Marina produkter och rätter Lax Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn?

Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn?

Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn
Vragen en antwoorden Een vraag stellen Alle vragen bekijken (1)

När kommer fiskbilen?

Fisken anländer i Karlstad – Fiskbilen anländer, lite beroende på hur varaktig kafferasten blev, runt klockan 13:00 i Karlstad. Nu är det full rulle för att få ut all fisk i fiskdiskarna.

Vart är fisken på vintern?

NYHET De flesta fiskar som lever i en liten bäck stannar kvar under vintern när isen lagt sig. Detta påvisar Christine Weber, tidigare Umeåforskare, genom att märka öringar och stensimpor med sändare och följa fiskarnas förflyttningar. Fiskarnas allmäntillstånd är den enskilt viktigaste faktorn för om de ska överleva vintern. Forskaren Christina Weber dokumenterar med kamera ute i fält. Foto: Christer Nilsson När man undersöker hur fiskar överlever vintern jämför man vanligtvis mängden fisk på hösten med mängden fisk på våren. Ett forskarlag vid Umeå universitet har i stället följt fiskarnas förflyttning under hela vintern längs elva cirka 50 meter långa sträckor i en bäck.

Platsen för studien var Smörbäcken, ett litet biflöde till Umeälven i Västerbotten. – Den stora utmaningen bestod i att följa fiskarna trots att bäcken var isbelagd. Vi bedömde att det skulle gå med hjälp av PIT-tags, som är ett slags sändare som opereras in i fiskens bukhåla, säger Christine Weber, tidigare postdoktor vid Umeå universitet och en av forskarna som arbetat med projektet.

Forskargruppen försåg fiskar av olika storlek, både vuxna och unga öringar samt stensimpor, med sådana sändare. De vuxna öringarna fick en större modell av sändare än de unga öringarna och stensimporna. För att förstå vad som är viktigt för att fiskarna ska överleva vintern mättes fiskarnas längd och vikt och även deras allmäntillstånd bedömdes.

 1. Av dessa faktorer visade sig den sistnämnda vara viktigast.
 2. Det var lättast att följa de vuxna öringarna och omkring 90 procent av de stationära fiskarna gick att spåra vid varje undersökningstillfälle, säger Christine Weber.
 3. Antalet spårade stensimpor och unga öringar sjönk drastiskt under midvintern och var lågt ända fram till islossningen.

Då ökade antalet spårade fiskar påtagligt. Svårigheten att hitta stensimpor under isen kan ha berott på att de gärna gömmer sig i bottensubstratet när det är lite vatten i bäcken. Även unga öringar kan ha ett liknande beteende. För att utvärdera hur bra metoden fungerade kartlade forskarna även de undersökta vattenmiljöerna genom att dels mäta den undersökta sträckans bredd, vattendjup och struktur, dels följa hur isens tjocklek förändrades under mätperioden.

 1. De strukturella faktorerna visade sig inte ha någon större betydelse för fiskarnas överlevnad.
 2. Däremot var det svårare att få kontakt med de små sändarna ju tjockare isen blev.
 3. Den större sändarmodellen var mindre känslig för isens tjocklek.
 4. Även snötäcket på isen var ett problem och snön måste skottas bort ett par gånger under provperioden, säger Christine Weber.

Därtill visade det sig att ju mer komplext mätområdet var desto färre fiskar gick att spåra. Trots allt fungerade denna metod bra på vintern så länge vattnet under isen var grundare än ungefär 30 centimeter och mätningarna kunde göras ofta. Metoden kan därför bli ett värdefullt hjälpmedel för att bättre förstå hur olika fiskarter och olika stora fiskar hanterar vintern.

Vilken tid på dagen ska man fiska?

Bästa fisketiderna Långåfiskets fyra årstider indelas i vinterfisket, vårfisket, sommarfisket och höstfisket. Indelningen följer kalendern och fiskarnas biologiska klocka, men kan variera i längd beroende på olika klimatfaktorer. De fyra årstiderna ryms gott och väl inom Långås fjorton årstider.* Att fiskelyckan varierar med väder, vind, lufttryck och temperatur i vatten och luft, det vet alla.

 1. Och egentligen finns inget riktigt dåligt fiskeväder – om man är rätt förberedd.
 2. En mulen dag brukar vara bättre än solskensdagar.
 3. Lagom vind är bättre än vindstilla för den skapar rörelser i vattnet och skymmer dig för fisken.
 4. Men alla de här faktorerna påverkar fisken och till det kommer fiskens egen livsrytm och tillgången på föda.

Var uppmärksam på insektslivet och kläckningarna. De ökar fiskens aktivitet. Lär dig “läsa vattnet” så förstår du bättre var fisken håller till och hur fisken använder vattnet för sina olika livsbehov. Fisken har, liksom vi, olika ställen för olika behov där förutsättningarna för tillfället är optimala.

 • Läs gärna böcker som innehåller kunskap om detta; det sparar din tid och du når vetskap snabbare än om du ska utforska allting själv.
 • Publicisten och konstnären Thommy Gustafsson är en av de främsta inom området och tillsammans med legendariske Ulf Pierrou, som avled 2012, gett ut böckerna ‘Flugfiskarens insekter’ och ‘Ekologiskt flugfiske’.

Thommy har där ansvarat för de pedagogiska illustrationerna som ger insyn i livet under vattenytan och detaljer i fiskens insektsvärld. För sportfiskaren pendlar erfarenheterna av fisket mellan ytterligheterna “fantastiskt bra”, respektive “urdåligt”.

En del säger: det finns ingen fisk! Men fisken finns där! En annan säger: det var bara smått!, utan att inse glädjen åt naturligt reproducerade nya generationer och framtida fiske. Och en fiskedag ger en fin upplevelse även om fiskekorgen är tom! Upplevelsen är större än fångsten. Fiskereglerna talar om när det är tillåtet att fiska och självklart ska man respektera fiskens “lektider” då den skapar nästa generation.

Öring, röding och sik är fredade på hösten. Harren på våren. Långåfisket välkomnar alla, alltifrån den som metar med ett enkelt fiskespö till den som ägnar sig åt avancerat flugfiske. Fiskemetoderna står sig genom tiderna, men sedan några år ökar flugfisket markant, särskilt bland kvinnor och yngre.

Prova gärna långspöfiske i de mindre åarna. Vinterfisket inleder fiskeåret med pimpelfiske. Det kan börja så snart isarna bär och runt nyår märks att det sakta återvändande ljuset sätter fart på fisken. På vårisarna är rödingfisket en speciell attraktion, ofta i flödande solsken, från tidig morgon till sen eftermiddag.

You might be interested:  Hur Länge Ska Fisk Koka I Soppa?

Pirkar, blänken, mask eller maggot. Använd isborr med minst 150 mm diameter, helst mer. Det finns “risk” att få t ex abborrar med 20 cm höjd. Vårfisket är en efterlängtad tid då fisken söker föda för att kompensera de energiresurser som förbrukats under vintern.

 • Det kan innebära att de är lite mindre skygga än annars på sin jakt efter föda för att äntligen få äta sig mätta.
 • Det innebär att fisket kan vara bra när som helst på dygnet med vissa toppar på eftermiddag och kvällar.
 • Nattfisket är möjligt med ljuset i krispiga vårnätter.
 • Fågellivet är en upplevelse i sig.

Sommarfisket, särskilt tiden runt Midsommar, är fiskeårets mest populära årstid och det är då som de flesta av landets dryga 2 miljoner sportfiskare är aktiva. Fisket är bäst under morgon, kväll och natt. Heta sommardagar gör att fisken, liksom vi, helst tar det lite lugnt och kvicknar till mot kvällen.

Ju varmare det blir i vattnet, desto djupare går fisken. Storöringen jagar in mot land sena kvällar. Rödingen hittas i djuphålor under dagen och söker sig mot ytan i stim mot kvällen. Höstfisket är uppskattat, särskilt harrfisket. Harren är Härjedalens landskapsfisk och brukar locka många flugfiskare till strömmarna.

I och med att vattnet blir kallare letar sig fisken in på lite grundare vatten i sjöar och tjärnar. Fisket brukar vara bra hela dagen, från soluppgången till kvällningen. Den svala, friska luften i milt solsken är en del av upplevelsen. Härjedalen är känt för sitt fina fiske! *De fjorton årstiderna i Långå är högvintern, senvintern, vårvintern, förvåren, våren, senvåren, försommar, sommar, högsommar, sensommar, förhöst, höst, senhöst och vintern (ofta kallad förejulvintern).

Varför män ska sluta äta fisk?

WWF om Seaspiracy och skadorna från fisket Netflixdokumentären Seaspiracy ger en kraftig känga åt överfisket som bidrar till att förstöra det marina livet. Miljömärkningar kritiseras för att vara köpta av industrin och miljöorganisationer borde göra mer, enligt filmen.

 1. Hur dåligt mår haven, pratar vi för lite om överfisket – och kan vi lita på miljömärkningen av fisk? Hallå där Inger Melander, som jobbar med fiske och marknad på WWF Sverige,
 2. Hur reagerar WWF på dokumentären? – Det är jättebra att det görs filmer och dokumentärer om haven.
 3. Hur haven, fiskbestånden och den biologiska mångfalden mår är ju oerhört viktiga frågor för oss alla.

Med mer kunskap och engagemang från fler människor och yngre generationer som engagerar sig så kan vi sätta press på våra beslutsfattare att agera. Problemen med överfiske, oetiska fiskemetoder och illegalt utnyttjande av arbetskraft är långt ifrån lösta, vilket Seaspiracy tydligt visar.

För oss som arbetar med havsfrågor dagligen så känner vi tyvärr igen det mesta i filmen. Mycket mer måste göras, vilket är en viktig signal till politiker, företag och konsumenter. Det är ingen quick-fix utan kräver målmedvetet policyarbete och konkreta åtgärder i haven. Att trycka på regeringarna är jätteviktigt.

Enligt forskare så är det ett 30-tal länder och EU som fattar beslut om 90 procent av den globala fiskfångsten. Många fler människor måste hjälpa till för att driva på för ökat skydd och en bättre fiskeripolitik. Bara att genomföra de lagar som redan är beslutade om skulle vara ett otroligt viktigt steg i rätt riktning. Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn Inger Melander, expert fiske och marknad på WWF Sverige. Hur jobbar WWF konkret med fiskfrågan? – Vi jobbar intensivt för att få en mer hållbar konsumtion och ger varje år (sedan 2002) ut Fiskguiden. Den hjälper konsumenter att göra mer välinformerade och hållbara val och “knuffar” branschen och beslutsfattare i rätt riktning.

Vi ger också guider för annan mat, som Vegoguiden och Köttguiden. Filmens budskap att “sluta äta fisk” ser vi inte som en realistisk lösning. Men om vi väljer att äta fisk bör vi välja arter från ett så hållbart fiske som möjligt. Vi bör också äta mer varierat och inte bara konsumera en eller några få fiskarter.

Det har bidragit till utfiskning av vissa av våra vanligaste matfiskar som till exempel torsken. Det är viktigt att ha en helhetssyn på matkonsumtionen och hur den påverkar miljön generellt. Vi kan bara producera så mycket som ryms inom ramen för de biologiska gränserna.

Det allra största problemet är att det saknas en bra och effektiv förvaltning av haven och fisket inom ekosystemens gränser (så kallad ekosystembaserad förvaltning). WWF arbetar för att påverka fiskeindustrin och beslutsfattare för att få levande hav, en mer hållbar konsumtion och ökad biologisk mångfald.

Seaspiracy hävdar att 46 procent av plastavfallet kommer från gamla fiskenät – och anklagar miljöorganisationerna för att ducka om det. Är det sant? – Siffran 46 procent stämmer inte. När det gäller mängden skräp eller plast som fisket bidrar med i haven så ligger det på cirka 10 procent av den totala mängden.

Men effekterna av fiskenäten på marina däggdjur är hemska. Många sköldpaddor snärjs in i fiskenäten och dör – läs gärna den internationella rapporten, Vad gör WWF för att minska plasten i havet? – När det gäller fiskenät och redskap som försvinner i haven så driver WWF på för att de ska plockas upp och tas om hand på land.

WWF vill se plastfria hav och en ökad biologisk mångfald med friska fiskbestånd som bidrar till ekosystem i balans. Globalt jobbar WWF för ett upprop om ett bindande plastavtal. Det ska förhindra att rika länder säljer sitt skräp och plastavfall till fattiga regioner. Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn Du kan vara med och skriva på WWFs upprop för ett globalt bindande plastavtal. Foto: Greg Armfield Hur ställer sig WWF till fiskeindustrin i stort? – Att haven mår bra är helt avgörande för vår hälsa, försörjning och arbetstillfällen. I dag är 850 miljoner människor beroende av friska hav.

 • Tre miljarder människor får sitt dagliga protein från fisk och skaldjur.
 • Om de marina ekosystemen kollapsar får det allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden och vårt liv på jorden i stort.
 • Vi måste få fler skyddade områden samtidigt som vi får fiskeindustrin att bli mer hållbar.
 • Bifångster ska minimeras, viktiga livsmiljöer skyddas och konsumenterna få tillräcklig information för att kunna göra medvetna val.
You might be interested:  Vad Väger En Hummer I Snitt?

Producenterna måste hela tiden förbättra sina metoder för att minska den negativa effekten på naturen och miljön. Vad är ett hållbart fiske? – Ett hållbart fiske ska ta hänsyn till hur fiskbestånden och deras livsmiljö mår innan man beslutar om hur mycket som ska fiskas.

 1. Man måste också respektera andra havslevande arters behov av föda, livskraftiga ekosystem och undvika bifångst av oönskade arter.
 2. WWFs tre grundpelare för ett långsiktigt hållbart fiske är: livskraftiga och välmående fiskbestånd, minimal påverkan på ekosystemet och en effektiv förvaltning och kontroll.

Men accepterar ni att det förekommer bifångster? Arter dör ju i fiskenät hela tiden. – WWF arbetar för att minska bifångsterna i alla typen av fisken – oavsett om det är fiskbifångst eller marina däggdjur. Finns det ett hållbart fiske i verkligheten och inte bara på papperet? – Ja, det finns fisken som sker mer ansvarsfullt och hållbart än andra, till exempel sejfisket uppe i Barents Hav, sardinfisket i Biscayabukten eller burfiske av havskräfta. Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn Ett hållbart fiske ska ta hänsyn till hur fiskbestånden och deras livsmiljö mår innan man beslutar om hur mycket som ska fiskas. Foto: Kyle LaFerriere / WWF-US Miljöcertifieringar ska stödja ett mer ansvarsfullt fiske, exempelvis Marine Stewardship Council, (MSC), Krav och Aquaculture Stewardship Council (ASC) när det gäller odlad fisk.

Men vissa får hård kritik i filmen. Är det inte bara bluff och grönmålning? – Det är jätteviktigt att vi kan spåra fisken från fisket eller vattenbruksodlingen hela vägen fram till slutkonsument. Vi behöver en så tydlig och spårbar process som möjligt. Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) utgör cirka 30 procent av den totala globala kommersiella fångsten.

Det är alldeles för mycket. Miljömärkningar är ett steg på vägen mot ett mer ansvarsfullt fiske eller vattenbruk som bidrar till att förändra marknaden i positiv riktning. WWF har en kontinuerlig dialog med bland annat MSC och ASC för att skärpa kriterierna.

 • Den största vinsten för WWF är om vi får beslut som bidrar till att öka mängden hållbara fiskbestånd och den biologiska mångfalden i våra hav.
 • Men är inte vissa miljömärkningar en bluff och ägda av industrin? – Inte de seriösa tredjepartscertifieringarna, som MSC eller ASC.
 • Gemensamt för dem är att det är ett oberoende certifieringsföretag som bedömer om fisket eller odlingen klarar de uppsatta kriterierna.

Fisket får själva betala kostnaden för certifieringsprocessen direkt till ackrediterade certifierare. I processen ingår att intressenter och allmänheten bjuds in till samråd. Om ett fiske eller ett vattenbruk inte bedöms leva upp till kriterierna ska de inte bli certifierade – och de som bryter mot uppsatta kriterier ska bli av med sitt certifikat. Fisk Och Skaldjur Ringugnsgatan Limhamn WWF samarbetar med forskare för att uppmärksamma och vända den negativa kurvan för havens biologiska mångfald. Foto: Shutterstock / Stubblefield Photography / WWF-Sweden Vad gör WWF för att rädda fiskbestånden och haven?

Sedan 2002 ger WWF årligen ut Fiskguiden – en konsumentguide om fisk och skaldjur. Med hjälp av trafikljusen rött, gult och grönt ger vi råd till branschen och konsumenterna om mer hållbara sjömatsval.

Vi trycker på beslutsfattare, företag och fiskeindustrin för att få ett fiske som förvaltas väl. WWF är engagerade i flera globala processer på FN-nivå inom Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Ett av dem, SDG 14, handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

WWF driver på för att minst 30 procent av haven ska vara skyddade till år 2030 – nationellt, regionalt och internationellt inklusive djuphaven som ligger utanför nationell jurisdiktion. Dessutom arbetar vi för att skydda fisk- och andra marina arter. WWF arbetar för att minska ohållbart fiske, till exempel bottentrålning i skyddade områden och bygga upp fiskbestånden.

Genom att påverka Sverige och EU inför FN-förhandlingarna har förändringar skett i positiv riktning. Det handlar om åtaganden för att rädda haven och bekämpa oreglerat, okontrollerat och illegalt fiske.

WWF samarbetar med forskare för att uppmärksamma och vända den negativa kurvan för havens biologiska mångfald. I de öppna haven så blir det automatiskt industrifisket som står i centrum. Men det handlar även om sjöfart, djuphavsgruvbrytning och skydd av arter, bland annat valdjur.

I våra egna havsområden så arbetar vi ständigt med att lyfta skydd av områden och att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken i EU.

Vad önskar du mest av allt just nu för att rädda haven och fisken som lever där? – Att de lagar och förordningar som världens länder beslutat om faktiskt införs och efterlevs. Jag vill att all verksamhet som kan kopplas till haven baseras på en ekosystemansats, så att vi kan värna om och bevara havens biologiska mångfald för oss, våra barn och barnbarn.

När får man som mest fisk?

Bästa fisketiderna Långåfiskets fyra årstider indelas i vinterfisket, vårfisket, sommarfisket och höstfisket. Indelningen följer kalendern och fiskarnas biologiska klocka, men kan variera i längd beroende på olika klimatfaktorer. De fyra årstiderna ryms gott och väl inom Långås fjorton årstider.* Att fiskelyckan varierar med väder, vind, lufttryck och temperatur i vatten och luft, det vet alla.

Och egentligen finns inget riktigt dåligt fiskeväder – om man är rätt förberedd. En mulen dag brukar vara bättre än solskensdagar. Lagom vind är bättre än vindstilla för den skapar rörelser i vattnet och skymmer dig för fisken. Men alla de här faktorerna påverkar fisken och till det kommer fiskens egen livsrytm och tillgången på föda.

Var uppmärksam på insektslivet och kläckningarna. De ökar fiskens aktivitet. Lär dig “läsa vattnet” så förstår du bättre var fisken håller till och hur fisken använder vattnet för sina olika livsbehov. Fisken har, liksom vi, olika ställen för olika behov där förutsättningarna för tillfället är optimala.

Läs gärna böcker som innehåller kunskap om detta; det sparar din tid och du når vetskap snabbare än om du ska utforska allting själv. Publicisten och konstnären Thommy Gustafsson är en av de främsta inom området och tillsammans med legendariske Ulf Pierrou, som avled 2012, gett ut böckerna ‘Flugfiskarens insekter’ och ‘Ekologiskt flugfiske’.

You might be interested:  När Får Man Fiska Abborre?

Thommy har där ansvarat för de pedagogiska illustrationerna som ger insyn i livet under vattenytan och detaljer i fiskens insektsvärld. För sportfiskaren pendlar erfarenheterna av fisket mellan ytterligheterna “fantastiskt bra”, respektive “urdåligt”.

 • En del säger: det finns ingen fisk! Men fisken finns där! En annan säger: det var bara smått!, utan att inse glädjen åt naturligt reproducerade nya generationer och framtida fiske.
 • Och en fiskedag ger en fin upplevelse även om fiskekorgen är tom! Upplevelsen är större än fångsten.
 • Fiskereglerna talar om när det är tillåtet att fiska och självklart ska man respektera fiskens “lektider” då den skapar nästa generation.

Öring, röding och sik är fredade på hösten. Harren på våren. Långåfisket välkomnar alla, alltifrån den som metar med ett enkelt fiskespö till den som ägnar sig åt avancerat flugfiske. Fiskemetoderna står sig genom tiderna, men sedan några år ökar flugfisket markant, särskilt bland kvinnor och yngre.

Prova gärna långspöfiske i de mindre åarna. Vinterfisket inleder fiskeåret med pimpelfiske. Det kan börja så snart isarna bär och runt nyår märks att det sakta återvändande ljuset sätter fart på fisken. På vårisarna är rödingfisket en speciell attraktion, ofta i flödande solsken, från tidig morgon till sen eftermiddag.

Pirkar, blänken, mask eller maggot. Använd isborr med minst 150 mm diameter, helst mer. Det finns “risk” att få t ex abborrar med 20 cm höjd. Vårfisket är en efterlängtad tid då fisken söker föda för att kompensera de energiresurser som förbrukats under vintern.

Det kan innebära att de är lite mindre skygga än annars på sin jakt efter föda för att äntligen få äta sig mätta. Det innebär att fisket kan vara bra när som helst på dygnet med vissa toppar på eftermiddag och kvällar. Nattfisket är möjligt med ljuset i krispiga vårnätter. Fågellivet är en upplevelse i sig.

Sommarfisket, särskilt tiden runt Midsommar, är fiskeårets mest populära årstid och det är då som de flesta av landets dryga 2 miljoner sportfiskare är aktiva. Fisket är bäst under morgon, kväll och natt. Heta sommardagar gör att fisken, liksom vi, helst tar det lite lugnt och kvicknar till mot kvällen.

 1. Ju varmare det blir i vattnet, desto djupare går fisken.
 2. Storöringen jagar in mot land sena kvällar.
 3. Rödingen hittas i djuphålor under dagen och söker sig mot ytan i stim mot kvällen.
 4. Höstfisket är uppskattat, särskilt harrfisket.
 5. Harren är Härjedalens landskapsfisk och brukar locka många flugfiskare till strömmarna.

I och med att vattnet blir kallare letar sig fisken in på lite grundare vatten i sjöar och tjärnar. Fisket brukar vara bra hela dagen, från soluppgången till kvällningen. Den svala, friska luften i milt solsken är en del av upplevelsen. Härjedalen är känt för sitt fina fiske! *De fjorton årstiderna i Långå är högvintern, senvintern, vårvintern, förvåren, våren, senvåren, försommar, sommar, högsommar, sensommar, förhöst, höst, senhöst och vintern (ofta kallad förejulvintern).

När börjar vår fisket?

Vädret i centrala Sverige är variationsrikt. Varma dagar under sommaren innebär inte sällan kyliga kvällar. Trots att delar av centrala Sverige ligger på samma breddgrad som några av de kallaste delarna av Sibirien i Ryssland, så håller Golfströmmen temperaturen uppe och fiskesäsongen blir därmed lång. Fjällområdena i Jämtland och Härjedalen som gränsar mot Norge, har en betydligt svalare medeltemperatur än Stockholmsområdet. Men sommarmånaderna juli och augusti, brukar även här bjuda på vackert och varmt väder. Detta påverkar fiskesäsongen som i fjällområdena generellt börjar i juni och slutar i september. Stora delar av centrala Sverige är utmärkt ur detta perspektiv. Vattentemperaturen blir sällan för hög och vädret är aldrig extremt åt något håll. Detta skapar perfekta förhållanden, inte minst för gäddfisket i de södra och ostliga delarna av regionen.

När salta fisk?

Torrimma – Salta fisken som om du skulle saltat den vid tillagning. Låt den ligga i kylen i 30 minuter upp till ett dygn. Ska du koka fisken kan man salta lite extra eftersom en del av saltet försvinner ut i vattnet, alternativ salta även i vattnet (buljongen).

När ska man köpa fisk?

Som med så mycket annat är det inte svart eller vitt när det handlar om säsonger. Snarare en blandning av tradition, förutfattade meningar, gamla sanningar och krass fakta. Här ska vi försöka bena ut ett och annat. – Makrill på våren I slutet av april eller början av maj brukar det vara premiär för makrillen på västkusten.

 • Likt färskpotatisen är den dyr och efterlängtad.Anledningen att vi får den just då beror på att den söker sig till kusten för att leka och helt enkelt blir tillgänglig för fiske.
 • Vårmakrillen är mager vilket vi föredrar.
 • Längre fram på sommaren och hösten har makrillen lagt på hullet igen och är redo för att dra sig tillbaka ut på djupt vatten.

När ängen är grön är spättan skön Att rödspättan och andra plattfiskar är bra på sommar stämmer bra. Den är av god kvalitet även höst och tidig vinter. Men på våren när den leker och innehåller mycket rom är det lite plats för kött och det som finns är inte av hög kvalitet.

 1. Alltså, välj annan fisk i februari-maj.
 2. Slutspelsmusslor och andra skaldjur Visst, både fisk och skaldjur mår bra i kalla vatten.
 3. Många tycket att räkor och kräftor och andra skaldjur är som bäst under vinterhalvåret.
 4. Men så kommer vi till det där med upplevelsen.
 5. Räftskivan får inte samma genomslag i februari och en påse räkor kanske ändå smakar som bäst på en klippa en sommarkväll.

I vilket fall är skaldjuren inte på något sätt dåliga under sommaren, såvida du inte låter dem ligga i en varm bil under shoppingturen Precis som tabellen nedan visar är många arter av god kvalitet året om. Fiskköttet påverkas inte nämnvärt av lekperioder och tillgången är ungefär lika sommar som vinter.

Related Post