Marina produkter och rätter Lax När Får Man Börja Fiska Hummer?

När Får Man Börja Fiska Hummer?

När Får Man Börja Fiska Hummer
Hummerpremiär 2022 –

Premiär för hummerfisket 2022 är den 26 september kl.07.00.Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november.Yrkesfiskare får fiska till och med den 31 december.

På vilket djup fiskas hummer?

Hummer (Homarus gammarus) lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

När är Hummersäsongen?

Regler för hummerfiske – Här hittar du aktuella regler för årets hummerfiske för fritids- och yrkesfiskare. Hummerfiske är tillåtet från första måndagen efter den 20 september och fram till sista november för fritidsfiskare och fram till sista december för yrkesfiskare. Det är bara tillåtet att fiska hummer med hummertina. För fritidsfiskare är det tillåtet med högst 6 hummertinor och de ska vara utmärkta med en röd, orange, gul eller vit fiskekula eller cylinder och märkt med identitet och ett F för fritidsfiskare. Minimimåttet på godkänd hummer att fånga är 90 millimeter (carapaxmått), mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Här kan du läsa om årets hummerupplevelser i Lysekils kommun >>.

När får man lägga ut hummertinor?

Första måndagen efter 20 september är en mycket speciell dag längs den bohuslänska kusten. Det är hummerpremiär, och redan i gryningen glider båtarna ut för att lägga i sina hummertinor.

När på året kan man börja fiska?

Gös olika årstider – Gösen leker sent på våren och gillar varmare vatten. Det är dock en fisk som går att fiska året runt med gott resultat. Under höst och vinter står ofta gösen i djupare vatten tack vare att det finns varmare vatten där. Dagsfiske fungerar bra under senvår samt tidig höst och under sommaren är kvällsfisket ofta bäst.

You might be interested:  Vilken Fisk Är Dalslands Landskapsfisk?

När får man lägga i hummertinor?

Första måndagen efter 20 september är en mycket speciell dag längs den bohuslänska kusten. Det är hummerpremiär, och redan i gryningen glider båtarna ut för att lägga i sina hummertinor.

Var ska man lägga hummertinor?

Hans första minne av hummerfiske är från Hakefjorden, han var åtta år och ute med farfar. Yrkesfiskare blev han som 15-åring. – Pappa och farfar var fiskare. Det var det naturliga steget. Inget annat än fiske existerade på Åstol. Folket räckte inte till utan vi fick rekvirera folk från fastlandet.

 • På de stora båtarna var vi åtta man, säger Ingvar Ludvigsson Sedan dess har mycket hänt.
 • Då hade Åstol mellan 500 och 600 invånare året runt.
 • Nu, när sommaren är slut, har de flesta åkt hem.
 • Inte mer än 160 bofasta är kvar, många äldre.
 • Det är tyst på de smala gatorna och i hamnen är bara handels-boden öppen.

Kaféet håller stängt när vi går längs sjöbodar i en doft av sälta och med skrikande måsar utåt havet. En sak är dock sig lik vid den här tiden på året. Överallt ligger tinor travade inför årets hummerpremiär. På däck och bryggor, eller nedsänkta i vatten för att träet ska mättas och inte luftbubblor skrämma bort djuren.

 1. Hummerfisket är väldigt intressant.
 2. Det är lika spännande varje gång som tinan kommer, säger Ingvar Ludvigsson.
 3. Han slutade med yrkesfiske 2007 och började köra färjan på heltid.
 4. Men han har kvar sin 28 fots Stigfjord – och är redo med diesel i tanken och 14 tinor och agn.
 5. Det är makrill, sill och laxhuvuden, inköpta för 50 kronor i en frigolitlåda i Fiskebäck.
You might be interested:  Vilken Fisk Blir Större Om Man Lägger Till Två Bokstäver?

– Det verkar bättre ju mer det luktar, säger Ingvar Ludvigsson. Han går ut klockan sex i morgon, tillsammans med en kompis. Minnet är som ett ekolod, botten och bra fångstplatser är memorerade. – Vi har nästan en tre kvart ut till fiskeplatsen vid Nordkråkan, sydväst om Marstrand, med djup på mellan åtta och tjugofyra meter.

 1. På tjugofem meter och djupare börjar berget ta slut.
 2. Hummertinan ska sitta på berg, inte på lerbotten.
 3. Han är mycket vid Nord- och Sörkråkan.
 4. Det går en rygg mellan dem, och där brukar jag sätta tinorna.
 5. Hummer går både djupt och grunt och jag brukar ligga på mellan 15 och 20 meter.
 6. På lite större djup får man ofta krabba.

– Det vill vi inte ha. Går krabban in först kommer ingen hummer. Sedan gör det inget om man får några krabbor, det är alltid gott. Jag kokar dem i en kvart i vanligt vatten och saltar rätt så häftigt. Han använder dock krabba i hummerfisket: – Ett knep är att krossa en krabba och lägga ner en halva i agnpåsen med laxhuvudet.

Ofta håller sig krabban borta då. Ett laxhuvud varar i uppemot en vecka om vattnet är lite kallare. Det står sig väldigt mycket mer än sill och makrill. Ett vanligt amatörfel är att dumpa alla tinorna för tätt, utan tillräckliga mellanrum. – Det som kan hända då är att linorna och kulorna trasslar in sig i varandra.

Det blir jobbigt. Ingvar Ludvigsson och hans fru har bestämt sig att flytta från Åstol till Västervik, för att komma närmare barn och barnbarn. Därför blir det hans sista hummerpremiär som bofast, men han kanske återvänder när det är dags nästa gång. – Det vet man ju aldrig, säger han och ler finurligt.

Related Post