Marina produkter och rätter Lax När Är Det Bäst Att Fiska Gädda?

När Är Det Bäst Att Fiska Gädda?

När Är Det Bäst Att Fiska Gädda
Höstfiske – Sensommaren och hösten är den bästa tiden för gäddfiskare. När vattnet har svalnat äter gäddan mer aktivt och då kan man också få stora gäddor på kroken i grunt vatten. När det är som bäst verkar det finnas hugglada gäddor överallt. Vattnet vid stränderna blir kallare tidigare än vattnet i öppna fjärdar, och då förflyttar sig gäddan till strandzonen för att söka föda.

Då är det högsäsong för dem som har kastfiske som hobby. När strandvattnet blir ännu kallare återvänder gäddan till de öppna vattnen, som är varmare, och då ger fiske med drag bäst resultat.När temperaturskillnaderna jämnat ut sig söker sig gäddorna ofta tillbaka till de grunda strandvattnen. Jättegäddor som följer braxenstim är de som ligger överst på önskelistan för dem som kastar med spö.

I kallt vatten vill emellertid gäddan inte simma i onödan och slösa med energi, och då ska man ha en låg hastighet på betet och betet ska komma så nära den lurpassande gäddan som möjligt.

När är gäddorna på hugget?

Tidig vår, innan gäddan har lekt så väger de som mest och nu finns definitivt chansen att fånga riktigt stora exemplar. Dock kan fisket ofta vara nyckfullt, ena dagen känns sjön död och nästa dag kan de vara på hugget. Hetaste tipset är att söka gäddan i närheten av lekvikarna där det gränsar emot djupare vatten.

Vår gömmer sig gäddan?

Levnadsmiljö – Gäddan är sötvattens- och brackvattenslevande. I strömmande vatten föredrar de lugnt flytande partier. De gömmer sig gärna i vegetation, eller intill annat skydd, varifrån de kan attackera intet ont anande byten. I vissa sjöar, eller under delar av året, lever gäddorna mer pelagiskt och följer stim av betesfisk.

Vilken tid på dygnet hugger gäddan?

2 f. Gäddans huggtider 2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN Att gäddan kan ha tydliga huggperioder råder det inget tvivel om. Ismetet är också en metod som gör detta extra tydligt. Det är faktiskt en ganska så vanligt företeelse att nästan alla gäddor under ett fiskepass kommer upp under en kortare tid på dagen, däremellan kan det vara i princip stendött.

 • Vad är det då som styr gäddans huggperioder? Ja det är det vi skall titta på här Huggperioderna varierar efter årstiden Många brukar säga att vintern är den svåraste tiden att fiska gädda på.
 • Jag vill säga att det är precis tvärtom.
 • Visst gäddans jaktförutsättningar är många gånger begränsade med snö på isen och dåligt med dagsljus.

Men å andra sidan så vet man bara var gäddorna finns så är det ingen fara. Dagarna är nu väldigt korta vilket medför att gäddorna måste passa på att jaga under de få ljusa timmar som erbjuds. Därför är det vanligt med flera huggperioder under dessa timmar.

Det är egentligen bara se till att vara på plats under de ljusa timmarna så prickar man ju in alla tänkbara huggperioder. Blir det inga hugg så är det oftast ett tecken att det är lite gäddor i området. Skulle det vara snöfritt på isen under denna tid samt att man fiskar i ett gäddrikt vatten, ja då kan det vara svettigt värre ute på isen med både dubbel och trippelhugg.Om vi då jämför med vårvintern så har nu dagarna blivit klart längre.

I norra Sverige som jag fiskar i blir skillnaden än markantare mellan vinter och vår. Här uppe har vi isar långt in i april och då är det inte mörkt många timmar på ett dygn. Detta medför att det nu blir längre mellan gäddans huggperioder och därför får man räkna med att fiska långa pass om man vill pricka in några huggperioder under ett och samma fiskepass.

Generellt kan man säga som så att ju längre tid på dygnet det är ljust ute desto längre tid är det mellan gäddans huggperioder. Huggperioderna är denna tid på året ofta väldigt markanta. Lär dig gäddornas aktivitetsperioder i de vatten du fiskar i En viktig del i fisket är att lära sig huggperioderna i de vatten man fiskar i.

Att de varierar mellan olika vatten står helt klart. Skillnaden kan vara väldigt tydligt. I vissa vatten kan morgon och kvällsfiske vara klart bäst medan i ett annat vatten hugger det som bäst mitt på dagen. För att ta reda på hur det förehåller sig i just dina vatten måste man såklart prova sig fram vilket fodrar en hel del pass.

 • När man väl börjar se mönster så kan man effektivisera upp sitt fiske.
 • Varför inte fiska morgon, förmiddag i ett vatten, sedan ta lunch, byta till ett vatten där fisket är bättre på eftermiddagen och kvällen.
 • Mina erfarenheter säger att man kan ana hur det förhåller sig med gäddornas huggperioder genom att studera sitt vatten.

Gäddornas aktivitetsperioder styrs mycket efter betesfisken och vet man vilka fiskar gäddan söker och var någonstans de finns så har man kommit en bra bit på vägen. Grunda vatten men även djupare vatten där gäddorna jagar grunt tycker jag att man under våren ofta har markanta huggperioder på morgonen och kvällen.

Däremellan är det desto glesare mellan nappen fast oftast brukar det även vara en tydlig huggperiod på dagen eller eftermiddagen. Djupare vatten där gäddorna jagar mer pelagiskt brukar fisket vara bäst under den ljusa tiden, alltså från tidiga förmiddagen fram till sena eftermiddagen. Att det är på det viset kan ha att göra med att ljusförhållandena är som bäst då och gäddorna passar på att äta.

I grundare vatten kan det vara så att gäddorna blir mer aktiva då betesfiskarna börjat gå ner i varv strax före skymningen eller vid omvänt förhållande tidigt på morgonen. Vi vet också att det är vanligt i många vatten att fiskarna söker sig in på grundare vatten när ljusförhållandena blir sämre och gäddorna är inte dummare än att de följer efter.

 • Vilka tider brukar jag då fiska på? Som jag sagt beror det i vilket vatten jag fiskar i men generellt tycker jag att fisket från morgon till eftermiddag är den pålitligaste tiden.
 • Är man på plats denna tid så prickar man alltid in någon huggperiod förutsatt att gäddorna finns i närheten.
 • Min erfarenhet är att man ofta även dåliga dagar ser om gäddor finns i området.
You might be interested:  När Får Man Fiska Abborre?

Det kan vara i form av att betesfiskarna uppför sig oroligt, försiktiga napp eller ibland bitmärken på betet utan att man ens sett att de nappat. Dagar utan minsta tecken på liv ser jag ofta som ett tecken att det inte finns några gäddor i området. Sedan finns det alltid något undantag som vissa svårfiskade vatten där det finns få men riktigt stora gäddor.

Då kan man få räkna med flera bompass innan man slutligen får belöningen av en storgädda. Som jag sagt förr, det är skillnad mellan vatten och vatten Tabell där fångsttiden för varje gädda står angiven samt fiskepassets tid.12930 g – 124 cm 12:05 9:00 – 14:00 2016-04-1112100 g – 118 cm 9:30 9:00 – 12:00 2010-03-0911200 g – 120 cm 10:45 9:00 – 14:00 2011-01-1011120 g – 116 cm 12:30 9:30 – 14:00 2010-03-2210520 g – 114 cm 10:30 9:00 – 15:00 2016-04-1010430 g – 113 cm 10:30 8:30 – 15:00 2016-03-2710180 g – 114,5 cm 10:00 8:30 – 13:30 2014-04-1610050 g – 110 cm 12:45 9:30 – 14:30 2016-03-14 9520 g – 116 cm 15:01 8:00 – 16:00 2013-04-21 9400 g – 112 cm 11:30 9:30 – 16:00 2010-03-15 9220 g – 110 cm 12:30 9:30 – 13:00 2009-12-05 8770 g – 106 cm 12:10 9:00 – 13:15 2013-01-01 8730 g – 109 cm 9:55 9:30 – 16:00 2011-03-19 8500 g – 106 cm 13:05 9:00 – 14:00 2011-01-10 8400 g – 108 cm 10:55 9:00 – 14:00 2011-01-10 8250 g – 105 cm 12:50 9:00 – 15:30 2015-04-04 8220 g – 107 cm 7:56 7:00 – 14:00 2011-04-13 8120 g 9:15 9:00 – 13:00 2012-11-30 8040 g – 103 cm 10:55 9:00 – 14:30 2011-01-28 7790 g – 111 cm 15:30 9:30 – 18:30 2016-04-02 Här nedan finns statistik från ett vatten där man kan se hur huggperioderna sett ut genom åren.

Här finns 18 fiskepass där samtliga hugg finns registrerade. De blåa siffrorna visar det enskilda passets bästa huggperiod. Det man kan se är att huggperioderna blir tydligare då vi kommer in i april samt att det blir längre dem emellan. Man kan även se att antalet hugg blir fler ju längre säsongen lider och att fisket också är riktigt bra på morgonen den tiden.

Datum Fisketiden Huggtider 10 januari 9.00 -14.00 9.40, 10:45, 10.5528 januari 9.00 -14.30 10.55, 13.05, 13.10 4 mars 8.45 -11.30 11.21 8 mars 9.00 -14.00 10.25, 12.3310 mars 11.50 -14.00 12.00, 13.3312 mars 10.45 -13.45 12.1013 mars 9.00 -14.00 9.25, 10.55, 12.05, 13.1019 mars 9:30 -16.00 9.55, 10.18, 10.36, 14.52, 15.15, 15:4520 mars 10.00 -14.00 10.3530 mars 10.00 -15.00 10.30 4 april 9.00 -13.00 9.25, 10.40 9 april 8.00 -15.20 8.00, 8.30, 8.35, 8.50, 13.40, 14.05, 14.3113 april 7.00 -14.00 7.34, 7.56, 8.22, 9.00, 9.21, 10.07, 10.20, 11.53, 12.14, 13.00, 13.1515 april 7.15 -12.15 7.21, 8.03, 8.33, 8.53, 9.09, 9.43, 10,41, 11.5419 april 7.50 -15.00 7.50, 9.06, 9.09, 9.49, 10.03, 12.22, 12.39, 13.58, 14.1919 april 10.00 -16.00 10.15, 10.30, 11.00, 11,40, 13.00, 13.00, 13.3020 april 9.15 -13.45 9.20, 9.25, 9.55, 10.00, 11.34, 11.35, 11.47, 12.5122 april 7.30 -13.00 7.28, 7.31, 7.44, 9.08, 9.31, 9.33, 9.40, 9.54, 11.10, 11.16, 12.46 Nästa tabell visar antalet hugg inom varje klocktimme samt fisketid i minuter och tid mellan huggen.

Det man kan se är att fisket på morgon och förmiddag överlag är bäst medan det är allmänt sämre mitt på dagen. Något man även bör ta med i beaktning är att antalet hugg rimligtvis borde bli färre ju längre spöna är ute. För i början av ett fiskepass är ju vattnet orört och då borde ju chansen vara större att få hugg.

Lockslag Antal hugg Antal fisketid Tid mellan hugg i snitt 7 – 8 7 hugg 145 min 21 min 8 – 9 8 hugg 315 min 39 min 9 – 10 19 hugg 670 min 35 min10 – 11 17 hugg 960 min 57 min11 – 12 10 hugg 1000 min 100 min12 – 13 9 hugg 975 min 108 min13 – 14 11 hugg 825 min 75 min14 – 15 4 hugg 330 min 83 min15 – 16 2 hugg 140 min 70 min Här en tabell som tydligt visar att antalet hugg per pass ökar när solljuset blir starkare och snötäcket på isen minskar.

Att första och sista isarna generellt bjuder på bästa fisket är definitivt ingen myt, i alla fall då man siktar på antalet hugg per pass. Månad Antal hugg Hugg per pass Januari 6 hugg 3,0Mars 18 hugg 2,2April 63 hugg 7,9 Det som inte framgår som skulle vara intressant att veta är hur kvällsfisket skulle vara i detta vatten.

Var finns dom stora gäddorna?

Oändliga möjligheter – Under åren som sedan gick och med utforskandet av de värmländska vattnen blev jag helt plötsligt mycket flexiblare. Möjligheterna blev oändliga kändes det som. Viktigast av allt; jag kunde samla kunskap om vattnen, var fisken står och när.

Utforskandet av slowjerk var ett faktum. Ett av passen då tålamodet var på topp testade jag att fiska riktigt, riktigt långsamt. Det blåste kanske åtta sekundmeter och båten drev in mot vassen och till slut satt jag fast vid vasskanten. Tillfället bjuder in till att kasta från vassen och ut, så då får det bli så.

Betet svischar iväg och landar i vattnet och sjunker till bottnen. Det blir sen en väntan på cirka 30 sekunder mellan knycken och sedan tvärstopp. Kampen börjar och adrenalinet pumpar i ådrorna! “Snälla släpp inte!”, tänker jag konstant. Några skrattar åt mig från en segelbåt som ligger förtöjd vid bryggan en bit bort, de tror att jag har bottennapp.

Istället ska det visa sig vara en 120 cm lång gädda, urlekt men med ett nästan groteskt stort huvud. Ett jubel kommer från min mun när jag sätter handen innanför gällocket och tar ett stadigt grepp. Och nu kommer det istället applåder från segelbåten. Gäddan lyckas inte riktigt pressa vågen till 10 kg men jag är glad och skakar i hela kroppen.

You might be interested:  Vitt Vin Och Skaldjur Allergi?

Vilken gädda! Man skulle med lätthet kunna trä in sitt huvud i den stora käften. Det var den första riktigt stora gäddan och beroendet blev starkare än någonsin. Det var ju sååå nära, så nära att kliva över den magiska 10–kilosgränsen När och hur fångar man då dessa stora gäddor? Först och främst behöver man som sagt skaffa sig tillförlitlig kunskap om sitt fiskevatten.

 • Den kunskapen skaffar man sig genom erfarenhet och tid.
 • Våga tänka utanför boxen, våga testa något nytt när det gamla inte funkar.
 • Men framför allt, våga fiska långsamt! Speciellt när det är kallt i vattnet och gäddan inte har lekt.
 • Det finns ju en regel som säger att ju varmare i vattnet, desto snabbare fiskar man.

Strunta i det ibland, och fiska riktigt långsamt ändå. Eller kör en riktigt snabb infiskning av betet och väck intresset, följt av en riktigt långsam inspinning. Utforska och upptäcka är en stor del av nyckeln till storgäddfisket. Var man hittar den stora gäddan beror lite på årstiden. Men nu är det vår och då finner du dem i grunda lekvikar. Det kan variera från vatten till vatten, hittar du dem inte grunt så fiska av djupkanterna utanför lekvikarna.

 1. Våren är en stor möjlighet till att öka ditt personbästa.
 2. Efter att jag börjat göra beten har tekniken utvecklats då tillverkningen av beten och jakten på stor gädda hänger ihop för mig.
 3. Hur gör jag ett bete som kan fiskas långsamt på olika sätt? För mig är den vinnande tekniken att fiska med lätta knyck, antingen med spötoppen eller veven.

Fiska hem betet långsamt. Detta kräver tålamod, men det är värt det. Bompass kan vara riktigt frustrerande, de är sega och ibland fryser man baken av sig. Men om man tänker efter så skulle man nog inte uppskatta de gånger man får fisk lika mycket utan bompassen.

Vilken tid på morgonen är det bäst att fiska?

När är det bäst att fiska på sommaren? – På sommaren ska du undvika att fiska när det är som soligast, då fiskar som grupp blir dåsiga av för mycket värme och därför gömmer sig undan när hettan är som värst. På sommaren tar du upp mest fisk vid gryningen, sent på kvällen samt på natten. Tips: Hos Brokmåla kan du delta på en kurs i fiske,

Vilken tid på dygnet hugger gäddan?

2 f. Gäddans huggtider 2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN Att gäddan kan ha tydliga huggperioder råder det inget tvivel om. Ismetet är också en metod som gör detta extra tydligt. Det är faktiskt en ganska så vanligt företeelse att nästan alla gäddor under ett fiskepass kommer upp under en kortare tid på dagen, däremellan kan det vara i princip stendött.

Vad är det då som styr gäddans huggperioder? Ja det är det vi skall titta på här Huggperioderna varierar efter årstiden Många brukar säga att vintern är den svåraste tiden att fiska gädda på. Jag vill säga att det är precis tvärtom. Visst gäddans jaktförutsättningar är många gånger begränsade med snö på isen och dåligt med dagsljus.

Men å andra sidan så vet man bara var gäddorna finns så är det ingen fara. Dagarna är nu väldigt korta vilket medför att gäddorna måste passa på att jaga under de få ljusa timmar som erbjuds. Därför är det vanligt med flera huggperioder under dessa timmar.

 1. Det är egentligen bara se till att vara på plats under de ljusa timmarna så prickar man ju in alla tänkbara huggperioder.
 2. Blir det inga hugg så är det oftast ett tecken att det är lite gäddor i området.
 3. Skulle det vara snöfritt på isen under denna tid samt att man fiskar i ett gäddrikt vatten, ja då kan det vara svettigt värre ute på isen med både dubbel och trippelhugg.Om vi då jämför med vårvintern så har nu dagarna blivit klart längre.

I norra Sverige som jag fiskar i blir skillnaden än markantare mellan vinter och vår. Här uppe har vi isar långt in i april och då är det inte mörkt många timmar på ett dygn. Detta medför att det nu blir längre mellan gäddans huggperioder och därför får man räkna med att fiska långa pass om man vill pricka in några huggperioder under ett och samma fiskepass.

 • Generellt kan man säga som så att ju längre tid på dygnet det är ljust ute desto längre tid är det mellan gäddans huggperioder.
 • Huggperioderna är denna tid på året ofta väldigt markanta.
 • Lär dig gäddornas aktivitetsperioder i de vatten du fiskar i En viktig del i fisket är att lära sig huggperioderna i de vatten man fiskar i.

Att de varierar mellan olika vatten står helt klart. Skillnaden kan vara väldigt tydligt. I vissa vatten kan morgon och kvällsfiske vara klart bäst medan i ett annat vatten hugger det som bäst mitt på dagen. För att ta reda på hur det förehåller sig i just dina vatten måste man såklart prova sig fram vilket fodrar en hel del pass.

När man väl börjar se mönster så kan man effektivisera upp sitt fiske. Varför inte fiska morgon, förmiddag i ett vatten, sedan ta lunch, byta till ett vatten där fisket är bättre på eftermiddagen och kvällen. Mina erfarenheter säger att man kan ana hur det förhåller sig med gäddornas huggperioder genom att studera sitt vatten.

Gäddornas aktivitetsperioder styrs mycket efter betesfisken och vet man vilka fiskar gäddan söker och var någonstans de finns så har man kommit en bra bit på vägen. Grunda vatten men även djupare vatten där gäddorna jagar grunt tycker jag att man under våren ofta har markanta huggperioder på morgonen och kvällen.

 • Däremellan är det desto glesare mellan nappen fast oftast brukar det även vara en tydlig huggperiod på dagen eller eftermiddagen.
 • Djupare vatten där gäddorna jagar mer pelagiskt brukar fisket vara bäst under den ljusa tiden, alltså från tidiga förmiddagen fram till sena eftermiddagen.
 • Att det är på det viset kan ha att göra med att ljusförhållandena är som bäst då och gäddorna passar på att äta.
You might be interested:  Hur Länge Håller Lax I Kyl?

I grundare vatten kan det vara så att gäddorna blir mer aktiva då betesfiskarna börjat gå ner i varv strax före skymningen eller vid omvänt förhållande tidigt på morgonen. Vi vet också att det är vanligt i många vatten att fiskarna söker sig in på grundare vatten när ljusförhållandena blir sämre och gäddorna är inte dummare än att de följer efter.

 • Vilka tider brukar jag då fiska på? Som jag sagt beror det i vilket vatten jag fiskar i men generellt tycker jag att fisket från morgon till eftermiddag är den pålitligaste tiden.
 • Är man på plats denna tid så prickar man alltid in någon huggperiod förutsatt att gäddorna finns i närheten.
 • Min erfarenhet är att man ofta även dåliga dagar ser om gäddor finns i området.

Det kan vara i form av att betesfiskarna uppför sig oroligt, försiktiga napp eller ibland bitmärken på betet utan att man ens sett att de nappat. Dagar utan minsta tecken på liv ser jag ofta som ett tecken att det inte finns några gäddor i området. Sedan finns det alltid något undantag som vissa svårfiskade vatten där det finns få men riktigt stora gäddor.

Då kan man få räkna med flera bompass innan man slutligen får belöningen av en storgädda. Som jag sagt förr, det är skillnad mellan vatten och vatten Tabell där fångsttiden för varje gädda står angiven samt fiskepassets tid.12930 g – 124 cm 12:05 9:00 – 14:00 2016-04-1112100 g – 118 cm 9:30 9:00 – 12:00 2010-03-0911200 g – 120 cm 10:45 9:00 – 14:00 2011-01-1011120 g – 116 cm 12:30 9:30 – 14:00 2010-03-2210520 g – 114 cm 10:30 9:00 – 15:00 2016-04-1010430 g – 113 cm 10:30 8:30 – 15:00 2016-03-2710180 g – 114,5 cm 10:00 8:30 – 13:30 2014-04-1610050 g – 110 cm 12:45 9:30 – 14:30 2016-03-14 9520 g – 116 cm 15:01 8:00 – 16:00 2013-04-21 9400 g – 112 cm 11:30 9:30 – 16:00 2010-03-15 9220 g – 110 cm 12:30 9:30 – 13:00 2009-12-05 8770 g – 106 cm 12:10 9:00 – 13:15 2013-01-01 8730 g – 109 cm 9:55 9:30 – 16:00 2011-03-19 8500 g – 106 cm 13:05 9:00 – 14:00 2011-01-10 8400 g – 108 cm 10:55 9:00 – 14:00 2011-01-10 8250 g – 105 cm 12:50 9:00 – 15:30 2015-04-04 8220 g – 107 cm 7:56 7:00 – 14:00 2011-04-13 8120 g 9:15 9:00 – 13:00 2012-11-30 8040 g – 103 cm 10:55 9:00 – 14:30 2011-01-28 7790 g – 111 cm 15:30 9:30 – 18:30 2016-04-02 Här nedan finns statistik från ett vatten där man kan se hur huggperioderna sett ut genom åren.

Här finns 18 fiskepass där samtliga hugg finns registrerade. De blåa siffrorna visar det enskilda passets bästa huggperiod. Det man kan se är att huggperioderna blir tydligare då vi kommer in i april samt att det blir längre dem emellan. Man kan även se att antalet hugg blir fler ju längre säsongen lider och att fisket också är riktigt bra på morgonen den tiden.

Datum Fisketiden Huggtider 10 januari 9.00 -14.00 9.40, 10:45, 10.5528 januari 9.00 -14.30 10.55, 13.05, 13.10 4 mars 8.45 -11.30 11.21 8 mars 9.00 -14.00 10.25, 12.3310 mars 11.50 -14.00 12.00, 13.3312 mars 10.45 -13.45 12.1013 mars 9.00 -14.00 9.25, 10.55, 12.05, 13.1019 mars 9:30 -16.00 9.55, 10.18, 10.36, 14.52, 15.15, 15:4520 mars 10.00 -14.00 10.3530 mars 10.00 -15.00 10.30 4 april 9.00 -13.00 9.25, 10.40 9 april 8.00 -15.20 8.00, 8.30, 8.35, 8.50, 13.40, 14.05, 14.3113 april 7.00 -14.00 7.34, 7.56, 8.22, 9.00, 9.21, 10.07, 10.20, 11.53, 12.14, 13.00, 13.1515 april 7.15 -12.15 7.21, 8.03, 8.33, 8.53, 9.09, 9.43, 10,41, 11.5419 april 7.50 -15.00 7.50, 9.06, 9.09, 9.49, 10.03, 12.22, 12.39, 13.58, 14.1919 april 10.00 -16.00 10.15, 10.30, 11.00, 11,40, 13.00, 13.00, 13.3020 april 9.15 -13.45 9.20, 9.25, 9.55, 10.00, 11.34, 11.35, 11.47, 12.5122 april 7.30 -13.00 7.28, 7.31, 7.44, 9.08, 9.31, 9.33, 9.40, 9.54, 11.10, 11.16, 12.46 Nästa tabell visar antalet hugg inom varje klocktimme samt fisketid i minuter och tid mellan huggen.

Det man kan se är att fisket på morgon och förmiddag överlag är bäst medan det är allmänt sämre mitt på dagen. Något man även bör ta med i beaktning är att antalet hugg rimligtvis borde bli färre ju längre spöna är ute. För i början av ett fiskepass är ju vattnet orört och då borde ju chansen vara större att få hugg.

Klockslag Antal hugg Antal fisketid Tid mellan hugg i snitt 7 – 8 7 hugg 145 min 21 min 8 – 9 8 hugg 315 min 39 min 9 – 10 19 hugg 670 min 35 min10 – 11 17 hugg 960 min 57 min11 – 12 10 hugg 1000 min 100 min12 – 13 9 hugg 975 min 108 min13 – 14 11 hugg 825 min 75 min14 – 15 4 hugg 330 min 83 min15 – 16 2 hugg 140 min 70 min Här en tabell som tydligt visar att antalet hugg per pass ökar när solljuset blir starkare och snötäcket på isen minskar.

Att första och sista isarna generellt bjuder på bästa fisket är definitivt ingen myt, i alla fall då man siktar på antalet hugg per pass. Månad Antal hugg Hugg per pass Januari 6 hugg 3,0Mars 18 hugg 2,2April 63 hugg 7,9 Det som inte framgår som skulle vara intressant att veta är hur kvällsfisket skulle vara i detta vatten.

Vilken tid på morgonen är det bäst att fiska?

När är det bäst att fiska på sommaren? – På sommaren ska du undvika att fiska när det är som soligast, då fiskar som grupp blir dåsiga av för mycket värme och därför gömmer sig undan när hettan är som värst. På sommaren tar du upp mest fisk vid gryningen, sent på kvällen samt på natten. Tips: Hos Brokmåla kan du delta på en kurs i fiske,

Related Post