Marina produkter och rätter Recept När Ska Man Fiska Gädda?

När Ska Man Fiska Gädda?

När Ska Man Fiska Gädda
Gäddfiske under hösten – Att fiska gädda på hösten kan innebära nya personbästa! Gäddfiske under september, oktober och november brukar vara den säsong då stora beten fungerar bra eftersom gäddan fokuserar på att ladda upp med ny energi, bland annat för att producera rom och klara vintern bättre.

 • Anledningen till att stora beten fungerar är då helt enkelt att stora måltider fyller på gäddans energidepåer ordentligt.
 • Man kan tänka på det ungefär som när björnar äter upp sig ordentligt inför vinterdvalan.
 • På hösten är dagarna lite svalare och gäddan är inte lika skygg på dagen som den är på sommaren exempelvis.

Dagarna är även lite kortare vilket gör att du behöver satsa mer på att ha betet i vattnet så stor del av tiden som möjligt, eftersom gäddan har korta men intensiva huggperioder spritt över dagen och den vill du inte missa! En bra sak att tänka på under höstfisket är att när kylan verkligen börjar bli påtaglig så blir gäddan lite stelare och det kan stundtals gå långa perioder mellan hugg.

När hugger gäddan som bäst?

Höstfiske – Sensommaren och hösten är den bästa tiden för gäddfiskare. När vattnet har svalnat äter gäddan mer aktivt och då kan man också få stora gäddor på kroken i grunt vatten. När det är som bäst verkar det finnas hugglada gäddor överallt. Vattnet vid stränderna blir kallare tidigare än vattnet i öppna fjärdar, och då förflyttar sig gäddan till strandzonen för att söka föda.

 1. Då är det högsäsong för dem som har kastfiske som hobby.
 2. När strandvattnet blir ännu kallare återvänder gäddan till de öppna vattnen, som är varmare, och då ger fiske med drag bäst resultat.När temperaturskillnaderna jämnat ut sig söker sig gäddorna ofta tillbaka till de grunda strandvattnen.
 3. Jättegäddor som följer braxenstim är de som ligger överst på önskelistan för dem som kastar med spö.

I kallt vatten vill emellertid gäddan inte simma i onödan och slösa med energi, och då ska man ha en låg hastighet på betet och betet ska komma så nära den lurpassande gäddan som möjligt.

Vilken tid på året ska man fiska gädda?

Gädda olika årstider – Gäddan är en kallvattenfisk som kan fiskas året runt, dock finns det perioder som levererar mycket hugg samt vissa perioder som kan vara lite lugnare. Gäddan har sin lektid ca mars-april (beror på var i landet man befinner sig) vilket kan göra fisket trögt eftersom fisken i stort sett endast fokuserar på leken.

På vilket djup står gäddan?

Fisketips – Gäddan lever ensam och försvarar sina födorevir som den helst upprätthåller nära växtbestånd där det finns gott om beten. Däremellan gör den jaktvandringar, och pausar ibland vid t.ex. en grynna. Variera ditt fiske och leta efter gäddan. De riktigt stora gäddorna står oftast på mellan 5 och 10 meters djup, men normala gäddor kan ibland gå mycket grunt.

 • Fiska därför både i ytan, nära stranden och runt grynnor, vassar och djupkanter.
 • Om vinden har legat på i en riktning i flera dagar, händer det att gäddor samlas på sidan dit det blåser och väntar på byten med huvudet “mot” vinden.
 • Gäddan kan fiskas på allt från fluga till mete med betesfisk.
 • Om du spinnfiskar med drag, variera ditt fiske och gör ett eller två spinstopp.

En allt populärare fiskemetod efter gädda på senare år är sk Jerkbait. Detta är en speciell typ av fiskliknande drag som rycks fram nära ytan. Klassiska beten för gädda är annars skeddrag (t.ex. ABU’s atom) och Wobblers (t.ex Zalt eller HiLo). Även mete med död och levande fisk är mycket effektivt.

Varför ska man inte fiska gädda på sommaren?

VARMT VATTEN FÅR GÄDDAN ATT TAPPA APTITEN – En av de viktigaste grundreglerna i sommarfisket är att förstå hur gäddan påverkas av vattentemperaturen. I de allra flesta fall blir fisket avsevärt sämre desto varmare vattnet. Vid de riktiga badtemperaturerna är det större gäddorna i allmänhet riktigt slöa och svårfångade.

 • Med vetskap av detta är kallare vatten ofta en nyckel för att lyckas med gäddfisket.
 • Dels för att gäddorna är aktivare i denna typ av miljö, dels för att gäddor i sjöar och vattendrag aktivt söker sig mot svalare och syrerikare vatten under värmeböljor.
 • Vart man hittar kallare vatten i en sjö eller ett vattendrag varierar bland annat beroende på sjöns utseende men det finns några enkla grundregler.

Till att börja med skiktar sig allt vatten i sjöar under sommarhalvåret, när vattnet värms bildas ett varmare ytskikt och ett kallare lager med bottenEtt temperaturdropp kan trigga till ett bra gäddfiske! vatten. Ett handfast tips är att mäta sig fram med termometer för att se på vilket djup temperaturen börjar sjunka och sedan rikta in fisket kring detta djupintervall.

Ett annat tips är att studera väder och vind och fiska frånlandsvindssidor, det är nämligen på dessa platser som kallt bottenvatten kan strömma upp mot ytan om vinden är ihållande under flera dagar i en sjö! I riktigt stora vatten med rätt utseende på sjön kan skillnaden mellan en pålandsvindssida och frånlandsvindssidan vara så stor som 10 grader eller mer under rejäla värmeböljor.

Detta kan i sin tur givetvis trigga igång gäddor som varit värmechockade till att äta igen när vattentemperaturen sjunker drastiskt. Ofta kan mindre och grunda sjöar vara svårfiskade på sommaren i och med att de blir väldigt varma och istället kan det vara bättre att satsa på större och klarare sjöar vilka ofta har kallt och syrerikt vatten även under den varmaste perioden på året.

Vart hittar man stora gäddor?

Gäddan (Esox lucius) förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i främst skärgårdsmiljöer. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Hur får man stora gäddor?

Fiska gädda – Gäddfiske kan bedrivas på en mängd olika sätt samt året runt. De mest klassiska metoderna är dragrodd/trolling och mete. Men på senare år har fiske med jerkbait och stora gummibeten blivit otroligt populärt. Vissa av metoderna för att fånga gädda kräver idag väldigt specifik utrustning som klarar av påfrestningen av att kasta beten som väger 100-200 gram.

När är bästa tiden att fiska?

Bästa fisketiderna Långåfiskets fyra årstider indelas i vinterfisket, vårfisket, sommarfisket och höstfisket. Indelningen följer kalendern och fiskarnas biologiska klocka, men kan variera i längd beroende på olika klimatfaktorer. De fyra årstiderna ryms gott och väl inom Långås fjorton årstider.* Att fiskelyckan varierar med väder, vind, lufttryck och temperatur i vatten och luft, det vet alla.

Och egentligen finns inget riktigt dåligt fiskeväder – om man är rätt förberedd. En mulen dag brukar vara bättre än solskensdagar. Lagom vind är bättre än vindstilla för den skapar rörelser i vattnet och skymmer dig för fisken. Men alla de här faktorerna påverkar fisken och till det kommer fiskens egen livsrytm och tillgången på föda.

Var uppmärksam på insektslivet och kläckningarna. De ökar fiskens aktivitet. Lär dig “läsa vattnet” så förstår du bättre var fisken håller till och hur fisken använder vattnet för sina olika livsbehov. Fisken har, liksom vi, olika ställen för olika behov där förutsättningarna för tillfället är optimala.

 • Läs gärna böcker som innehåller kunskap om detta; det sparar din tid och du når vetskap snabbare än om du ska utforska allting själv.
 • Publicisten och konstnären Thommy Gustafsson är en av de främsta inom området och tillsammans med legendariske Ulf Pierrou, som avled 2012, gett ut böckerna ‘Flugfiskarens insekter’ och ‘Ekologiskt flugfiske’.

Thommy har där ansvarat för de pedagogiska illustrationerna som ger insyn i livet under vattenytan och detaljer i fiskens insektsvärld. För sportfiskaren pendlar erfarenheterna av fisket mellan ytterligheterna “fantastiskt bra”, respektive “urdåligt”.

 • En del säger: det finns ingen fisk! Men fisken finns där! En annan säger: det var bara smått!, utan att inse glädjen åt naturligt reproducerade nya generationer och framtida fiske.
 • Och en fiskedag ger en fin upplevelse även om fiskekorgen är tom! Upplevelsen är större än fångsten.
 • Fiskereglerna talar om när det är tillåtet att fiska och självklart ska man respektera fiskens “lektider” då den skapar nästa generation.

Öring, röding och sik är fredade på hösten. Harren på våren. Långåfisket välkomnar alla, alltifrån den som metar med ett enkelt fiskespö till den som ägnar sig åt avancerat flugfiske. Fiskemetoderna står sig genom tiderna, men sedan några år ökar flugfisket markant, särskilt bland kvinnor och yngre.

Prova gärna långspöfiske i de mindre åarna. Vinterfisket inleder fiskeåret med pimpelfiske. Det kan börja så snart isarna bär och runt nyår märks att det sakta återvändande ljuset sätter fart på fisken. På vårisarna är rödingfisket en speciell attraktion, ofta i flödande solsken, från tidig morgon till sen eftermiddag.

Pirkar, blänken, mask eller maggot. Använd isborr med minst 150 mm diameter, helst mer. Det finns “risk” att få t ex abborrar med 20 cm höjd. Vårfisket är en efterlängtad tid då fisken söker föda för att kompensera de energiresurser som förbrukats under vintern.

Det kan innebära att de är lite mindre skygga än annars på sin jakt efter föda för att äntligen få äta sig mätta. Det innebär att fisket kan vara bra när som helst på dygnet med vissa toppar på eftermiddag och kvällar. Nattfisket är möjligt med ljuset i krispiga vårnätter. Fågellivet är en upplevelse i sig.

Sommarfisket, särskilt tiden runt Midsommar, är fiskeårets mest populära årstid och det är då som de flesta av landets dryga 2 miljoner sportfiskare är aktiva. Fisket är bäst under morgon, kväll och natt. Heta sommardagar gör att fisken, liksom vi, helst tar det lite lugnt och kvicknar till mot kvällen.

Ju varmare det blir i vattnet, desto djupare går fisken. Storöringen jagar in mot land sena kvällar. Rödingen hittas i djuphålor under dagen och söker sig mot ytan i stim mot kvällen. Höstfisket är uppskattat, särskilt harrfisket. Harren är Härjedalens landskapsfisk och brukar locka många flugfiskare till strömmarna.

I och med att vattnet blir kallare letar sig fisken in på lite grundare vatten i sjöar och tjärnar. Fisket brukar vara bra hela dagen, från soluppgången till kvällningen. Den svala, friska luften i milt solsken är en del av upplevelsen. Härjedalen är känt för sitt fina fiske! *De fjorton årstiderna i Långå är högvintern, senvintern, vårvintern, förvåren, våren, senvåren, försommar, sommar, högsommar, sensommar, förhöst, höst, senhöst och vintern (ofta kallad förejulvintern).

You might be interested:  Vitt Vin Till Räkor 2019?

Varför får jag ingen gädda?

Smågäddor kan du hitta överallt i en sjö, speciellt på grunt vatten. Stora gäddor är svåra att hitta. Vill du regelbundet fånga riktigt stora gäddor då bör du fiska djupt. Du måste söka storgäddan i de djupare delarna av sjön och fiska vid de djupaste delarna av en brant, grynna eller undervattensås.

Hur många blir bitna av gäddor?

Ovanligt med gäddbett – Det kan finnas bakterier i munnen hos en gädda säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län, men han har aldrig hört talas om någon som fått en infektion av ett bett. Det är ovanligt att gäddor attackerar människor, enligt Andersson.

 1. Däremot sker det ofta att fiskare skär sig på gäddans tänder, något som hänt honom själv många gånger.
 2. För att bli biten av en gädda i svenska vatten ska man ha väldig otur.
 3. Man kanske ska bada i klara vatten där gäddan inte gör det här misstaget att bita.
 4. Vasskanter i grumliga vatten kanske man också ska låta bli.

Förutom gäddor i vassen bör badare se upp för den giftiga fisken fjärsing som på sommaren ofta ligger nerbäddad i sandbottnen. Ett stick från fjärsingen kan leda till yrsel, frossa och illamående. Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift i sina taggar.

 • Den är vanlig längs västkusten men finns också i södra Östersjön.
 • Ett stick kan ge huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående.
 • Huggormsbett gör oftast ont och kan ge olika reaktioner.
 • En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka.
 • Om du blir biten ska du ta dig till sjukhus för observation.

Ring genast 112 om du till exempel upplever illamående, yrsel eller kräkningar. I manetens bränntrådar finns nässelceller med gift. Skölj direkt i rikligt med vatten om du blir bränd. Använd saltvatten i första hand då kranvatten kan göra att mer gift frisätts.

När går gäddan grunt?

Knepen för att fånga skärgårdsgäddorna Enstaka gäddor kan man finna nästan varsomhelst i hela skärgården men för att fånga många varje gång man är ute krävs lite mer specifika kunskaper. Som alltid med fiske så finns det inga regler för att lyckas, men genom att ha kunskapen om var de bästa platserna bör vara, kan man enkelt öka antalet gäddor i båten.

 • På våren kommer gäddan in för att leka (lägga sin rom), och då finns mest gädda i eller i utkanten av deras lekvikar.
 • Enkla kännetecken för lekvikar är grunda vikar med stora områden av 0,5-2 m djup som har stor växtlighet av vass eller liknande.
 • Vattnet får gärna var grumligt, det ökar chansen till att ta stor gädda, då denna föredrar att gå in i vikar med grumligare vatten.

Här hittar man gäddan från december till början av juni. Under sommarmånaderna, juni till september, drar sig gäddan utåt från lekvikarna. Att hitta aktiv gädda då är enkelt eftersom det är gäddans aktivaste period. Vill man ha stora antal under sommaren brukar det vara effektivast att fiska av stora grundflak (2-5 m) med anslutande djupt vatten, då gäddan gillar att jaga på grunt vatten.

Ett exempel på en bra plats är en stor vik som generellt håller stora djup och vid en plats grundar upp, där finns det oftast mycket gädda på det grundare partiet. Även om sommaren är gäddans mest aktiva tid kan det vara svårt fånga de riktigt stora madamerna i skärgården, då de ofta har gått och ställt sig i djupen och därav kan vara svår att hitta.

Bäst chans att ta stor gädda under dessa månader är att fiska av grynnor och djupkanter där mycket strömming passerar. Gäddor som går efter strömmingen växer sig stora men är svår lokalisera. På hösten vid oktober-december börjar gäddan återigen drar sig in längre i skärgården, i takt med att vattentemperaturen faller.

På med ekolodet, Fiskeguide med gäddnäsa

: Knepen för att fånga skärgårdsgäddorna

Varför hugger inte gäddan?

När Ska Man Fiska Gädda Leif Engström landar ännu en gädda, en vårmorgon i maj 1973 vid Eriksö sydost om Trosa. Lägg märke till att Leifs lilla båt “Kobben katamaran” är utrustad med både ekolod och frontmonterad elmotor från Minn Kota. (Foto: Leif Engström). L eif “gäddprofessorn” Engströms anteckningar från otaliga fisketurer innefattar över 30 000 fångade gäddor, vilka utgör grunden för en ovärderlig kunskapsbank när vi pratar gäddfiske.

I den här serien bjuder Leif på 20 odödliga fisketips som garanterat kommer bättra på fångstkvoten för dig som jagar gäddan. Här har du del 2 av 4 – varsågod! Leif Engström eller “gäddprofessorn” är en legend i gäddsammanhang. Så är det bara. Under åtskilliga decennier har han lagt all sin tid på att klura ut hur man lurar gäddan till hugg.

Tittar vi i backspegeln på Leifs karriär som aktiv gäddfiskare tar det inte lång tid innan vi förstår hur tidig han var med allt från fisketekniker, utrustning och inte minst tänket kring hur gäddan som art fungerar. I den här serien har vi skakat liv i 20 av Leifs allra bästa gäddfisketips.

 • Trots att tipsen har några år på nacken så är de lika aktuella idag.
 • Inget snack om det, läs och avgör själv! Leif Engströms odödliga gäddtips nummer 1 till 5 finner du här! 6.
 • Flytande vobbler för grunt vatten Det finns många olika grundgående och flytande vobbler att välja bland och fördelarna med dessa är många.

Utan att förflytta dig kan du fiska av ett mycket större grundområde än med ett djupgående bete då vobblern inte fastnar så ofta i nate och annan vegetation. Du kan också fiska av ett grundflak eller en ytligt belägen grynna där djupet varierar mellan 0,5 och 2,5 meter.

I mycket grunt vatten bör du spinna in din vobbler långsamt utan häftiga ryck, vilka ofta skrämmer mer än det lockar. Över djupare vatten bör du spinna in vobblern snabbt och oregelbundet. Korta, dragningar med spötoppen under inspinningen varvade med spinnstopp brukar här kunna aktivera gäddan, för på djupt vatten är gäddan inte alls lika lättskrämd som på grunt.

Om en gädda hugger eller missar vid hugget, då skall du inte snabbt veva in vobblern och kasta igen, utan största chansen till nytt hugg har du om du helt slutar upp att veva. Rörelsen och motståndet hos vattnet brukar ge vobblern tillräckligt liv för att aktivera gäddan till nytt hugg.

 • Den metoden går extra fint när det blåser, då vattnet rör på sig lite.
 • Om en gädda hugger eller missar vid hugget, då skall du inte snabbt veva in vobblern och kasta igen, utan största chansen till nytt hugg har du om du helt slutar upp att veva.7.
 • Fiska djupt efter storgäddan Får du bara smågäddor på ett ställe, då kan du nästan vara helt säker på att det inte finns några stora där.

Smågäddor kan du hitta överallt i en sjö, speciellt på grunt vatten. Stora gäddor är svårare att hitta. Vill du regelbundet fånga riktigt stora gäddor bör du fiska djupt. Du måste söka storgäddan i de djupare delarna av sjön och fiska vid de djupaste delarna av en brant, grynna eller undervattensås. Kjell Lagergren och Leif Engström (Team Saida) spinnfiskar gädda maj 1983 i Hållsviken Trosa skärgård. Lägg märke till att båten är utrustad med både kastdäck, dubbla ekolod, stolar och frontmonterad elmotor. Snacka om att vara före sin tid. (Foto: Leif Engström).8.

 1. Smyg dig fram till fiskeplatsen Åk aldrig direkt in på grunt vatten där du tänker fiska, utan slå av motorn ett bra bit utanför den tänkta fiskeplatsen.
 2. Ro eller ta elmotorn in till fiskeplatsen.
 3. Vid fiske från båt, men också vid fiske från land, är det mycket viktigt att du närmar dig gäddan tyst och försiktigt på grunt vatten, för här är hon mer lättskrämd än på djupt.

Detta gäller även om gäddan har goda kamouflagemöjligheter inne på grundvattnet. Hon känner sig ändå aldrig lika trygg som när hon har djupet att simma ner i. Åk aldrig direkt in på grunt vatten där du tänker fiska, utan slå av motorn ett bra bit utanför den tänkta fiskeplatsen.9.

 1. Hitta dagens melodi Misströsta inte när du fiskat några timmar utan hugg.
 2. Du har inget skäl att helt byta område innan du bildat dig ett “mönster”.
 3. Fortsätt att fiska dig framåt samtidigt som du testar olika beten och studerar både ekolod och sjökort.
 4. På detta sätt kan du noggrant studera och fiska av nya, heta platser och gamla favoritställen.

Snart så börjar du hitta fisken. Var då noga med att memorera topografi, växtlighet och andra detaljer på varje ställe där du kommer i kontakt med fisk. Nu, när du vet var fisken uppehåller sig, kan du förflytta dig till andra platser som har samma typ av topografi och andra egenskaper som stämmer överens med de ställen du redan fått fisk på.

Ett “vinnande mönster” består av rätt plats, rätt bete och rätt fisketeknik. När du söker efter stor gädda och lyckats skapa dig ett mönster för dagen som ger bra resultat då är det bara att fiska på. Ponera att det är tidig vår och du hittar en monstergädda i en djupbrant utanför en lekvik. Fiska omsorgsfullt av det närliggande området med ett sjunkande bete.

Spinn in betet plågsamt långsamt, tätt utefter botten med varierande långa spinnstopp. Hittar du en stor gädda på en plats, står det i regel flera stora i närheten. Leif Engström med en 14,6 kilos september-gädda fångad på en Rapala Magnum med svärtad sked utanför Askö, Trosa skärgård. (Foto: Leif Engström).10. Sök gäddan på skuggsidan Fiska alltid först på skuggsidan av en grynna eller undervattensklippa. Gäddan brukar ställa sig där för att undvika solljuset.

Gäddan kan inte blunda eller dra samman pupillerna och undviker därav direkt solljus. Därför föredrar gäddan att jaga på grunt vatten vid dämpad belysning, och i djupare vatten jagar hon bäst vid fullt dagsljus. Tidigt på morgonen och sent på kvällen jagar gäddan inne vid stränderna i grunda vikar och över strandbundna vegetationsbottnar men också nära ytan runt friliggande grynnor.

You might be interested:  Hur Ser En Bläckfisk Ut?

Mitt på dagen går hon djupare. Då jagar hon längre ner i branterna vid de friliggande grynnorna, i smala sund och utanför skarpt utskjutande uddar. Tag därför för vana att fiska grunt inne vid stränderna tidigt på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen hittar du ofta gäddan runtom friliggande grundområden, kring sund eller i närheten av öar och vassa uddar.

Vart står gäddan i juni?

Gäddfiske under sommaren – Att fiska gädda på sommaren är roligt men det kräver lite eftertanke. Gäddfiske under juni, juli och augusti innebär att temperaturen är varmare i luften och solen skiner starkt, vilket gäddan anpassar sig för. Det finns en allmän åsikt om att gäddan inte gillar starkt solljus vilket leder till att gäddan naturligt söker sig till mer skyddade miljöer.

 • Under varma sommardagar är det vanligt att gäddan söker sig till djupbranter, djupt vatten, vassrika områden, vegetationsrik sjöbotten och liknande områden där gäddan kan skydda sig mot solljus samt kamouflera så den inte syns lika bra.
 • Detta gör gäddan taktiskt för att ha en större chans att fånga en måltid samt för att skydda sig mot starkt solljus.

Men på både morgon och kväll under sommaren så simmar gäddan däremot mer aktivt i vattnet då solen inte skiner lika hårt. Då är det väldigt effektivt och roligt att fiska i grundare vatten. Detta tider är ofta ett superbra tillfälle att fiska med exempelvis spinnerbaits, shallowriggar eller ytgående beten.

Kan man fiska gädda på natten?

Fiska gädda på natten – När Ska Man Fiska Gädda Gäddan kan ofta vara trögfiskad under de varma sommarmånaderna. Genom att du ger dig ut under natten kan du dock locka fram många av de gäddor som är svåra att komma åt under dagarna. Nattfisket efter gädda är inte ett fiske för dig som är ute efter kvantitet, utan istället en bra chans att lura på de lite större gäddorna.

 1. Man märker även ganska ofta att de små gäddorna helt slutar nappa när mörkret lägger sig över sjön.
 2. Bra platser att fiska på är ofta grund i närheten av djuphålor.
 3. Här har gäddorna legat och tryckt under dagen och letar sig sedan upp till grunda områden dit gäddorna letar sig upp under natten.
 4. Ett bra tips kan vara att kasta från lite djupare vatten in mot grundare områden.

Det brukar ofta vara effektiv att fiska ytligt även över lite djupare områden, då gäddan hugger på siluetten av ditt bete. Stora mörka drag brukar fungera bra då de ger en tydlig siluett för gäddan att hugga mot.

Hur sent kan man fiska gädda?

Expertens bästa tips – så fångar du höstgäddan När Ska Man Fiska Gädda Tobias Fränstam om någon vet hur man lurar gäddorna. Ä r du på jakt efter höstgäddan? Här bjuder sportfiskaren och fiskeribiologen Tobias Fränstam på sina tre bästa tips för att du ska maximera möjligheterna att fånga drömfisken.1. Fiska djupt eller grunt: Det finns i synnerhet två miljöer som jag föredrar att fånga höstgäddor på.

Det ena är kring sjöns djupbassänger eller djuphål i avsnörda vikar. I takt med att sjögräsängarna vissnar ned försvinner skyddet för många fiskar och fiskyngel. Ofta söker dessa istället skydd som stim på djupvatten. På dessa platser påträffas ofta bytesfiskar som löja, mört eller abborre. Dessa övervintringsstim påträffas ofta kring sjön, eller fjärdens djuphål och lokaliseras enklast med ekolod.

När man väl hittat rejäla betesbollar kan man fiska med så gott som vilken teknik som helst. Jag trollingfiskar gärna med vobbler eller kastar med en djupdykande jigg i ytterkanterna av betesfiskstimmen. Min andra favorittaktik är en motsats. I sjö eller skärgård kan vuxna björknor och braxen söka mat och skydd i de allra grundaste och grumligaste vikarna.

Detta fisket sker ofta kring meterdjupt vatten med bottnar av vissen vegetation. Ofta trivs dessa bytesfiskar som bäst i vikar där åar eller diken mynnar vilket gör vattnet grumligt och som blir ett skydd mot de stora gäddor som lurar i det mörka vattnet. Vid detta fiske är det viktigt med en rejäl portion tålamod.

Gäddorna kan ha korta med intensiva huggperioder och oftast måste man fiskar sakta i det grumliga vattnet och samtidigt hålla betet precis ovanför botten utan att fastna i vegetation. Bäst är oftast ett långsamt tailbete, men jerkbaits, vobblers och andra svävande beten fungerar stundtals utmärkt de med.

Gäddorna kan ha korta med intensiva huggperioder och oftast måste man fiskar sakta i det grumliga vattnen 2. Fiska stort: Hösten brukar vara den säsong när stora beten fiskar som allra bäst. En stor gädda behöver mycket energi för tillväxt och för att bilda rom inför det kommande årets lek. En gädda börjar producera rom redan under sensommaren och till vintern är rommen så gott som färdig.

Under hösten bygger gäddan på energidepåerna som allra mest och genom att presentera stora beten minskar man ofta tiden mellan de riktiga krokodilerna.3. Fånga dagen: Allt eftersom hösten går minskar dagslängden snabbt. Då dagarna är korta gäller det att passa på och få så mycket bete i vattnet som det bara är möjligt.

När får man inte fiska gädda?

Fredningstider för Gädda – Under perioden 1 mars ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund och Öland. På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län finns flera fredningsområden. Fredningsområden hittar du i kartan på Svenska fiskeregler,

När sover gäddan?

hej joel här igen. går det att överhuvdtagen fiska gädda på natten? eller sover den då? om det går, har någon av er någon erfarenhet när det gäller platser och flugor? MVH joel Jag har varit ute på natten (sen kväll) på somrarna och höstarna och fått se en hel vik där det fannas jagande gäddor. Plogar både här och där, första gången trodde jag inte det var sant men det var väldigt kul o se. Det mesta fisket handlar ibland om att inte göra som många andra. Lägg några veckor på att bara fiska på nätterna på ett ställe du känner till och brukar få gädda på. Så kommer du snart fram till vad som funkar. det är ju alltid kul att göra något man inte brukar göra. Lycka till Ola

Vad gillar gäddor att äta?

Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Mellan sina skrovmål har den ofta tom mage. Gäddans yngel växer upp inne i grunda vikar och äter då djurplankton och små fiskyngel.

Hur många gäddor får man ta upp?

Allmänna regler: – Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med maka/make eller sambo samt barn under 19 år. Den person som kortet står på måste delta i fisket. Max tre spön per familj och fiskekort. Endast ett spö per fiskande familjemedlem eller kortinnehavare. Den fiskande ska kunna hantera redskapet. Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år man fyller 19. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas.

 1. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal.
 2. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.
 3. Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter.
 4. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is.

Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning. Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar.

Se info om respektive sjö i sjölistan. Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer. I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst,

Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm: detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.

Vår är gäddan på vintern?

Var hittar du gädda på vintern? – I takt med att allt mer av växtligheten vissnar ner eller glesnar kan det löna sig att hitta de ställen där växterna fortfarande finns kvar, eller andra platser där gäddan kan ta skydd. Kamouflaget är alltid viktigt för den lurpassande rovfisken. Den ihärdige fiskefantasten Tobias Fränstam med en decemberfångad supergädda från Göta älv.16,4 kilo vägde bjässen, som när denna artikel skrevs också var Tobias hittills största gädda. Tillgången på bytesdjur brukar vara en av de viktigaste aspekterna när det gäller att hitta gäddorna.

 • Hittar du maten hittar du den som äter maten.
 • På vintern behöver det dock inte alltid vara fallet.
 • Eftersom fiskarna till stor del lever ett minde aktivt liv i kölden kan det betyda att de stannar längre på samma plats och “går på sparlåga” eller inväntar bättre förhållanden för jakt.
 • Men, tillgången på föda är förmodligen förklaringen till att gäddan ibland återfinns på extremt grunt vatten även i smällkalla vintern.

Här samlas stundtals småfiskar som äter av smådjur som finns i bottensedimentet. Dessutom finns ofta vass, eller annan växtlighet kvar på grunt vatten. Skydd är bra, som sagt.

Är det bra att fiska när det regnar?

Funkar det att fiska när det regnar? När Ska Man Fiska Gädda Ja, det går lika bra att fiska när det regnar som när det inte regnar. Sanningen är att det är bäst att fiska strax innan det börjar regna. Främst då det barometriska trycket är lågt med även då himlen är mörkare än vanligt, vilket innebär att jagande fiskar såsom gäddan är mer aktiva.

När leker gäddan 2022?

Snabbväxande vårlekare – Gäddan är en vårlekande rovfisk och leken sker vanligtvis mellan mars och maj, beroende på var i landet man befinner sig. Den leker grunt i vikar i hav och sjö eller i översvämmade områden i strandzonen eller i tillrinnande vattendrag. Det grunda vattnet gör att det värms upp tidigt under våren och gäddan söker sig dit det är varmt. I ett projekt med fiskevård för gädda har en återskapad våtmark försetts med en fiskväg i stenmaterial för att fiskvandring ska vara möjlig upp till våtmarken. Vegetation är extremt viktigt för de flesta av gäddans livsstadier, så även vid leken. Romkornen fäster på vissnat fjolårsgräs eller undervattensväxter och kläcker efter cirka 120 dygnsgrader (exempelvis tolv dagar i tiogradigt vattnet).

Rommängden hos en hona på cirka två kilo uppgår till cirka 40 000–50 000 ägg, hos en femkiloshona till cirka 90 000 ägg och hos en riktigt stor hona till över en halv miljon ägg. Vill du stötta Sportfiskarnas arbete? Bli medlem nu! Det nykläckta ynglet är en knapp centimeter långt och sitter de första dagarna fäst vid växter.

Här lever den några dagar av sin gulesäck innan den blir frisimmande och börjar äta djurplankton. Redan efter någon vecka börjar de äta små vatteninsekter och snart kan den ta sitt första fiskbyte, oftast en artfrände som är något mindre eller ett yngel av en vitfisk som brukar kläckas lite senare på våren. De små gäddungarna växer snabbt och blir kannibaler redan i tidig ålder. Just dessa är ett resultat av ett av Sportfiskarnas projekt med fiskevård för gädda. Tillväxten är mycket snabb. Redan efter två månader kan gäddynglet vara tio centimeter, och under hösten kan den blivit upp till 30 centimeter i riktigt gynnsamma fall.

You might be interested:  Hur Mycket Väger En Gädda?

När går gäddan grunt?

Knepen för att fånga skärgårdsgäddorna Enstaka gäddor kan man finna nästan varsomhelst i hela skärgården men för att fånga många varje gång man är ute krävs lite mer specifika kunskaper. Som alltid med fiske så finns det inga regler för att lyckas, men genom att ha kunskapen om var de bästa platserna bör vara, kan man enkelt öka antalet gäddor i båten.

 • På våren kommer gäddan in för att leka (lägga sin rom), och då finns mest gädda i eller i utkanten av deras lekvikar.
 • Enkla kännetecken för lekvikar är grunda vikar med stora områden av 0,5-2 m djup som har stor växtlighet av vass eller liknande.
 • Vattnet får gärna var grumligt, det ökar chansen till att ta stor gädda, då denna föredrar att gå in i vikar med grumligare vatten.

Här hittar man gäddan från december till början av juni. Under sommarmånaderna, juni till september, drar sig gäddan utåt från lekvikarna. Att hitta aktiv gädda då är enkelt eftersom det är gäddans aktivaste period. Vill man ha stora antal under sommaren brukar det vara effektivast att fiska av stora grundflak (2-5 m) med anslutande djupt vatten, då gäddan gillar att jaga på grunt vatten.

Ett exempel på en bra plats är en stor vik som generellt håller stora djup och vid en plats grundar upp, där finns det oftast mycket gädda på det grundare partiet. Även om sommaren är gäddans mest aktiva tid kan det vara svårt fånga de riktigt stora madamerna i skärgården, då de ofta har gått och ställt sig i djupen och därav kan vara svår att hitta.

Bäst chans att ta stor gädda under dessa månader är att fiska av grynnor och djupkanter där mycket strömming passerar. Gäddor som går efter strömmingen växer sig stora men är svår lokalisera. På hösten vid oktober-december börjar gäddan återigen drar sig in längre i skärgården, i takt med att vattentemperaturen faller.

På med ekolodet, Fiskeguide med gäddnäsa

: Knepen för att fånga skärgårdsgäddorna

När sover gäddan?

hej joel här igen. går det att överhuvdtagen fiska gädda på natten? eller sover den då? om det går, har någon av er någon erfarenhet när det gäller platser och flugor? MVH joel Jag har varit ute på natten (sen kväll) på somrarna och höstarna och fått se en hel vik där det fannas jagande gäddor. Plogar både här och där, första gången trodde jag inte det var sant men det var väldigt kul o se. Det mesta fisket handlar ibland om att inte göra som många andra. Lägg några veckor på att bara fiska på nätterna på ett ställe du känner till och brukar få gädda på. Så kommer du snart fram till vad som funkar. det är ju alltid kul att göra något man inte brukar göra. Lycka till Ola

Varför hugger inte gäddan?

När Ska Man Fiska Gädda Leif Engström landar ännu en gädda, en vårmorgon i maj 1973 vid Eriksö sydost om Trosa. Lägg märke till att Leifs lilla båt “Kobben katamaran” är utrustad med både ekolod och frontmonterad elmotor från Minn Kota. (Foto: Leif Engström). L eif “gäddprofessorn” Engströms anteckningar från otaliga fisketurer innefattar över 30 000 fångade gäddor, vilka utgör grunden för en ovärderlig kunskapsbank när vi pratar gäddfiske.

I den här serien bjuder Leif på 20 odödliga fisketips som garanterat kommer bättra på fångstkvoten för dig som jagar gäddan. Här har du del 2 av 4 – varsågod! Leif Engström eller “gäddprofessorn” är en legend i gäddsammanhang. Så är det bara. Under åtskilliga decennier har han lagt all sin tid på att klura ut hur man lurar gäddan till hugg.

Tittar vi i backspegeln på Leifs karriär som aktiv gäddfiskare tar det inte lång tid innan vi förstår hur tidig han var med allt från fisketekniker, utrustning och inte minst tänket kring hur gäddan som art fungerar. I den här serien har vi skakat liv i 20 av Leifs allra bästa gäddfisketips.

 1. Trots att tipsen har några år på nacken så är de lika aktuella idag.
 2. Inget snack om det, läs och avgör själv! Leif Engströms odödliga gäddtips nummer 1 till 5 finner du här! 6.
 3. Flytande vobbler för grunt vatten Det finns många olika grundgående och flytande vobbler att välja bland och fördelarna med dessa är många.

Utan att förflytta dig kan du fiska av ett mycket större grundområde än med ett djupgående bete då vobblern inte fastnar så ofta i nate och annan vegetation. Du kan också fiska av ett grundflak eller en ytligt belägen grynna där djupet varierar mellan 0,5 och 2,5 meter.

I mycket grunt vatten bör du spinna in din vobbler långsamt utan häftiga ryck, vilka ofta skrämmer mer än det lockar. Över djupare vatten bör du spinna in vobblern snabbt och oregelbundet. Korta, dragningar med spötoppen under inspinningen varvade med spinnstopp brukar här kunna aktivera gäddan, för på djupt vatten är gäddan inte alls lika lättskrämd som på grunt.

Om en gädda hugger eller missar vid hugget, då skall du inte snabbt veva in vobblern och kasta igen, utan största chansen till nytt hugg har du om du helt slutar upp att veva. Rörelsen och motståndet hos vattnet brukar ge vobblern tillräckligt liv för att aktivera gäddan till nytt hugg.

 • Den metoden går extra fint när det blåser, då vattnet rör på sig lite.
 • Om en gädda hugger eller missar vid hugget, då skall du inte snabbt veva in vobblern och kasta igen, utan största chansen till nytt hugg har du om du helt slutar upp att veva.7.
 • Fiska djupt efter storgäddan Får du bara smågäddor på ett ställe, då kan du nästan vara helt säker på att det inte finns några stora där.

Smågäddor kan du hitta överallt i en sjö, speciellt på grunt vatten. Stora gäddor är svårare att hitta. Vill du regelbundet fånga riktigt stora gäddor bör du fiska djupt. Du måste söka storgäddan i de djupare delarna av sjön och fiska vid de djupaste delarna av en brant, grynna eller undervattensås. Kjell Lagergren och Leif Engström (Team Saida) spinnfiskar gädda maj 1983 i Hållsviken Trosa skärgård. Lägg märke till att båten är utrustad med både kastdäck, dubbla ekolod, stolar och frontmonterad elmotor. Snacka om att vara före sin tid. (Foto: Leif Engström).8.

 1. Smyg dig fram till fiskeplatsen Åk aldrig direkt in på grunt vatten där du tänker fiska, utan slå av motorn ett bra bit utanför den tänkta fiskeplatsen.
 2. Ro eller ta elmotorn in till fiskeplatsen.
 3. Vid fiske från båt, men också vid fiske från land, är det mycket viktigt att du närmar dig gäddan tyst och försiktigt på grunt vatten, för här är hon mer lättskrämd än på djupt.

Detta gäller även om gäddan har goda kamouflagemöjligheter inne på grundvattnet. Hon känner sig ändå aldrig lika trygg som när hon har djupet att simma ner i. Åk aldrig direkt in på grunt vatten där du tänker fiska, utan slå av motorn ett bra bit utanför den tänkta fiskeplatsen.9.

Hitta dagens melodi Misströsta inte när du fiskat några timmar utan hugg. Du har inget skäl att helt byta område innan du bildat dig ett “mönster”. Fortsätt att fiska dig framåt samtidigt som du testar olika beten och studerar både ekolod och sjökort. På detta sätt kan du noggrant studera och fiska av nya, heta platser och gamla favoritställen.

Snart så börjar du hitta fisken. Var då noga med att memorera topografi, växtlighet och andra detaljer på varje ställe där du kommer i kontakt med fisk. Nu, när du vet var fisken uppehåller sig, kan du förflytta dig till andra platser som har samma typ av topografi och andra egenskaper som stämmer överens med de ställen du redan fått fisk på.

 • Ett “vinnande mönster” består av rätt plats, rätt bete och rätt fisketeknik.
 • När du söker efter stor gädda och lyckats skapa dig ett mönster för dagen som ger bra resultat då är det bara att fiska på.
 • Ponera att det är tidig vår och du hittar en monstergädda i en djupbrant utanför en lekvik.
 • Fiska omsorgsfullt av det närliggande området med ett sjunkande bete.

Spinn in betet plågsamt långsamt, tätt utefter botten med varierande långa spinnstopp. Hittar du en stor gädda på en plats, står det i regel flera stora i närheten. Leif Engström med en 14,6 kilos september-gädda fångad på en Rapala Magnum med svärtad sked utanför Askö, Trosa skärgård. (Foto: Leif Engström).10. Sök gäddan på skuggsidan Fiska alltid först på skuggsidan av en grynna eller undervattensklippa. Gäddan brukar ställa sig där för att undvika solljuset.

 • Gäddan kan inte blunda eller dra samman pupillerna och undviker därav direkt solljus.
 • Därför föredrar gäddan att jaga på grunt vatten vid dämpad belysning, och i djupare vatten jagar hon bäst vid fullt dagsljus.
 • Tidigt på morgonen och sent på kvällen jagar gäddan inne vid stränderna i grunda vikar och över strandbundna vegetationsbottnar men också nära ytan runt friliggande grynnor.

Mitt på dagen går hon djupare. Då jagar hon längre ner i branterna vid de friliggande grynnorna, i smala sund och utanför skarpt utskjutande uddar. Tag därför för vana att fiska grunt inne vid stränderna tidigt på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen hittar du ofta gäddan runtom friliggande grundområden, kring sund eller i närheten av öar och vassa uddar.

Related Post