Marina produkter och rätter Lax Vad Är Bass För Fisk?

Vad Är Bass För Fisk?

Vad Är Bass För Fisk
Då och då hittar man den i en låda blandat på fiskauktionen i Göteborg. Annars är det i odlad form den kommer till Sverige. Den är inte så vanlig men återfinns i välsorterade fiskdiskar och dyker även upp på menyerna på lite finare krogar. Havsabborren är en uppskattad fisk som oftast tillagas hel, grillad.

 • Den är silvergrå, annars väldigt lik vår abborre.
 • Möjligen lite smalare.
 • Havsabborre, Dicentrarchus labrax, är en nära släkting till vår abborre och odlas främst längs Medelhavets kuster.
 • Du har säkert träffat på den om du turistat runt Medelhavet, på engelska kallas den bass eller seabass.
 • R 2002 fanns det så många som 1000 kläckerier och 700 företag som odlar arten.

Grekland är den störste odlaren och står för 57% av den ca 200 000 ton stora produktionen, av dessa är det ca 10 000 ton som når oss här uppe i Skandinavien. Det är en ganska tålig fisk som trivs i både söt- och saltvatten och i både varma och kalla temperaturer.85% av fisken produceras i kassar i havet och resten i landbaserade anläggningar.

Varför finns inte bass i Sverige?

Ordning abborrfiskar Perciformes En morfologi skt och även ekologi skt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.

 1. Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater,
 2. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter.
 3. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
 4. Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster.

De övriga är oceanisk a eller levande i sötvatten. Familj solabborrar Centrachidae Abborrliknande fiskar men med en sammanhängande ryggfena och 3 eller flera taggar på analfenan (hos abborrfamiljens arter vanligen 2). Flera rader med tänder i munnen. Även tänder på tungan.

 • Flertalet arter är bobyggare.
 • Familjen förekommer med 9 släkten och 30 arter i sydvästra Nordamerika, 1 art i Californien.6 arter av 3 släkten har inplanterats i Europa.
 • Småmunnad bass Micropterus dolomieui Kännetecken : En abborrliknande fisk, som förutom färgerna skiljs från abborre n genom att den har sammanväxta ryggfenor, av vilka den bakre är högst (hos abborre n tvärtom).

vertikala strimmor på kroppssidan och den mindre munnen skiljer den från öringabborre. Färg och teckning varierar även hos samma individ. Längd i Europa upp till 50 cm, i Nordamerika 68,6 cm och vikt upp till 6 kg (Florida). Utbredning : Inplanterad i Europa.

Hemområdet är mellersta och östra Nordamerika men finns numera genom inplanteringar från Stilla havskusten till St Lawrencebukten och i Mexico. Inplanterad även i Afrika Förekomst i Sverige : Svartabborren finns sedan 1962 i vilt tillstånd i Sverige. Den har efter ett tidigare misslyckande inplanteringsförsök i Sydsverige införts till odlingsdammar i Blekinge och ovannämnda år även i 2 fria vatten i samma landskap, nämligen Vitavatten och Norra Dämmet.

Arten har fortplantat sig där och fanns 1984 med goda bestånd. Miljö, vanor och flyttning : Svartabborren föredrar klara, men ej alltför kalla sjöar och åar med sten- eller slambottnar och gärna någon vegetation eller i strömmar, som avbryts av dammar och sel.

Den kan även besöka bräckvattensområden. Den uppehåller sig gärna på grunt vatten. Den är i regel passiv under vintern och intar vanligtvis ej någon näring vid temperaturer under 10°. Den kan övervintra i håligheter, t ex i grottor eller sjunkna stockar. Om våren företar denna fisk lekvandringar uppför smärre vattendrag, ehuru en del av bestånden även leker i “hemmavattnen”.

Föda : Svartabborren växlar diet under olika åldrar. Ungarna förtär kräftdjur och insekter. Redan som halvårsgammal övergår arten till fiskföda och även kräftor förtärs. De senare kan på vissa lokaler bestå mer än 50% av svartabborrens konsumtion. Fortplantning och tillväxt : Leken äger i Nordamerika rum i april-juli i regel i två distinkta perioder.

Den börjar när vattentemperaturen uppnår 18°C och kan för en population pågå från några få dygn till nästan 3 veckor. Hanarna samlas vid solbestrålade 1-1,5 m djupa bottnar vanligtvis nära stranden. Hanen etablerar revir och bygger genom rörelser av stjärtfenan en fatliknande, mer än meterbred fördjupning i sand-, grus- eller stenbottnar.

Härunder står han nästan upprätt i vattnet. Tyngre material bärs bort med munnen. När lekbädden efter 2 dygn eller mer är färdig uppsöker hanen en äggmogen hona och försöker med nosen eller med bett att driva henne till bobädden. Där ovan ligger paret under leken sida vid sida med hanens huvud strax bakom honans.

 1. Hanen bibehåller denna position, medan honan sjunker till bottnen och där intar en halvt lutande ställning.
 2. Hon tycks emellertid räta ut kroppen just före äggläggningen, under vilken hennes kropp och fenor, särskilt den delvis nedpressade stjärtfenan, snabbt vibrerar, medan hanen besprutar rommen.
 3. Efter lekakten simmar honan till djupare vatten.
You might be interested:  Tonfisk I Olja Till Hund?

Senare kan hon leka på nytt med samma hane eller en annan, liksom hanen 1 eller 2 dygn efter föregående lek på nytt driver en hona till lekgropen för äggläggning. När hanens lekaktivitet efter i regel 3, ibland 5, lekakter upphört, jagar han undan honor från äggdepån och vaktar äggen liksom senare ungarna, viftande vattenströmmar på dem.

 • Äggantalet i en dylik bogrop kan uppgå från ca 200 till 9,593, i medeltal ca 2,000.
 • En hona kan producera 2,000-7,000 ägg för varje halvkilo av sin vikt.
 • Äggen kläcks efter 3-5 dygn, varvid ungarna försvinner i bottnens skrevor och gömslen.6-15 dygn efter äggläggningen börjar de nästan svarta ungarna simma i stim kring boplatsen.

Efter omkring 1 vecka lämnar ungarna boområdet och uppsöker grunt vatten nära stranden, där hanen fortsätter att sköta dem under ytterligare 2-9 dygn, ibland ända upp till 28. Vissa hanar kan successivt föda upp 2 “kullar” under samma säsong. Vid 0,5 års ålder mäter svartabborren 7-10 cm, vid 1,5 år 17-18 cm och vid 2,5 år 22-25 cm.

Hur smakar havsabborre?

Havsabborre Vad Är Bass För Fisk Det finns flera olika underarter av havsabborre i världens hav. De har en ganska mild smak som påminner om den hos finsk abborre. En frisk och relativt lätt dryck passar till havsabborre. Havsabborre Havsabborre matchas speciellt bra av friska och fruktiga samt nyanserade och strukturerade vita viner med en fyllighet som passar till vit fisk.

Finns det havsabborre i Sverige?

Havsabborre förekommer lokalt längs den svenska västkusten, framför allt i Bohuslän. Som vissa andra sydliga arter påträffar man den ibland där varmvatten släpps ut, t. ex. vid Ringhals (Bua, Halland).

Hur ser en havsabborre ut?

Utseende – Havsabborren är en långsträckt fisk, upp till en meter lång, med vikt upp till drygt 10 kg. Dess utseende liknar gösens med mer dämpade färger och med en svart fläck på gällockets övre – bakre kant. Fiskens färg är i olika nyanser av silver, med blågrön ton över ryggen och rent silvervit på buken.

Är det mycket ben i havsabborre?

Är det mycket ben i havsabborre? –

 • Man hade kunnat säga att havsabborren kan liknas med vanlig svensk abborre eller gösen när man pratar om hur benig fisken är.
 • Detta innebär att det finns en hel del ben i havsabborre, men de är vanligtvis lätta att ta bort,
 • Om du filéar fisken är det bästa sättet att ta bort benen är att skära längs köttet på båda sidor av fisken och sedan försiktigt dra ut filén.
 • Om du däremot köper en filéad fisk kommer en fiskmästare vanligtvis redan ha tagit bort benen från fisken och då behöver du inte oroa dig.

Vad heter havsabborre på engelska?

Havsabborre

Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
havsabborre sea bass

Vilken fisk är Seabream?

Vad är Seabream för typ av fisk? – Den kallas både guldsparid och guldbrax utöver sitt namn Seabream. Det är en marin kustfisk som börjar sitt liv som hane men som byter kön till hona vid två års ålder. De vuxna fiskarna lever i små stim på djupare vatten och livnär sig framförallt på musslor, ostron, små fiskar och kräftdjur. Den lever till största delen i Medelhavet och Atlanten.

You might be interested:  Finns Det Pärlor I Svenska Musslor?

Kan man äta skinnet på havsabborre?

Havsabborre (eller seabass på engelska). Fisken är fjällad innan den fileas, därför kan man också äta skinnet om man knapersteker det.

Är braxen en matfisk?

Braxen – Världsnaturfonden WWF I Sverige är braxen inte särskilt känd som matfisk men i äldre tider har den ätits frekvent. På 1700-talet ansågs kaviar beredd på braxrom läckrare än rysk kaviar. I Finland är braxen fortfarande mycket populär, främst då som rökt.

Braxen tillhör familjen karpfiskar. Den föredrar stilla sötvattendrag, men förekommer även i bräckt vatten. Braxen blir som mest upp till 80 centimeter lång och kan väga 11 kilo men då tillväxten är långsam tar det 7–8 år innan den väger ett kilo. Fisken är silvergrå, men äldre individer kan få en lätt bronston.

Leken sker från maj till juli på gräsbevuxna (översvämmade) bottnar eller i en lugn vik av ett vattendrag. Rommen är klibbig och fastnar på växtligheten. Den äter huvudsakligen bottenlevande smådjur och ibland även småfisk. När den söker föda har den ett karaktäristiskt smackande ljud.

Är abborre dyrt?

Filea abborre – Peters tips och bästa recept Kan du filea abborre? Det kan inte jag (Helena), men som tur är så är Peter ett ess på att hantera fisk i köket. Abborre är en “Swedish precious” som många svenskar metar vid bryggorna, och är en av våra absoluta favoriter.

Vilka fisk ska man inte äta från Östersjön?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

 1. Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding.
 2. Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

 1. Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad.
 2. Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan.
 3. Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

You might be interested:  Hur Länge Kan Man Ha Gravad Lax I Frysen?

Vad heter Dorada på svenska?

Klassisk rätt – Guldsparid/ Dorada.

Får man ha en guldfisk i en skål?

Publicerat lördag 1 september 2007 kl 12.18 Från och med den första september finns minimiregler för hur stora sällskapsdjurens burar ska vara. En kanin ska till exempel ha minst en halv kvadratmeters utrymme och att ha fiskar i en glasskål är inte tillåtet längre.

Tidigare har det inte funnits några regler för hur stora djurens burar eller fiskarnas akvarium ska vara hemma hos folk, men nu gäller samma regler för privatpersoner som för till exempel zooaffärer. Minst 40 liter När det gäller fiskar är det lite olika regler beroende på vad det är för fiskar, men akvariet måste rymma minst 40 liter, och de ska ha möjlighet att gömma sig.

Minst en sida ska därmed vara insynsskyddad. Jordbruksverkets regler säger också nej till klotformade akvarier. Förutom att de anses vara för små så uppfyller inte kraven på syresättning. Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan, varför det lätt blir syrebrist i ett klotformat akvarium.

Kaniner behöver plats Kaniner, hamstrar, marsvin, fåglar och andra smådjur ska ha burar som inte är för små, till exempel måste kaniner ha en halv kvadratmeters utrymme, och buren ska vara minst 50 cm hög. Idag är de flesta burar en meter breda, som de ska vara men ofta fattas det några centimeter på höjden.

Maud Ahlén, delägare i Djurmagazinet i Skövde, är lite fundersam över om de där centimetrarna verkligen spelar någon roll: – Vad spelar det för roll om burarna är 48 eller 50 centimeter höga? En kanin får ändå inte tillräcklig motion i en bur utan den måste ut och skutta på golvet.

Vad är Dorado för fisk?

Dorada/Dourada (Seabrem/Guldsparid) – Dorada är vår absoluta favoritfisk! Den här fisken har ett fast gott kött och passar perfekt att grilla eller laga i ugnen. Vi brukar fylla den med citron och örter och servera med ris och en god kallsås. Vad Är Bass För Fisk

Kan man ha en guldfisk i en skål?

Du får inte ha klotformade akvarier – Grundregeln är att du inte får hålla fiskar i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa. Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan.

Hur ofta kan man äta fisk från Östersjön?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Vad är Lubina för fisk?

Ingredienser. Lubina, havsabborre. Bröderna Camarero använder en medelhavsfisk som heter lubina och som översätts med havsabborre. Den ser dock inte ut som den havsabborre, även kallad uer, som säljs i svenska fiskaffärer.

Är havsabborre gott?

(Betyg: 3,39 · 23 röster) Att helgrilla fisk är inte svårt och resultatet blir fantastiskt gott! Servera gärna havsabborren med en fräsch, krispig sallad och klyftpotatis. Vad Är Bass För Fisk Foto: Wolfgang Kleinschmidt

 • 2 lime
 • 2 havsabborrar- odlade
 • koriander- färsk

Hur mycket kan en havsabborre väga?

Havsabborre – Världsnaturfonden WWF Havsabborren är en gråsilvrig fisk täckt av kraftiga fjäll, med mörkare rygg, ljus buk och två ryggfenor. Havsabborren är en nära släkting till vår svenska abborre, men liknar gösen till utseendet. Den är huvudsakligen en marin fiskart och lever ofta i stim.

Related Post