Marina produkter och rätter Lax Hur Gammal Kan En Gädda Bli?

Hur Gammal Kan En Gädda Bli?

Hur Gammal Kan En Gädda Bli
Mensen zoeken ook naar Esox Snoek: 7 – 10 jaar Karper 20 jaar Europese meerval 60 jaar

Hur gammal är en gädda på 5 kg?

Ordning gäddartade fiskar Esociformes En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad. Familj gäddor Esocidae Fiskar med långsträckt kroppsform, väl avsatt, bred och platt nos samt långt bakåt sittande ryggfena.

 • Utpräglade rovfiskar.
 • Utrustade med simblåsa.
 • Lever i söt- och bräckvatten.
 • Familjen är med 1 släkte och 5 arter representerad i Europa, Asien och Nordamerika.
 • I Europa och Sverige endast 1 art.
 • Gädda Esox lucius Kännetecken : Kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk.
 • Färgen varierar mycket.
 • Den är oftast gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken.

Ofta ljusfläckig på sidorna. En del färgvarianter är ärftligt betingade. Hos en del gröna gäddor kan även köttet och benen vara grönfärgade. Honan blir större än hanen. Den förra kan i Sverige bli så lång som 1,43 m (Stockholms skärgård) och väga upp till 31,5 kg (Ljusterö, Stockholms skärgård).

 • I Siljan togs på 1850-talet en gädda på 26,5 kg och i Faxälven år 1900 en annan med samma vikt.
 • Svenskt rekord för en hane (Hammarsjön, Strömsnäsbruk, Småland) är 1,22 m resp 11,8 kg.
 • En annan hane (Kävlingeån, Skåne) var 1,03 m resp 10,15 kg.
 • En finsk hongädda vägde 25,5 kg, en Dansk 26,5 kg och var 1,5 m lång.

På Irland har 3 gäddor vägande över 40 kg anträffats. Den grövsta vägde 41,77 kg. En av dem var 1,75 m lång. I IImen, Ryssland, har en gädda på 34 kg fångats. Utbredning : I söder till Pyrenéerna, mellersta Italien och Balkan. I öster hela Ryssland och vidare genom norra och mellersta Asien till Berings sud och Kamtjatka.

I Nordamerika Alaska, Canada och östra USA. Inplanterad i Spanien och anträffad i Portugal. Förekomst i Sverige : Gäddan förekommer allmänt över hela landet utom i fjällen där den blott undantagsvis – främst i Torne älvs vattensystem – tränger upp i björkregionen. Sålunda är den funnen vid Pältsa och Treriksröset.

Den finns även längs Bottniska vikens och Östersjöns kuster, ofta långt ute i havsbandet (anträffad undantagsvis upp till 90 km från närmaste strand) men framförallt i skärgårdarna. I Östersjön leker gäddan knappast söder om nordöstra Skåne. Vi Västkusten finns den blott i flodmynningar med bräckt vatten.

Arten har dock anträffats i saltvatten, såsom vid Skaftö utanför Gullmaren i Bohuslän. Miljö : Gäddan påträffas i alla slags sjöar, varma och kalla vatten, svagt rinnande vattendrag och i havet (jfr ovan). I Lappland finns den ställvis även i forsarna. Den föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund med lugna vatten men är ej nogräknad i valet av vistelseort.

Sommartid håller den sig oftast på djup mellan 1-20 m. Flyttning : Gäddan är i regel stationär, men också flyttande bestånd förekommer. Stationära och flyttande populationer kan vistas i samma vatten. Äldre storvuxna exemplar kan vara rörliga och följer t ex i skärgården ofta strömming stimmens förflyttningar.

You might be interested:  Vilket Vitt Vin Till Musslor?

I större sjöar och i skärgårdar företas regelbundna vandringar av vanligtvis några kilometers längd, under vintern ut till djupare vatten och på våren upp till lekplatsen, dit samma gädda kan återvända år efter år. I Lappland och Västerbotten kan gäddan om våren vandra miltals från bräckvatten och sjöar till lekplatserna, därvid forcerande bäckar och älvar.

Förflyttning i rinnande vatten sker oftast nattetid men gädd yngel på 2-7 cm flyttar om dagen i juni-aug i stort antal från Ängerån i Västerbotten ned till Bottniska viken. Sådan flyttning torde inträffa också i andra kustområden. I Finland har gäddan under den varmaste sommartiden flyttat minst 15 km från inre kustvatten utåt skärgården.

Vanor : Arten lever merendels enstaka, är revir hållare och intar ofta en favoritplats utanför vassen bland näckrosor, nate-, tång- och andra växtruggar, som begagnas för vila och spaning efter byte. Däremot ställer den sig inte inne i täta vassar (s k gäddvassar) med mindre än att där finns kanaler och gläntor.

Gäddan intar föda periodvis, men detta torde ej bero på att dess tänder i pauserna mellan näringsintagandet skulle ömsas och växa ut (s k hugg- och svallköttsperioder). Året runt är blott ca 3/4 av underkäkens tänder i funktion, medan övriga tänder nybildas, dvs ömsas efter att ha avbrutits, utan att livsrytmen hos djuret av denna anledning företer några förändringar.

 • Under varma sommarperioder drar gäddan till djupare vatten för att under hösten återkomma till grundvatten.
 • Helst jagar gäddan under skymningen och natten.
 • Jaktmetoden är att stå på lur gömd i vegetationen och göra en snabb rush mot bytesfisken, som ofta huggs på tvären.
 • Genom huvudskakningar vänder gäddan bytet i munnen, så att det kan sväljas med huvudet först.

Föda : Gäddan förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Gäddungar under 10 cm äter kräftdjur och insektslarver. På vissa lokaler kan äldre gäddor fortsätta med att äta dagslände- och trollsländelarver jämsides med fiskföda.

Gäddynglen förtär hoppkräftor, musselkräftor och vattenloppor samt andra planktondjur. Fortplantning och tillväxt : Hanen är könsmogen vid 1-3 år, honan vid 2-5 år. Leken sker under mars-maj på översvämmade stränder och starrängar samt långgrunda vikar på varierande djup från någon decimeter till (i skärgården) 6 m.

Leken pågår 3 till 6 veckor varvid ibland först de mindre, senare de större honorna fortplantar sig, medan hanarnas storlekar är mer jämt fördelade. Rommängden hos en hona på ca 2 kg uppgår till 40.000-50.000 korn, hos 5-kg-hona till ca 90.000 ägg och hos en stor hona till över 1/2 miljon.

Äggen klibbar fast på blad och stjälkar. De är 2,5-3 mm. Under leken rör sig en hona omgiven av en eller två hanar långsamt över grundbottnarna och kan därvid förflytta sig ganska långt.Några revir är det alltså icke fråga om. Honan avger ca 100 ägg i taget, varvid hanen varje gång besprutar dem med mjölke.

Efter en eller några minuters paus och mindre förflyttning avger de ånyo sina könsprodukter. detta fortgår i perioder om ca 1 timme. För en hona pågår leken från några dagar till en vecka, för en hane under minst 2 veckor. Rommen kläcks efter 10-15 dygn beroende på temperaturen.

You might be interested:  Varför Blir Man Smart Av Fisk?

Ynglet, som är ca 9 mm långt, har klibbkörtlar på nosen och sitter de första dagarna fästat vid växter, konsumerande gulesäck en. Efter ca 2 veckor och vid ca 12 mm längd börjar ynglet simma och fånga plankton. Vid ca 25 mm längd är gäddutseendet påtagligt. Tillväxten är snabb och honorna växer fortast.

Vid 1 års ålder kan gäddan vara 12-20 cm, 2 år 28-35 cm, vid 3 år ca 35-50 cm och med 1/2 kg vikt, vid 5 år ca 50-55 cm resp 1 kg, vid 6 år ca 55-61 cm, vid 7 år ca 59-68 cm, vid 9 år ca 89-97 cm, vid 11 år ca 99 cm. Detta är medelvärden, och tillväxten kan ske betydligt snabbare.

 1. En gädda på ca 1 m längd och ca 8 kg vikt brukar motsvara en ålder av 10 till 11 år.
 2. Livslängd : 33 år i Finland.30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige.
 3. Status : Gäddan har gått starkt tillbaka i många trakter av Europa beroende på föroreningar, brist på lämpliga lekplatser och överfiske.

Användning : Gäddan är i Sverige en av de ekonomiskt viktigaste fiskarna och är betydelsefull likaså i andra delar av Europa. Den fångas med krokredskap, nät och ryssjor (vid lek); av sportfiskare med kast- eller spinnspö. Fångsten brukar uppgå till ca 3.000 ton per år.

Vilka drag gillar gäddor?

Fiskedrag till Gädda – Jerkbait, jiggar, skeddrag, wobbler, spinnerbait och så vidare är vanliga beten när man ska fiska gädda. Gäddan hugger på det mesta om man träffar rätt dag och plats. Framförallt gäller det att använda rätt metod och bete för rätt årstid och vattentemperatur. Gäddan är inte rädd att gapa för stora beten och drag. De tar gärna ett bete som är upp emot halva sin egen längd!

Hur stor är världens största gädda?

Så stor är världens största gädda – Världens största gädda är uppmätt till 25,3 kilo med en längd på hela 140 cm. Gäddan fångades av Petar Filipov från Bulgarien. Hans stora fångst har inte registrerats och godkänts av IGFA (Internationella-sportfiske-förbundet) eftersom fisken aldrig skickades för bedömning. Allting tyder dock på att fisken är riktigt och att världsrekordet faktiskt stämmer. Hur Gammal Kan En Gädda Bli Bild: lånad från fisheco.se Fotograf: Privat Petar ska enligt han själv fiska omkring två timmar varje dag efter jobbet och detsamma gäller när han är ledig. Man kan alltså säga att tålamod och engagemang lönar sig i längden när det kommer till fiske.

Hur stor är världens största gädda?

Så stor är världens största gädda – Världens största gädda är uppmätt till 25,3 kilo med en längd på hela 140 cm. Gäddan fångades av Petar Filipov från Bulgarien. Hans stora fångst har inte registrerats och godkänts av IGFA (Internationella-sportfiske-förbundet) eftersom fisken aldrig skickades för bedömning. Allting tyder dock på att fisken är riktigt och att världsrekordet faktiskt stämmer. Hur Gammal Kan En Gädda Bli Bild: lånad från fisheco.se Fotograf: Privat Petar ska enligt han själv fiska omkring två timmar varje dag efter jobbet och detsamma gäller när han är ledig. Man kan alltså säga att tålamod och engagemang lönar sig i längden när det kommer till fiske.

You might be interested:  Vad Är Skillnaden Mellan Strömming Och Sill?

Hur länge kan man fiska gädda?

Gädda olika årstider – Gäddan är en kallvattenfisk som kan fiskas året runt, dock finns det perioder som levererar mycket hugg samt vissa perioder som kan vara lite lugnare. Gäddan har sin lektid ca mars-april (beror på var i landet man befinner sig) vilket kan göra fisket trögt eftersom fisken i stort sett endast fokuserar på leken.

Vad är världsrekordet på gädda?

Nytt potentiellt världsrekord på gädda – 25300 gram | FishEco den 26 januari 2019 Hur Gammal Kan En Gädda Bli Petar Filipov kan om allt stämmer stoltsera med ett nytt världsrekord på gädda! 25300 gram och 140 cm lång! En helt makalös fisk fångad en liten sjö på ca fem hektar i Bulgarien. Petar hade gjort ett antal bompass men gjort analysen att vattnet kunde hålla lite större fiskar och så rätt han hade! Petar är en passionerad sportfiskare som fiskar så ofta han kan, stundtals varje dag efter jobbet.

Hur mycket väger den största gäddan?

Foto: Storfiskregistret /Sportfiskarna Fredrik Johansson från Enköping har fångat en gädda över drömgränsen 20 kilo. Den nya svenska rekordvikten är 21,07 kilo. Drömmen om att få en riktigt stor gädda driver sportfiskare runt om i landet att ge sig ut på gäddjakt.

Men det är inte lätt att fånga de största exemplaren. Det tidigare svenska rekordet på gädda var 19,34 kilo. Den fisken fångades en aprildag 1999 i Vättern, en sjö känd för sina jättegäddor. Nu, 17 år senare, har en betydligt större gädda fångats i samma sjö. – Gäddan är vår i särklass viktigaste sportfisk och en symbol för hela det moderna fisket.

En gädda över 20 kilo har länge ansetts som en dröm. Nu har Fredrik Johansson visat att det är mer än möjligt att fånga en sådan fisk, säger Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare. Det var den 1 april 2016 som Fredrik Johansson och Jimmie Johansson från Enköping fiskade gädda i norra Vättern.

Duon fiskar här varje vår och har tidigare lurat ett antal stora gäddor. De fiskar över tio meters djup när en fisk hugger på en 19 centimeter lång Zalt – ett klassiskt gäddbete. Aprilskämtens dag visar sig vara en alldeles fantastisk fiskedag. När Fredrik ser gäddan i håven inser han att han lyckats med något speciellt.

Han tillkallar ännu en vän som hjälp och vittne till vägning och mätning. Gäddan visar sig väga 21 070 gram, vara 128 centimeter lång och mäta 71 centimeter i omkrets. – Efter en snabb fotografering släppte vi sedan tillbaka gäddan i Vättern. Där ute kan den nu simma vidare och kanske äta sig ännu större, berättar Fredrik Johansson.

Vågen som användes är dubbelkontrollerad av Sportfiskarna. Samtliga uppgifter och foton har också granskats noga av Sportfiskarna, som nu utsett Fredrik Johanssons gädda till nytt officiellt svenskt sportfiskerekord. Här finns en utförlig artikel med fler bilder på fisken som är svenskt rekord på gädda.

Missa inte heller den unika intervjun med Sveriges nye rekordinnehavare på YouTube. Mer information: Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas Storfiskregistrerare 08-410 80 660 [email protected] Andreas Ollinen, Kommunikationschef 070-999 41 19 [email protected]

Related Post