Marina produkter och rätter Recept Hur Vet Man Att Fisk Är Dålig?

Hur Vet Man Att Fisk Är Dålig?

Hur Vet Man Att Fisk Är Dålig
Är fisken färsk? Konsumenterna osäkra Publicerat 2007-02-01 17:26 Hur Vet Man Att Fisk Är Dålig Konsumentens kunskap om hur en färsk fiskfilé bör se ut varierar kraftigt. Det visar en nyss genomförd norsk undersökning med 45 konsumenter. Osäkerheten är stor både om hur fisk skall se ut och dofta för att vara ätlig. En osäkerhet som gör det enklare att välja ett annat livsmedel istället.

Färsk fisk packat i tråg tar nu fart i dagligvaruhandeln. Det är många år sedan man började sälja fisk på detta vis men då var varken konsument eller livsmedelskedjorna beredda. Butikerna saknade bra kyldiskar och konsumenterna ansåg att färsk fisk skulle säljas över disk hos fiskhandlaren. Nu har vi vant oss vid atmosfärförpackat livsmedel.

Köttfärsen håller i en vecka, färsk kyckling likaså och till och med fisken kan ligga flera dagar i kylskåpet. I butikerna har man utvecklat kyldiskar med bra exponering och låga temperaturer. Men om vi inte bara skall förlita oss på bäst före datum är det bra att veta hur en fiskfilé ska se ut när den är färsk.

En undersökning gjord av Fiskeriforskning i Norge visar att den kunskapen varierar kraftigt. I testet fick 45 konsumenter bedöma sex trågpackade lax- och torskfiléer var. Filéerna var mellan två till fjorton dagar gamla. Plasthöljet togs av så att testpanelen också skulle kunna lukta på filéerna. Uppfattningen om vad som var färskt varierade kraftigt.

Några bedömde de två dagar gamla filéerna som oätliga (I Norge kan man knappt köpa så färsk fisk). Å andra sidan tyckte en del av testpanelen att de tolv dagar gamla filéer såg alldeles utmärkta ut. Resultatet visade att konsumenten inte känner till hur man bedömer kvaliteten på fisk.

– När konsumenten känner sig osäker kan de värdera färskheten på kriterier som inte alls har med saken att göra, säger Jens Østli, en av de ansvariga för undersökningen. Man kan välja bort filéer med blodfläckar, ben- eller skinnrester eller kanske till och med om filéerna är av olika storlekar i förpackningen, menar Østli.

Att tänka på vid inköp av fisk 1. Låt inte fiskråvaran ligga i rumstemperatur utan lägg in den i kylskåp så snabbt som möjligt efter inköp. En obruten kylkedja borgar för en fin hållbarhet.2. Se till att temperaturen i kylskåpet håller max +8°, gärna kallare.3.

 1. Fråga gärna fiskhandlaren/butiken hur färsk fisken är (om inte informationen finns på förpackningen).
 2. Detta avgör om du bör konsumera fisken omgående, eller om den kan ligga i kylskåpet i ett par dagar.
 3. Hur ser jag om fiskfilén är färsk? Färsk fiskfilé: Klart, genomskinligt, glänsande fiskkött.
 4. Frisk fiskdoft.
You might be interested:  Hur Länge Ska Krabba Kokas?

Att tänka på: • Det kan vara svårt att avgöra om en fiskdoft är frisk eller ej. Känner du dig osäker, skölj filén i kallt vatten. Doftar den, vad du tycker, illa efter det skall man kanske undvika att äta den. • En gammal fiskfilé har ett matt kött och kan vara lite kletig på ytan samt ha gulaktiga fläckar.

 • Doften är obehagligt söt eller syrlig.
 • Som sagt, är du osäker; skölj filén med kallt vatten.
 • Luktar den fortfarande obehagligt bör den kasseras.
 • Doftar den friskt kan du tillaga den.
 • Att bara gå efter hur många dagar sedan fisken fiskades är ingen garanti för fiskens kvalitet.
 • Har bara råvaran behandlats hygieniskt och förvarats på rätt sätt håller den längre än man kan tro.

Detta gäller inte minst en del plattfiskar som gärna kan ligga och möra till sig i några dagar. Lita på dina sinnen! För bilder och mer information: www.svenskfisk.se Klicka på Källa undersökning: : Är fisken färsk? Konsumenterna osäkra

Hur vet män om män har fått salmonella?

SYMTOM – De kliniska manifestationerna vid Salmonella omfattar enterit/enterokolit samt septisk salmonellos, inkluderande tyfoid- och paratyfoidfeber, med eller utan fokala manifestationer från organ utanför tarmkanalen. Asymtomatiskt bärarskap förekommer också. Äldre samt spädbarn liksom immunsupprimerade individer tycks ha en ökad mottaglighet för infektion.

 • Salmonellaenterit
 • Tyfoidfeber och Paratyfoidfeber
 • Fokala manifestationer
You might be interested:  Hur Mycket Varmrökt Lax Per Person Julbord?

Inkubationstid 1-3 dygn. Stora variationer i sjukdomsbild. Ofta akut insjuknande, feber, vattniga, voluminösa diarréer; ibland kolit med blodig, slemmig avföring. Som regel spontan läkning inom 7-14 dygn. Septisk sjukdom med hög feber och allmänpåverkan förekommer, framför allt hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.

Inkubationstid 2-3 veckor. Hög feber, 39-40 °C, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, ibland omtöcknat allmäntillstånd. Diarré förekommer, men ibland förstoppning. Relativ bradykardi, mjältförstoring och roseoler, 3-4 mm runda utslag, sparsamt spridda över framför allt bålen, är klassiska statusfynd, men inte obligata.

Obehandlad varar sjukdomen 2-3 veckor. Fruktade komplikationer i obehandlade fall är tarmperforation och blödning. Vid septisk spridning kan fokala manifestationer utvecklas, framför allt i anslutning till tarmkanalen, t ex kolecystit, divertikulit, men även i andra organ, t ex spondylit, artrit, tyreoidit, orkit, pyelonefrit, meningit och endokardit.

Hur snabbt märker män salmonella?

Vad orsakar salmonellainfektion och hur sprids det? – Zoonotiska salmonellabakterier (inte S. Typhi och S. Paratyphi, som bara finns hos människan) är i stora delar av världen vanliga hos många olika djurslag, till exempel nötkreatur, grisar, hönsfåglar, vilda fåglar och sällskapsdjur som hund, katt, orm och sköldpadda.

 1. Det finns över 2 000 olika typer av salmonella, varav ett 20-tal är relativt vanliga i Sverige.
 2. Den vanligaste orsaken till salmonellautbrott är kontaminerade livsmedel.
 3. Men även kontakt med infekterade djur, till exempel reptiler som hålls som husdjur, kan leda till smittöverföring.
 4. Bakterierna kan växa till i flertalet livsmedel.

Det krävs ofta en hög infektionsdos (cirka 100 000 bakterier) för att sjukdomssymtom ska uppstå, vilket oftast förutsätter att bakterien har förökats i livsmedlet. Känsligheten kan dock variera. Små barn, äldre och immunsvaga är mer mottagliga. Vid vissa feta livsmedel, som till exempel choklad och ost, tycks infektionsdosen vara lägre, så låg som några få bakterier.

You might be interested:  Kan Katter Äta Tonfisk I Vatten?

Hur snabbt visar sig matförgiftning?

Vad orsakar matförgiftning av staphylococcus aureus och hur sprids det? – Bakterien Staphylococcus aureus, den gula stafylokocken, finns ofta på människans hud (nagelbanden) och nässlemhinna och kan lätt hamna i mat under tillagning. Bakterien kan tillväxa och bilda sitt toxin om livsmedlet förvaras vid olämplig temperatur för länge.

 1. Av stammarna bildar 50-70 procent toxin, som det finns flera skilda typer av.
 2. Det krävs cirka 100 000 bakterier per gram livsmedel för att toxinhalten ska bli så hög att sjukdomssymtom ska kunna uppstå.
 3. Toxinet tål värme och är verksamt även om bakterien dött under tillagningen.
 4. De livsmedel som man oftast sett ligga bakom denna typ av matförgiftning har varit bakverk, såser, smörgåsar med pålägg, skivat kött och ägg.

Livsmedlen har oftast förorenats via kökspersonalens händer. Tiden fram till insjuknande är mycket kort, 1 till 7 timmar.

Hur luktar rutten fisk?

Frisk doft av hav – Fisk skall lukta friskt av hav. Fisk som luktar sött, syrligt eller surt, beroende på hur man upplever det, skall man vara försiktig med. Man kan också titta på fiskens skinn, ögon, gälar och kött. Även här är det svårt att säga exakt när en fisk är tjänlig eller inte, då det varierar från art till art. Nedan följer en generell beskrivning.

Hur länge kan män äta tillagad fisk?

Fisk/skaldjur

Produkt Kylskåp Frysskåp
Färsk fisk 1–2 dagar 3–6 månader
Tillagad fisk 3–4 dagar 1 månad
Sallad med fisk 1 dag Rekommenderas inte
Torkad eller inlagd fisk 3–4 veckor

Vad kan hända om män äter gammal mat?

Symptom vid matförgiftning – Vid matförgiftning brukar du få symptom snabbt, ofta inom någon eller några timmar. I vissa fall kan matförgiftning ha en längre inkubationstid – ibland tar det flera dagar innan du blir sjuk. De vanligaste besvären är diarré, illamående och kräkningar,

Related Post