och sik, och bland de rödmarkerade hittas självklart haj, tigerräka/scampi och ål. WWF har en fiskguide i kortare format och Tasteline har sammanställt vad du bör tänka på och även vilken säsong du bör köpa vilken fisk.

Viss problematik med odlad fisk Mängden odlad fisk sägs i år komma att överstiga mängden fångad fisk, Men odlad fisk kräver försiktighet då fodret till fiskarna inte alltid är hållbart och odlingarna kan bidra till övergödning. Ett växande problem är också att sjukdomsutbrott inom odlingarna har lett till överanvändning av antibiotika och bekämpningsmedel. Varför Är Lax Bra För Miljön MSC har tre principer de jobbar efter: Princip 1: Fiskbeståndets tillstånd Fisket måste ligga på en nivå som är hållbar för fiskbeståndet. Certifierade fisken måste drivas så att fiske kan pågå i all evighet och så att resurserna inte överexploateras.

 1. Princip 2: Fiskets inverkan på den marina miljön Fisket ska bedrivas så att man bibehåller strukturen, produktiviteten, funktionen och mångfalden på de ekosystem som fisket grundar sig på.
 2. Princip 3: Fiskets skötsel Fisket måste uppfylla alla lokala, nationella och internationella lagar och använda ett förvaltningssystem som kan anpassas till förändrade förutsättningar och upprätthålla hållbarhet.

Gifter i fisk Livsmedelsverket rekommenderar att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan. Samtidigt håller många delar av våra hav på att bli utfiskade. Fisk är bra då de innehåller Omega 3, jod, selen och D-vitamin, vilket även går att hitta i vegetariska produkter.

Enligt livsmedelsverket borde vi äta mer fisk än vad vi gör idag, uppemot 300 gram i veckan, men hur vi skulle kunna göra det hållbart är svårare att svara på. Fisk, speciellt fet fisk, kan innehålla gifter så som PCB:er, dioxiner och kvicksilver. Livsmedelsverket rekommenderar att du varierar fisken du äter för att undvika höga doser av gifterna, men råder även att utsatta grupper som barn och kvinnor i barnafödande ålder är extra försiktiga.

Kort sammanfattning

Ett kilo fisk motsvarar ca 2-5 kg utsläpp av växthusgaser. Var försiktig med odlad fisk. Miljömärkt fisk är klimatmässigt bäst. MSC är utnämnd som den bästa märkningen. Variera vilka fiskar du äter för att undvika höga doser av gifter (rör speciellt barn och kvinnor i barnafödande ålder).

You might be interested:  Hur Många Kromosomer Har En Krabba?

Hur påverkar fisk ekonomi?

En svensk studie visade nyligen att Östersjöns torskbestånd lider av en allt mer sammanpressad storleksstruktur. I det östra beståndet finns numera i stort sett bara av småtorskar i ungefär samma storlek. Enligt studiens författare kan detta vara ett tecken på en genetisk förändring, vilken på sikt kan drabba både beståndet och yrkesfisket hårt.

 • Men redan idag är intäkterna från torskfisket i Östersjön låga.
 • Yrkesfiskarna har inte fiskat upp den tillåtna kvoten i östra Östersjön på flera år, och många yrkesfiskare har slutat fiska torsk helt och hållet.
 • Redan i början av 2000-talet fanns det tecken på att den torsk som fiskades av svenska yrkesfiskare var mindre än tidigare.

Våra beräkningar visar att majoriteten av de uppfiskade torskarna vägde mer en ett kilo i slutet av 1990-talet. Men för den efterföljande tioårsperioden vägde majoriteten av de landade torskarna mindre än ett kilo. Samtidigt fanns det också tecken på att kvaliteten på torsken försämrades.

Den torsk som tidigare ansetts vara av extra bra kvalitet enligt EU:s kvalitetsnormer blev allt mer sällsynt. Torskfiskets utveckling i Östersjön kännetecknas alltså av mindre torskar och lägre kvalitet. Och fiskens storlek och kvalitet styr priser och intäkter – och i förlängningen också lönsamheten i torskfisket.

I vår studie beräknar vi kilopriser för torskar av olika storlek som landats på den svenska ostkusten år 2011. För den minsta torsken (som vägde mellan 0,3 och ett kilo) fick yrkesfiskarna ungefär 12 kronor per kilo, medan de fick nästan 16 kronor kilot för en torsk som vägde mer än ett kilo.

För en torsk som ansågs vara av extra bra kvalitet fick de 2 kronor mer per kilo i genomsnitt. En av följderna av den allt mer sammanpressade storlekssammansättningen inom torskbeståndet blev att yrkesfiskare var tvungna att fånga en större mängd torsk än tidigare för att bibehålla sina intäkter. Torsk av större storlek och högre kvalitet, från ett hållbart bestånd, skulle på längre sikt ge yrkesfiskarna större intäkter än vad som är fallet idag.

Det finns visserligen en risk att ett ökat utbud av större torsk med högre kvalitet skulle kunna leda till att den stora prisskillnad som finns i dag mellan liten och stor torsk skulle minska. På de flesta marknader betyder ett ökat utbud att priserna sjunker.

 1. I just Östersjötorskens fall bedömer vi dock den risken som mycket liten.
 2. I vår studie undersöker vi priskänsligheten för olika egenskaper på torsk – och kan konstatera att priset på stor torsk och torsk av hög kvalitet inte påverkas särskilt mycket av förändringar i utbudet.
 3. Detta beror på att den torsk som landas av svenska fiskare är en liten del av det totala utbudet av vitfisk på världsmarknaden.

Om landningarna av stor torsk ökade på den svenska marknaden skulle det inte påverka priserna särskilt mycket. Däremot skulle det innebära ökade intäkter och vinster för yrkesfiskarna på lång sikt, eftersom de skulle få mer betalt för varje kilo fisk de säljer.

 • Att förvalta torskbeståndet och torskfisket på ett sätt så att beståndets storleksammansättning förbättras och att kvaliteten på den fisk som landas ökar, skulle inte bara gynna yrkesfiskets ekonomi – utan också det marina ekosystemet.
 • Situationen för torskfisket i Östersjön är på inga sätt unikt.
 • Världsbankens studie från i fjol räknar med att över 700 miljarder kronor förloras varje år i det globala fisket på grund av att fisket bedrivs ohållbart.

En tredjedel av förlusterna anses bero på att den fisk som fångas är liten och av låg kvalitet. I ett ekonomiskt hållbart fiske skulle yrkesfiskarna istället fånga arter med höga kilopriser. De skulle också försöka fiska stora individer och använda mer skonsamma redskap för att uppnå högre kvalitet på fisken.

Är lax odlad?

Förekomst – Laxen finns i vilt tillstånd i norra Atlanten, Östersjön, vissa sjöar i norra Europa och i Nordamerika. Stillahavslaxen är en släkting. Praktiskt taget all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge. En mindre del utgörs av stödutsättningar av frisimmande lax från kraftverkens odlingar och naturligt lekande vildlax.

You might be interested:  Hur Äter Man Färska Ostron?

Finns det ekologisk lax?

Den ekologiska processen garanterar en hög standard för fisken: –

Låg densitet på produktionsanläggningar

All fisk odlas i en rymlig miljö, tätheten for anläggningarna i sjön består av hela 99% vatten och endast 1% fisk. Tätheten för ekologisk lax är högst 10 kg/m3, medan det vid konventionellt odling är maximalt 25 kg/m3.

Fodret är ekologiskt och hållbart

Alla foderingredienser är ekologiskt certifierade och har en högre nivå av marina ingredienser.

Naturlig färg

Färgämnet som ger laxen sin igenkännbara rosa färg är helt naturlig och miljögodkänd.

Naturlig rengöring

Putsarfisk används för att hålla laxen fri från havslus. Om fisk behöver medicineras är karenstiden dubbelt så lång, jämfört med konventionell lax. Nät behandlas inte med medel som innehåller koppar. Lax från Leröy odlas och bearbetas på ett hållbart och miljövänligt sätt – från produktion till konsument, från fjord till bord.

Vad matar man odlad lax med?

Odlad lax äter torrfoder i pelletsform. Ungefär 70 procent av fodret består av vegetabiliska ingredienser och resten kommer från marina råvaror så som fiskmjöl och fiskolja.

Hur dödar man en lax?

Avlivning – Själva avlivandet är snabbt avklarat om det görs korrekt, det som brukar brista är “vägen dit”. Hur hanteras djuret fram till ögonblicket för avlivning? Får fisken ligga och kippa på stranden/isen, springer man runt och visar upp den, fotograferar? Tänk till och respektera djuret! Större fiskar bedövas med ett ordentligt slag mot kraniet (med knivskaft eller dylikt) varefter avlivning utförs genom att kärlen från hjärtat skärs av vid gälöppningen.

 • Det senare medför en avblodning vilket är till fördel om fisken senare skall tillagas.
 • Mindre fisk kan också bedövas med slag mot kraniet.
 • Enklast är dock att krossa skallen mot en hård yta med hjälp av till exempel foten på ett glas eller liknande utan att ta fisken ur håven.
 • Okning kan också accepteras för liten fisk (storlek tetra/sebrafisk) under förutsättning att vattnet stormkokar, att det är en stor vattenvolym och att fisken släpps i direkt.

Infrysning, formalin, kvävning, mikrovågsugn, alkohol, nedspolning i toalett etcetera är inte acceptabelt förfarande.

Hur viktigt är fisk?

Kostråd för konsumtion av fisk från vissa områden – Fisk är nyttigt och rikt på såväl vitaminer som mineralämnen. Fet fisk innehåller dessutom fleromättade fettsyror som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. De nyttiga omega-3-fettsyrorna i fisk påverkar barnets utveckling och i slutet av graviditeten då hjärnan på fostret gör en slutspurt i utvecklingen, är det extra viktigt.

Fler borde alltså äta fisk. Studier visar att vissa insjöfiskar och feta ostkustfiskar har förhöjda halter av miljöföroreningar. De allra flesta konsumenter har dock inte någon anledning att begränsa sin fiskkonsumtion. Men flickor och kvinnor i barnafödande ålder bör till exempel inte äta strömming och sill från Östersjön och Bottniska viken mer än en gång i månaden.

Exempel på fisk och fiskprodukter som har låga halter av miljöföroreningar och som alla kan äta utan inskränkning: Dessa fiskar kan alla äta utan inskränkningar: All fisk fångad längs västkusten och i öppna havet. T ex sill, torsk, kolja, sej, makrill, lubb, långa, bleka, vitling, havskatt, marulk, alla plattfiskar m fl.

 • Undantagen är stor hälleflundra, svärdfisk, haj, rocka och färsk eller fryst tonfisk.
 • Torsk och plattfisk från Östersjön.
 • Odlad fisk.
 • Produkter som exempelvis fiskbullar, fiskpinnar, sillkonserver och konserverad tonfisk.
 • Fisk som ska kallrökas eller gravas bör djupfrysas i 2 dygn före tillagning (på grund av eventuella parasiter).

Läs mer om råd om fiskkonsumtion på www.slv.se och följ gärna livsmedelsverkets kostråd och ät mera fisk

Är lax billigt?

Prisexempel på lax hos Willys –

 • Laxfilé: Från cirka 130 kronor per kilo.
 • Regnbågslax: Från cirka 220 kronor per kilo.
 • Laxfärs: Från cirka 110 kronor per kilo.
 • Laxsida: Från cirka 170 kronor per kilo.

Kan man lax med fördel?

Varför Är Lax Bra För Miljön VI ÄLSKAR LAX Lax är rik på vitaminer, mineraler och sunda fettsyror och dessutom smakar den fantastiskt. © iStock

Related Post