Marina produkter och rätter Recept Hur Länge Håller Gädda I Frysen?

Hur Länge Håller Gädda I Frysen?

Hur Länge Håller Gädda I Frysen
Konsumtionsfrys – (-18° eller kallare) Rensa gärna fisken. Förpacka den noga och så lufttätt som möjligt för att förhindra uttorkning. Lägg gärna plastfolie eller liknande mellan filéerna så att fisken inte fryser ihop till en klump. Hållbarheten beror på hur väl fisken är förpackad.

Kan man frysa in gädda?

Frysa och tina fisk, skaldjur Frysning av fisk och skaldjur är det bästa sättet att långtidsförvara fisk. De kan frysas råa eller tillagat. Vid infrysning av varor bör frysen bör vara väl avfrostad, inga tjocka islager. Sätt frysen på maximal kyla, helst 1 dygn i förväg.

 • INFRYSNING FISK & SKALDJUR
 • Allmänt :
 • Köpt fryst fisk eller skaldjur skall snarast in i frysen om den inte skall direktkonsumeras.
 • Förpacka så lufttätt som möjligt i fryspåse eller vanlig plastpåse om varan först rullats in i frysfolie.
 • Färdig rätt förpackas så att den kan värmas direkt.
 • Platta paket fryser och tinar jämnare, samt tar mindre plats.
 • Märk förpackningen med innehåll, vikt och datum.
 • Infrysning bör ske vid så låg temperatur som möjligt, allra bäst sker detta vid -32°C.
 • Styckfrys gärna opackad vara utspritt på smörpapper t.ex. räkor eller fiskfiléer. Ta ut, förpacka och lägg tillbaka i frysen.
 • Snabb infrysning är bäst. Fyll inte frysen med för mycket åt gången vilket sänker temperaturen. Packa inte varorna på varandra, utan sprid ut dem tills de är infrysta.

Infrysning fisk:

 • Resa och förbered fisken för framtida tillagning före infrysning.
 • Nyfångad strömming och småfisk kan frysas orensad.
 • Hel rå fisk kan med fördel (block-)frysas i vatten. Gäller främst fet fisk som lax, sik och ål.
 • Hel urtagen rå fisk packas bäst i fryspåse. Alternativt i aluminiumfolie + plastpåse.
 • Filead fisk bör packas med mellanlägg av plastfolie. Filéerna kan också styckfrysas och sedan packas.
 • Kokt och inlagd fisk fryses i sitt spad.

Infrysning skaldjur:

 • Skaldjur kokas och får kallna i sitt spad före infrysning.
 • Hummer och kräftor fryses bäst hela i sitt kokspad.
 • Krabba kan frysas hel utan spad.
 • Skalade räkor fungerar bättre att frysas än oskalade.

LAGRING FRYST FISK & SKALDJUR Förvaring skall alltid ske vid temperatur av högst -18 (för butiker och restauranger enligt lag). Ännu bättre om temperaturen är under -25°C. Vid -30°C kan varan förvaras ungefär dubbelt så länge som vid -18°C. Nedan lagringstider vid -18°C.

 • Feta fiskfiléer 4 månader.
 • Magra filéer 9 månader.
 • Hel plattfisk 9 månader.
 • Vacumförpackad fisk upp till ett år.
 • Frysta skaldjur minst 3 månader.
 • Skaldjur i spad minst 6 månader.

TINING AV FRYST FISK & SKALDJUR

 • Upptining av fisk sker bäst i kylskåp. Hel och förpackad fisk kan tinas i kallt vatten. Sämst är att snabbtina i rumstemperatur. Snabbtinad fisk skall omgående anrättas.
 • Skaldjur bör tina snabbt, men bör inte bli rumsvarma.
 • Räkor tinas utbredda t.ex. på en bricka.
 • Större skaldjur i tät förpackning tinas bäst i kallt vatten.
 • Tiningstid från 15 minuter för skalade räkor till 1 dygn eller mer för vara fryst i hink.

: Frysa och tina fisk, skaldjur

Hur länge kan man ha fryst kött i frysen?

Lagringstid i frys -18˚C: Griskött : feta delar: 3 månader, magra delar: 6 månader. Nötkött: 8-12 månader. Lammkött: 6-12 månader beroende på fetthalt. Innanmat: 3 månader.

Hur vet man hur gammal en gädda är?

Ordning gäddartade fiskar Esociformes En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad. Familj gäddor Esocidae Fiskar med långsträckt kroppsform, väl avsatt, bred och platt nos samt långt bakåt sittande ryggfena.

Utpräglade rovfiskar. Utrustade med simblåsa. Lever i söt- och bräckvatten. Familjen är med 1 släkte och 5 arter representerad i Europa, Asien och Nordamerika. I Europa och Sverige endast 1 art. Gädda Esox lucius Kännetecken : Kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk. Färgen varierar mycket. Den är oftast gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken.

Ofta ljusfläckig på sidorna. En del färgvarianter är ärftligt betingade. Hos en del gröna gäddor kan även köttet och benen vara grönfärgade. Honan blir större än hanen. Den förra kan i Sverige bli så lång som 1,43 m (Stockholms skärgård) och väga upp till 31,5 kg (Ljusterö, Stockholms skärgård).

 • I Siljan togs på 1850-talet en gädda på 26,5 kg och i Faxälven år 1900 en annan med samma vikt.
 • Svenskt rekord för en hane (Hammarsjön, Strömsnäsbruk, Småland) är 1,22 m resp 11,8 kg.
 • En annan hane (Kävlingeån, Skåne) var 1,03 m resp 10,15 kg.
 • En finsk hongädda vägde 25,5 kg, en Dansk 26,5 kg och var 1,5 m lång.

På Irland har 3 gäddor vägande över 40 kg anträffats. Den grövsta vägde 41,77 kg. En av dem var 1,75 m lång. I IImen, Ryssland, har en gädda på 34 kg fångats. Utbredning : I söder till Pyrenéerna, mellersta Italien och Balkan. I öster hela Ryssland och vidare genom norra och mellersta Asien till Berings sud och Kamtjatka.

 • I Nordamerika Alaska, Canada och östra USA.
 • Inplanterad i Spanien och anträffad i Portugal.
 • Förekomst i Sverige : Gäddan förekommer allmänt över hela landet utom i fjällen där den blott undantagsvis – främst i Torne älvs vattensystem – tränger upp i björkregionen.
 • Sålunda är den funnen vid Pältsa och Treriksröset.
You might be interested:  Kan Barn Äta Tonfisk På Burk?

Den finns även längs Bottniska vikens och Östersjöns kuster, ofta långt ute i havsbandet (anträffad undantagsvis upp till 90 km från närmaste strand) men framförallt i skärgårdarna. I Östersjön leker gäddan knappast söder om nordöstra Skåne. Vi Västkusten finns den blott i flodmynningar med bräckt vatten.

Arten har dock anträffats i saltvatten, såsom vid Skaftö utanför Gullmaren i Bohuslän. Miljö : Gäddan påträffas i alla slags sjöar, varma och kalla vatten, svagt rinnande vattendrag och i havet (jfr ovan). I Lappland finns den ställvis även i forsarna. Den föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund med lugna vatten men är ej nogräknad i valet av vistelseort.

Sommartid håller den sig oftast på djup mellan 1-20 m. Flyttning : Gäddan är i regel stationär, men också flyttande bestånd förekommer. Stationära och flyttande populationer kan vistas i samma vatten. Äldre storvuxna exemplar kan vara rörliga och följer t ex i skärgården ofta strömming stimmens förflyttningar.

I större sjöar och i skärgårdar företas regelbundna vandringar av vanligtvis några kilometers längd, under vintern ut till djupare vatten och på våren upp till lekplatsen, dit samma gädda kan återvända år efter år. I Lappland och Västerbotten kan gäddan om våren vandra miltals från bräckvatten och sjöar till lekplatserna, därvid forcerande bäckar och älvar.

Förflyttning i rinnande vatten sker oftast nattetid men gädd yngel på 2-7 cm flyttar om dagen i juni-aug i stort antal från Ängerån i Västerbotten ned till Bottniska viken. Sådan flyttning torde inträffa också i andra kustområden. I Finland har gäddan under den varmaste sommartiden flyttat minst 15 km från inre kustvatten utåt skärgården.

Vanor : Arten lever merendels enstaka, är revir hållare och intar ofta en favoritplats utanför vassen bland näckrosor, nate-, tång- och andra växtruggar, som begagnas för vila och spaning efter byte. Däremot ställer den sig inte inne i täta vassar (s k gäddvassar) med mindre än att där finns kanaler och gläntor.

Gäddan intar föda periodvis, men detta torde ej bero på att dess tänder i pauserna mellan näringsintagandet skulle ömsas och växa ut (s k hugg- och svallköttsperioder). Året runt är blott ca 3/4 av underkäkens tänder i funktion, medan övriga tänder nybildas, dvs ömsas efter att ha avbrutits, utan att livsrytmen hos djuret av denna anledning företer några förändringar.

 • Under varma sommarperioder drar gäddan till djupare vatten för att under hösten återkomma till grundvatten.
 • Helst jagar gäddan under skymningen och natten.
 • Jaktmetoden är att stå på lur gömd i vegetationen och göra en snabb rush mot bytesfisken, som ofta huggs på tvären.
 • Genom huvudskakningar vänder gäddan bytet i munnen, så att det kan sväljas med huvudet först.

Föda : Gäddan förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Gäddungar under 10 cm äter kräftdjur och insektslarver. På vissa lokaler kan äldre gäddor fortsätta med att äta dagslände- och trollsländelarver jämsides med fiskföda.

Gäddynglen förtär hoppkräftor, musselkräftor och vattenloppor samt andra planktondjur. Fortplantning och tillväxt : Hanen är könsmogen vid 1-3 år, honan vid 2-5 år. Leken sker under mars-maj på översvämmade stränder och starrängar samt långgrunda vikar på varierande djup från någon decimeter till (i skärgården) 6 m.

Leken pågår 3 till 6 veckor varvid ibland först de mindre, senare de större honorna fortplantar sig, medan hanarnas storlekar är mer jämt fördelade. Rommängden hos en hona på ca 2 kg uppgår till 40.000-50.000 korn, hos 5-kg-hona till ca 90.000 ägg och hos en stor hona till över 1/2 miljon.

Äggen klibbar fast på blad och stjälkar. De är 2,5-3 mm. Under leken rör sig en hona omgiven av en eller två hanar långsamt över grundbottnarna och kan därvid förflytta sig ganska långt.Några revir är det alltså icke fråga om. Honan avger ca 100 ägg i taget, varvid hanen varje gång besprutar dem med mjölke.

Efter en eller några minuters paus och mindre förflyttning avger de ånyo sina könsprodukter. detta fortgår i perioder om ca 1 timme. För en hona pågår leken från några dagar till en vecka, för en hane under minst 2 veckor. Rommen kläcks efter 10-15 dygn beroende på temperaturen.

 • Ynglet, som är ca 9 mm långt, har klibbkörtlar på nosen och sitter de första dagarna fästat vid växter, konsumerande gulesäck en.
 • Efter ca 2 veckor och vid ca 12 mm längd börjar ynglet simma och fånga plankton.
 • Vid ca 25 mm längd är gäddutseendet påtagligt.
 • Tillväxten är snabb och honorna växer fortast.

Vid 1 års ålder kan gäddan vara 12-20 cm, 2 år 28-35 cm, vid 3 år ca 35-50 cm och med 1/2 kg vikt, vid 5 år ca 50-55 cm resp 1 kg, vid 6 år ca 55-61 cm, vid 7 år ca 59-68 cm, vid 9 år ca 89-97 cm, vid 11 år ca 99 cm. Detta är medelvärden, och tillväxten kan ske betydligt snabbare.

 1. En gädda på ca 1 m längd och ca 8 kg vikt brukar motsvara en ålder av 10 till 11 år.
 2. Livslängd : 33 år i Finland.30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige.
 3. Status : Gäddan har gått starkt tillbaka i många trakter av Europa beroende på föroreningar, brist på lämpliga lekplatser och överfiske.

Användning : Gäddan är i Sverige en av de ekonomiskt viktigaste fiskarna och är betydelsefull likaså i andra delar av Europa. Den fångas med krokredskap, nät och ryssjor (vid lek); av sportfiskare med kast- eller spinnspö. Fångsten brukar uppgå till ca 3.000 ton per år.

You might be interested:  Vem Får Aldrig En Fisk I Sitt Fångstnät?

Hur länge kan man ha färdiglagad mat i frysen?

Tillagade maträtter: cirka 3 månader. Matbröd: cirka 12 månader. Feta bakverk: cirka 3 månader.

Kan man äta gammal fryst kyckling?

Hur man fryser kyckling för senare användning – Om du har rå eller tillagad kyckling som du inte planerar att laga eller äta på ett tag bör du förvara den i frysen istället för i kylskåpet. Så här kan du frysa in kyckling för senare användning i några enkla steg.

 • För antingen rå kyckling eller tillagad kyckling, svep in varje enskild kycklingbit i plastfolie eller aluminiumfolie.
 • Förvara sedan kycklingen i en lufttät påse eller behållare, om du använder en påse så pressa ut all extra luft innan du förseglar den.
 • Förvara slutligen kycklingen i den djupaste delen av frysen.

Var noga med att tvätta händerna före och efter hantering av kyckling, särskilt om den är rå. Hur länge håller kyckling i frysen när den har förvarats? Enskilda bitar av rå kyckling håller sig bra i frysen i 9 månader, och hela kycklingar håller sig bra i upp till ett år när de är frysta.

Hur vet man att köttet är dåligt?

Bäst före-datum ska anges på förpackningen, det säger till vilket datum som livsmedlet garanteras behålla sin kvalitet, under förutsättning att det har förvarats på ett lämpligt sätt. Om temperaturen har betydelse för hållbarheten ska det stå på förpackningen att det är en kylvara.

Många produkter går att äta efter att bäst före-datumet har passerat, det ska inte förväxlas med sista förbrukningsdag som är en mycket striktare märkning. Här kan du läsa mer om skillnaderna. Det bästa sättet att kontrollera om kött är ätbart är att i första hand lukta på det och titta på hur det ser ut.

Luktar det okej och ser fräscht ut kan man tillaga en liten bit och smaka på. I olika former av vakuumförpackningar gäller regeln att ju närmare bäst före-datum desto mörare kött. Om du inte ska äta köttet före bäst före-datum, frys in det tills det är dags att tillaga.

Hur länge kan man ha älg i frysen?

Förvara vilt

Förvara vilt som annat köttKlarar flera år i frysenKnappt en vecka i kylenVilt mår bäst i vakuumLita på din näsa!

Kött från vilt är inte mer mystiskt än att du ska förvara det med ungefär samma omsorg som vanligt kött. Mer om detta kan du läsa under Vilt har en generellt låg fetthalt och därför är mellan 2 och 3 år i frysen inget problem för en fryst, eller, Vildsvinskött är lite fetare, men håller ändå stilen i 1 till 2 år. Viltkött som ligger fryst länge blir sällan dåligt men kan tappa en del smak.

table>

Norrlandsstyckning, Carina Brydling – själv norrlänning – har ett eget ord för illa styckat viltkött Putsat kött utan jaktspår i form av pälsrester eller smuts från skogen håller nästan en vecka i kylen. Förvara det hellre torrt och luftigt än i plast. Gärna under en ren och tunn, Om du förpackar viltet med vakuum så håller det ännu längre. Om du inte har en egen vakuumpackare, be handlaren att hjälpa till. Skär bort grova senor och hinnor, men behåll finare hinnor som ger köttet ett visst skydd mot uttorkning. Viltkött kan bli segt om det kyls ner för fort – vilket också kan ställa till med problem när man jagar på vintern. Låt gärna nedkylningen ske gradvis, inte minst om din process börjar med ett nyskjutet, varmblodigt djur. Stoppa framför allt inte ner nyslaktat kött direkt i frysboxen. Var i så fall mycket noggrann med hängning, styckning och förvaring. Allt om hur du hanterar viltköttet direkt efter själva jakten får du veta hos Ju snabbare du fryser ner köttet hemma (bortsett från nyslaktat vilt, se ovan) desto bättre håller det kvaliteten i frysen. Har du stora mängder kött eller färs, dela upp det och frys in lite åt gången.

table>

Fett fryser dåligt och härsknar så småningom även i frysen. Ju mer fett köttet innehåller, desto kortare blir hållbarhetstiden i din frys. Ungefärliga tider:

Kött från älg, hjort, ren och rådjur minst 2 ½ årHare och kanin minst 2 årBjörn minst 1 årViltfågel, mager minst 2 ½ årÄnder och gäss, feta minst 1 årKött från vildsvin minst 10 månader

Syret och den torra luften är boven i frysen. Utan skydd blir vattnet i köttets celler till kristaller som spränger cellerna inifrån. Processen gör köttet mörare, men gör också att det tappar vatten och saftighet. Packa in viltköttet i ett lager plastfilm, så tätt som möjligt runt hela stycket. Lägg därefter köttet i en plastpåse och sug ut så mycket du kan av luften. Sedan är det bara att försluta och frysa in. Allra bäst är att vakuumförpacka köttet i mindre stycken.

Förvara vilt

Hur ofta kan man äta gädda?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Hur ska man hålla en gädda?

http://www.edgeforum.com/index.php?showtop.7291&st=120 may 20 kl 23.18 Där ligger en ok bild på gälgreppet. Har för mig i filmen gäddfeber samt filmen jakten på gammelgäddan beskrivs det riktigt bra. Är det så att du tar upp en gädda för att äta, öva på den ett par gånger kan vara lite enklare! Lite råd: Ta det lugnt! Stoppa inte in handen för långt! Kolla var flugan sitter någonstans! Små gäddor räcker det med något finger och inte hela handen! Skippa handskarna! De fastnar om de är lite luddiga någonstans! Var beredd att blöda! Ta med kirurgtejp, alsollösning och tång med avbitarfunktion!

Varför ska man inte äta gädda?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Hur håller man i en gädda?

Skaffa en tunn handske som du tar på dig när du tränar in greppet, då slipper du riva dig på gältänderna. Jag har bara lyft 10-20 Gäddor med gälgreppet och har inte klantat mig ännu, det är lättare med större fiskar och de små kan du lika gärna knipa över nacken eller skaka loss med tången.

Kan man frysa Sojagrädde?

Fryser sojamjölk bra? –

 1. Sojamjölk fryser inte särskilt bra, och du bör bara frysa in den om du är orolig för att slösa bort en öppnad kartong eller om den är på väg att nå sitt bäst-före-datum.
 2. Istället för att frysa in sojamjölk för att bevara den rekommenderar vi att du köper sojamjölk med lång hållbarhet som har en mycket längre hållbarhet och håller i flera månader i oöppnad form utan att frysas in.
 3. Om du fortfarande har frågor om frysning av sojamjölk eller soja i allmänhet kan de här frågorna hjälpa dig:
 4. Kan man frysa in sojayoghurt?

Ja, du kan frysa in sojayoghurt. Tyvärr förändras konsistensen och smaken lite, vilket innebär att fryst sojayoghurt endast lämpar sig för matlagning, bakning och smoothies. Kan man frysa in sojagrädde? Tyvärr fryser sojagrädde inte alls bra. Precis som sojamjölk kommer den att dela sig när den fryses.

Vad kan man göra med en gädda?

Fångar du mycket gädda men undrar hur du ska hantera fisken? Här visar vi hur du steg för steg filear vår näst vanligaste fisk. Gäddan förekommer i hela landet och är den näst vanligaste fisken i de finländska vattnen efter abborren. Gäddan trivs vid vassruggar, områden med havstång och överlag områden med mycket vattenväxter.

 • Gädda går att fiska året om, men bästa säsongen för gädda i havet, storgädda, är under våren runt april och maj.
 • Längs kusten är även senhösten bra för gäddfiske.
 • Fiskar man efter gädda i en sjö eller en älv är bästa tidpunkten för fisket under juni till oktober.
 • Gäddan har även en viktig roll i den finska folktron.

I det finska nationaleposet Kalevala var hjälten Väinämöinens kantele gjord på käkbenet från en jättegädda. För att filea en gädda behöver du: 1. Fileringskniv 2. Skärbräde eller övrig tålig yta att skära på 3. Fiskpik STEG 1. Börja med att sticka in kniven i magen på gäddan och dra ett jämnt snitt från fena till gälar. Hur Länge Håller Gädda I Frysen STEG 2. Ta ut inälvorna, och var igen noggrann med att inte spräcka gallblåsan. Hur Länge Håller Gädda I Frysen Skölj ur fisken och använd en liten kniv eller ett finger för att ta bort blodet som sitter längs med gäddans ryggrad. Hur Länge Håller Gädda I Frysen STEG 3. Stick in kniven bakom bröstfenan och skär upp filén längs ryggraden. Hur Länge Håller Gädda I Frysen Hur Länge Håller Gädda I Frysen Vänd på fisken och upprepa proceduren. Hur Länge Håller Gädda I Frysen Skroven som blir över går bra att koka fiskbuljong på. Hur Länge Håller Gädda I Frysen STEG 4. Håll i filén, med eller utan en fiskpik, och skär bort bukbenen och eventuella fenben som blivit kvar på filén. Hur Länge Håller Gädda I Frysen STEG 5. Tryck fiskpiken genom yttersta kanten på fenan och skär bort skinnet från filén med en sågande rörelse. Börja från stjärten och jobba uppåt. Hur Länge Håller Gädda I Frysen Hur Länge Håller Gädda I Frysen STEG 6. Rensa bort alla överloppshinnor på filéerna. Hur Länge Håller Gädda I Frysen Nu är filéerna färdiga för användning. Gäddan innehåller en hel del små ben och köttet är magert och rätt torrt. Därför fungerar gäddan bra i kombination med en fetare fisk såsom lax, och lämpar sig bäst som malen i biffar, färser och fiskbullar. Att bena en gädda totalt går enklare efter att filéerna tillretts.

Related Post