Marina produkter och rätter Fisk och skaldjur Vilken Är Sveriges Största Fisk?

Vilken Är Sveriges Största Fisk?

Vilken Är Sveriges Största Fisk
Max Larsson 18 år, är nu svensk rekordhållare i och med sin fångst av en 405 centimeter lång haj av arten håkäring. Fisken, som enligt en längd-vikt-tabell för håkäring uppskattas ha vägt drygt 670 kilo, är den största som någonsin fångats under sportfiske i Sverige. Foto: Joakim Larsson / Fajten varade i omkring en timme och fyrtio minuter. Max får då ett hugg han sent ska glömma. En gigantisk fisk nappade åt sig hans två strömmingsflundror som apterats på kroktacklet. Efter en tung fajt som varade en timme och fyrtio minuter kan fiskesällskapet sedan se en helt enorm håkäring bryta ytan. Foto: Joakim Larsson / Fisken är närmast ofattbart stor. – Svenska sportfiskerekord utses i regel genom vägning. Men för att skydda de storvuxna arterna hälleflundra och håkäring har Sportfiskarna infört längdmätning i stället för vägning. På det sättet kan fisken mätas fisken vid sidan av båten, krokas loss och relativt opåverkad simma tillbaka till djupet, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg. Foto: Joakim Larsson / Håkäringen släpptes varsamt tillbaka och kan fortsätta sitt liv i de stora djupen. Hajar som håkäring har en fysiologi som gör att de klarar att dras upp från stora djup utan att ta skada. De saknar nämligen simblåsa vilket gör att de inte påverkas av tryckförändringen på samma sätt som andra fiskar.

Sportfiskarna är mycket måna om att alla sportfiskefångade håkäringar ska hanteras varsamt och återutsättas så skonsamt som det är möjligt. Se en film på fångsten och återutsättningen här. Bevis på god överlevnad efter spöfångst I ett märkningsprojekt i Trondheimsfjorden har spöfångade håkäringar och plogjärnsrockor märkts, återutsatts och sedan blivit återfångade under yrkesfiske.

Fiskedjupet har varit 500–600 meter och projektet visar på att överlevnaden sannolikt är mycket god vid fångst av stora broskfiskar (hajar och rockor saknar ben och kallas därför för broskfiskar) även på riktigt djupt vatten. Tack vare att broskfiskar saknar simblåsa kan de klara de stora tryckförändringar som de utsätts för vid stora fångstdjup.

 1. Fiske med spö och krok är ofta ansedd som den mest skonsamma vid märkningsförsök av stora fiskindivider, som exempelvis tonfisk.
 2. Fantastiska fakta: Håkäringen, som heter Somniosus microcephalus på latin, lever mestadels ett slags slowmotion-liv på djupet i nordliga havsområden och tillväxer extremt långsamt med cirka en centimeter om året.

De beräknas bli könsmogna först vid 150 års ålder. Forskningsstudier av hajarna har visat att de sannolikt kan leva i uppemot 500 år, vilket skulle göra dem till världens äldsta ryggradsdjur. Trots det långsamma livet på djupet är det väl dokumenterat att de kan fånga små valar och sälar i havet.

 1. Öttet är giftigt i färskt tillstånd.
 2. Sportfiskarna gratulerar Max Larsson både till hans historiska sportfiskerekord och till en lyckad återutsättning av den fantastiska och mycket respektingivande hajen.
 3. Sportfiskarnas Storfiskregister har samlat data om Sveriges alla storfiskar sedan 1971.
 4. I dagsläget innehåller detta register över 38 000 storfiskar av alla de slag finns i Sportfiskarnas Storfiskregister på: www.sportfiskarna.se,

Kontakta storfiskregistreraren Nicka Hellenberg på: 070-990 38 60 [email protected] Pressbild på rekordfisken hittar ni här: Pressbilder.

Contents

You might be interested:  Hur Lång Kan En Gädda Bli?

Vilken är Sveriges största insjö fisk?

Lördag 12 augusti 2017 Publicerat lördag 12 augusti 2017 kl 06.30 Malen är den insjöfisk i Sverige som kan bli absolut störst och äldst. Naturmorgons reporter Linda AP Larsson följde med Peter Söderling, Karl-Johan Persson och Ali Seggelke ut på småländska Stensjön – en av de få sjöar där malen fortfarande finns kvar.

 1. Det finns ett gammalt svenskt fiskerekord från 1870 då man i sörmländska Båven ska ha fiskat upp en mal på 3,6 meter och med en vikt på 180 kg(!).
 2. Nuförtiden är malen ( Silurus glanis, europeisk mal) fridlyst i svenska vatten och det därför att den minskat kraftigt i sin utbredning.
 3. Framför allt mänskliga aktiviteter, som tex sjösänkningar, kraftverksbyggen & utsläpp av föroreningar, har haft negativ inverkan på de lekområden och livsmiljöer malen behöver för sin existens.

Här i Sverige lever den på gränsen till sin naturliga utbredning och är därför redan sårbar. Blir sommaren kall så att vattnet aldrig överstiger 20 grader kan malen inte reproducera sig. I dagsläget förekommer mal naturligt i tre svenska vattensystem, Emån och Möckeln i Småland samt Båven i Sörmland.

 • Reportaget sändes första gången sommaren 2014.
 • Forskningen har pågått sedan dess.
 • Peter Söderling berättar att han fått upp flera malar som varit över två meter långa och vägt runt 40 kilo! De genetiska undersökningarna visar att malarna runt Möckeln är väldigt lika varandra, men ändå inte inavlade.
 • Peter Söderling ser tecken på att malarna börjar återhämta sig.

De verkar överlag må ganska bra – och det finns också mer mal än vad forskare hittills trott. Bara i sjön Möckeln uppskattar Peter Söderling att det finns 750 stycken över halvmetern och 350 stycken som är över 1 meter långa. Det verkar också vara så att de vandrar rätt så långt upp i åsystemen för att leka och favoritplatsen verkar vara vid åkanten där olika salixarter ger bra skugga.

Vilken är den största fisken?

Vilken Är Sveriges Största Fisk Havets stillsamme jätte Bli marinfadder Valhaj (Rhincodon typus) är den största nu levande hajen och därmed den största fiskarten. Det är en fredlig jätte som huvudsakligen lever av plankton, men även ansjovis, sardiner och makrill förekommer i dieten. Vetenskapligt namn Valhaj (Rhincodon typus) Okänt antal Bevarandestatus (IUCN)

LC NT VU EN CR EW EX DD

Är vår största rovfisk?

Den största rovfisken är vithajen.

Vad är störst blåval eller valhaj?

Blåvalen är världens största och tyngsta djur.

Vilken är den största fisken i Östersjön?

Fritidsfiskare Mattias Jonsson drog upp en 335 centimeter lång håkäring. Det kan vara den största spöfångade fisken i Sverige någonsin. Jonsson och hans vänner var ute på fiske i Skagerak, mellan Sverige och Norge. Klockan ett på natten mot lördag knarrade det plötsligt till i Jonsson spö.

 • Jag gör ett mothugg.
 • Det var blytungt.
 • Då fattade jag det är större än vad någonsin fått tidigare, berättar han för TT.
 • Efter en timmes kamp kom fångsten den upp till ytan.
 • Jag möttes av ett monster, säger Jonsson.
 • Håkäringen hade en omkrets på 150 centimeter och vikten beräknas till 260 till 285 kilo.

Nu ska fångsten rapporteras till föreningen Sportfiskarna som ska granska och godkänna händelsen för att rekordet ska räknas. Det tidigare rekordet för en håkäring är 282 centimeter lång, skriver Bohusläningen, Sedan håkäringen dokumenterats och mätts släpptes den tillbaka i havet.

Vilken fisk är dyrast i världen?

2. Polka Dot Stingray – världens dyraste rocka – Polka dot stingray är en rocka som bor under stenar och sand i Brasilien. Rockan är nästan helt svart med vita fläckar, och betraktas av många som den mest påkostade akvariefisken. Polka dot stingray är främst dyr för att den är svår att träffa på, men även för att den har säregna färger.

You might be interested:  Kan Man Äta Rom Från Räkor?

Kan vi få vithaj i Sverige?

NEJ – INGEN VITHAJ I SVERIGE.

Vilken haj har dödat mest?

Vilken är världens farligaste haj? – Speciellt fruktad är hajattacker från vithajar. Med en längd på upp till troligtvis åtta meter, ett gap på över en meter och flera rader av sågtandade tänder på fyra centimeter, kan den stora hajen lätt bita en människa mitt itu eller slita av en arm eller ett ben.

Den stora vithajen är en av havets mest fruktade dråpare – och det med god grund. Hajen är nämligen den art som står för flest hajattacker – följd av de aggressiva hajarterna tigerhaj och tjurhaj.2013 visade en sammanställning över hajattacker att människor attackerats 279 gånger av vithajar. Av dessa hade 78 av dessa dödlig utgång.

I jämförelse har tigerhajen endast 28 människoliv på sitt samvete och tjurhajen 26. Det finns dock en del osäkerhet i statistiken. På många platser i världens fattigare områden registreras överhuvudtaget inte hajattacker. Och ofta går en hajattack så snabbt att varken offer eller vittnen hinner se vilken haj det handlar om.

Vilken haj är farligast för människor?

Vithajen står för de flesta hajangrepp – Synen av en hajfena vid vattenytan ger de flesta badare kalla kårar. Och ett möte med en vithaj kan också vara dödligt. År 2019 registrerades det enligt International Shark Attack File (ISAF) 140 hajangrepp världen över. Vithajen beräknas stå för nästan 50 procent av alla hajangrepp. Det är därför vithajen anses vara världens farligaste haj.

Vad är det giftigaste djuret i Sverige?

En ny studie vid Uppsala universitet visar att världens längsta djur – slemmasken långsnöre – dessutom kan vara Sveriges giftigaste djur. Masken tillverkar ett starkt nervgift som kan döda kräftdjur och kackerlackor. Den lilla masken på SLU ser inte mycket ut för världen.

Var i världen det finns mest fisk?

Fem största fiskenationerna – De fem största fiskenationerna på internationellt vatten är, i fallande ordning, Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea och Spanien. De svarar tillsammans för drygt 86 procent av det storskaliga fisket, där de tre förstnämnda nationerna står för nära 70 procent.

Samma fem nationer dominerar även fisket i fattigare länders territorialvatten där de tillsammans har 68 procent av marknaden. Kina och Taiwan står ut som de överlägset största fiskenationerna och har tillsammans nästan hälften av det storskaliga fisket både på internationellt och nationellt vatten. I sin kartläggning kunde forskarna spåra fiskeaktivitet från Kina i 40 procent av världens kustnationers territorialvatten.

Det här är ett exempel på vad man brukar kalla marin kolonialism, där fiskeindustrin i rikare länder efter att ha uttömt fiskbestånden i sina egna vatten börjar köpa upp naturresurser i fattigare länder för att tjäna pengar och trygga sitt lands livsmedelsförsörjning. Visste du att näten hos dagens största fiskefartyg rymmer motsvarande 6500 lastbilar? De största fiskefartygen är idag över 140 meter långa och kan lasta över 7000 ton fisk. FOTO: UCSBenioffOcean

Vilken fisk luktar minst?

Frisk doft av hav – Fisk skall lukta friskt av hav. Fisk som luktar sött, syrligt eller surt, beroende på hur man upplever det, skall man vara försiktig med. Man kan också titta på fiskens skinn, ögon, gälar och kött. Även här är det svårt att säga exakt när en fisk är tjänlig eller inte, då det varierar från art till art. Nedan följer en generell beskrivning.

You might be interested:  Hur Länge Ska Fisk Kokas?

Kan man äta all fisk i Sverige?

Många svenskar kan ha ätit sill med för höga halter av dioxin utan att veta om det. Sveriges Naturs granskning visar att sill från Östersjön kan säljas utan märkning eller under vilseledande flagg. Nu ska reglerna ändras. Människor som utsätts för dioxin riskerar att få sämre inlärningsförmåga och motorik, minskad förmåga att få egna barn och löper större risk att få cancer.

Änsligast är barn och foster. Fet fisk från stora delar av Östersjön innehåller sedan länge så höga halter av dioxin att den har förbjudits i EU. Den får inte ens användas till djurfoder. Men i Sverige får all Östersjöfisk ätas. Sedan 2002 har Sverige ett undantag från EU:s regler.2012 blev det omstridda undantaget permanent, efter påtryckningar från dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).

Men undantaget kommer med hårda villkor. Fisken får inte exporteras och riskgrupper ska få fullständiga kostråd om fisken. – Sill som har fångats i södra Östersjön befinner sig strax under gränsvärdet för vad som är tillåtet i EU. Sill som fångats i mellersta eller norra Östersjön ligger strax över. Livsmedelsverket uppmanar barn och gravida att inte äta Östersjösill oftare än två till tre gånger om året Ändå visar Sveriges Naturs granskning att tusentals kvinnor och barn kan ha fått i sig högre doser än vad som är hälsosamt. För i många fall har det inte stått på fisken var den är fångad.

 1. I fjol togs 65 000 ton sill och strömming upp ur Östersjön av svenska båtar.
 2. Enligt Jordbruksverket gick cirka fem procent till konsumtion i Sverige.
 3. Omräknat till filé blir det cirka 2 000 ton.
 4. Givet att vi äter drygt 14 000 ton om året innebär det att var sjunde sillbit vi stoppade i oss kom från Östersjön.

Men många vet inte att det var Östersjösill som de åt.

Finns det fisk i alla sjöar?

Mer än hälften av sjöarna hade god ekologisk status – Under 2013-2018 provfiskades 45 trendsjöar (se karta). Två tredjedelar (66 procent) av sjöarna hade god eller hög status vilket innebär att dessa sjöars fiskfauna stämmer bra överens med sjöarnas naturliga förutsättningar.

Av de resterande 15 sjöarna hade 10 måttlig status, 3 otillfredsställande status och två dålig status. I södra Sverige kan det till stor del förklaras av försurningspåverkan, eller av höga närsaltshalter i två skånska sjöar. Däremot kan ingen känd miljöpåverkan förklara varför sex av 16 sjöar i de två nordligaste vattendistrikten fick sämre än god status.

Den allra nordligaste sjön, Abiskojaure, som bedömdes ha måttlig status, innehåller endast röding. En trolig förklaring till den dåliga klassificeringen är att bedömningsgrunderna ger en felaktig klassning i de fall en sjö naturligt innehåller endast en eller ett fåtal arter.

Hur mycket fisk finns det i Östersjön?

På 30 år har mer än 90 % av torsken försvunnit. – År 1984 fiskades otroliga 400 000 ton torsk upp i Östersjön. Men bara 30 år senare, 2016, hade den totala mängden fångad torsk minskat till endast 30 000 ton. Och detta trots effektivare fångstmetoder. Huvudanledningen är såklart att fisket inte har varit hållbart i Östersjön och att torsken helt enkelt håller på att försvinna från vårt östliga innanhav.

Related Post