Marina produkter och rätter Fisk och skaldjur När Kan Man Fiska Abborre?

När Kan Man Fiska Abborre?

När Kan Man Fiska Abborre
Nu är abborrarna på hugget! / Foto: Bengt Olsson Hösten är en mycket bra säsong för abborre. De randiga rovriddarna är huggvilliga och i bästa kondition efter att ha frossat på småfisk hela sommaren. Under hösten koncentreras abborrarna även i större stim på lite djupare vatten och blir lättare att hitta. Med rätt utrustning och teknik kommer fiskelyckan.

Kan man fiska abborre på våren?

Jiggfiske – Den bästa säsongen för att jigga abborre startar i slutet av juli, när havsvattnet har värmts upp och abborren bildar större stim. Fisket blir bara bättre fram till slutet av september och fortsätter ända tills isarna lägger sig. Abborre kan fiskas med jigg även efter vårens lekperiod i närheten av lekplatserna.

 • Vårens säsong är kort och sträcker sig bara över några veckor.
 • Under sommaren när vattnet värms finner man abborren i grunda varma vikar eller på kraftigt strömmande platser.
 • När man söker efter lämpliga fiskeplatser har man stor hjälp av sjökort och ekolod.
 • Från sjökortet söker man efter intressanta områden och ekolodet hjälper en att noggrannare hitta de rätta platserna.

De bästa platserna är sådana där undervattensrev höjer sig från djupare vatten till 5-8 m djup. Bästa botten för jiggfiske är en hård botten utan växtlighet. Våren: När isarna har släppt är det abborrens lektid. Efter lektiden splittras abborrstimmen och drar sig ut på djupare vatten.

 • Efter leken är abborren hungrig och den söker sin föda en kortare tid i närheten av lekplatserna, vart det lönar sig att koncentrera fisket.
 • Sommaren: I början av sommaren är det svårare att hitta abborren än senare.
 • Abborren finns ofta i grunda varma vikar och om vattnet är varmt i kraftiga strömdrag.

Genom att koncentrera fisket till strömdrag som broöppningar eller smala sund kvällar och mornar kan man få goda fångster. Hösten: Från senare delen av sommaren eller början av hösten börjar abborren bilda större stim, och söker föda för att bygga upp fettreserverna inför den kommande vintern.

 1. Abborstimmen söker sig till branter, undervattensrev och strömdrag.
 2. Sensommarens kvällar hittar man abborrstimmen på grunda vatten alldeles i strandkanten var de jagar småfisk så att det skvätter i vattnet.
 3. Redskap och jiggen: När man jiggar behöver man relativt lätta kastfiskeredskap.
 4. Som spö lämpar sig bäst ett styvt spö med full action, ett spö som man klarar att kasta tillräckligt tunga drag med.

Ett spö som är alltför mjukt har det problemet att fisken lätt släpper. Som rulle passar en lätt UL- eller en rulle av första klass, även lätta kan användas. Som lina endera en monofil eller spunnen lina. Den spunna linas fördel är att den inte töjer och därmed ger en bättre känsla för huggen.

 • Den har även större dragtålighet, och gör det därför möjligt att använda en finare lina som i sin tur ger längre kastavstånd och draget sjunker snabbare.
 • Monifil linans fördelar är bättre skavtålighet.
 • Lämplig tjocklek på linan är för monofil 15-30 mm och för spunnen lina 10-18 mm.
 • Jiggen består av ett metallhuvud med krok och en silikondel.

Huvudets vikt bestämmer hur snabbt jiggen sjunker till botten. I strömmande vatten eller på djup vatten använder man ett tyngre och snabbare sjunkande jigghuvud, än på grunda vatten. De jigghuvuden som lämpar sig bäst för Kvarken växlar mellan 5-25 gr beroende på djup och vattnets strömning.

 • Storleken på kroken väljer man enligt den silikonjigg som man skall använda.
 • Jiggens silikondel finns det en stor variation av, i Kvarken använder man vanligen larv-, fisk-, eller maskjiggar.
 • De mest omtyckta färgerna är motorolja, röd, brun, grön och blå.
 • Det är svårt att se något som helst samband mellan färgen på jiggen och väderförhållandena.

Den mest lämpliga färgen för varje tillfälle får man genom att pröva sig fram. Teknik: Jiggen kastas ut åt till önskad plats och sen låter man den sjunka till botten. När linan slakar vet man att jiggen har nått botten. Grundtekniken är att veva in linan några varv och igen låta jiggen sjunka till botten.

 • Jiggen får hoppa på detta sätt längs med botten tills fisken nappar eller jiggen är under båten.
 • Fiskens hugg känns som en skarp knyck, varefter fiskaren bör göra ett mothugg för att kroka fisken.
 • När ett stim är på hugget kan man på bara en kort stund få rikligt med fisk.
 • Efter att fisken krokats av bedövas den och avblodas.

Den fisk som skall släppas tillbaks försöker man ta loss från kroken utan att röra vid fisken. Tillstånd: När man jiggar abborre krävs betald fiskevårdavgift samt det länsvisa spöfiskekortet eller det lokala fiskelagets tillstånd. : Abborre (Perca fluviatilis)

När börjar abborren nappa?

Abborre – Finlands nationalfisk – Fotograf: Risto Jussila Abborre (Perca fluviatilis). Alltsedan Kalevalas tider har fiskarna i Finland bett vattendragens gud Ahti att ge abborrar, och nästan alltid har deras önskan besannats. Det är nästan omöjligt att komma hem från en fiskefärd i Finland utan abborrar – bara fiskaren har en krok på linan! Abborren är den vanligaste fångstarten i Finland.

 1. Abborren finns i hela Finland med undantag av landets allra nordligaste del.
 2. Oavsett om du fiskar till havs, i små tjärnar eller i stora insjöfjärdar har du stora möjligheter att få en nätt abborre på kroken.
 3. Till följd av de varma somrarna på 2000-talet har abborrbestånden i Finland blivit betydligt starkare, och abborrar på mellan ett halvt och ett kilo är vanliga i finska vatten.

Abborren leker i maj. Den börjar hugga på drag i juni, när vattnen blir varmare. Fiskesäsongen fortsätter till slutet av hösten. Fotograf: Veli-Pekka Räty På sommaren rör sig abborren i ytskiktet ute på fjärdarna. Då ger trolling bra fångster. Var och hur kan man fiska abborre? Det bästa fisket under den isfria säsongen sker under semesterperioden i juli–augusti. Då finns abborren också i strandvattnen. På sommaren är bryggan vid sommarstugan ofta en bra fiskeplats.

 • Trädstammar som fallit i vattnet eller risvasar som du tillverkar själv ökar möjligheterna till fångst.
 • Med jigg och spö för bottenmete får du abborre på grunda ställen och i sund, ofta på 1–5 meters djup.
 • Ibland kan långgrunda vikar ge fantastiska fångster.
 • I bra sjöar för siklöja trivs abborren även i ytvattnen ute på fjärdarna.

Där kan du släpfiska efter dem med wobbler. Fotograf: Risto Jussila Jiggar med neonfärger fungerar bra i mörka vatten. Nära bottnen med jigg och spö Abborrsäsongen fortsätter under hela hösten. Grunda ställen nära djupa vatten och sund med strömmande vatten är toppenplatser. I september–oktober bildar abborren stim och hugger på jigg, spinnare och spö för bottenmete.

 1. Under en bra dag kan du dra upp stora abborrar.
 2. När den första abborren nappar på jiggen, ser du hur hela stimmet stiger upp till ytan.
 3. När abborren är på hugget hinner jiggen knappast sjunka under ytan innan den befinner sig i gapet på en glupsk abborre.
 4. På hösten hittar du abborren på 5–10 meters djup, beroende på sjön.

Ibland finns abborren alldeles vid ytan. Fina fiskeställen hittar du ofta där måsarna slår ner i vattenytan. Där är storabborrarna i färd med att jaga nors. Abborrfiskaren föraktar inte heller små sjöar. Många små vatten kan ge verkliga bjässar som fångst. När tjärnarna täcks av höstens första klara kärnisar är den bästa säsongen inne. Pimpelfiskarens vanligaste fångst De bästa fångstsäsongerna på vintern är när isen lägger sig på sjöarna och i mars–april. I sjöar med klart vatten finns abborren på stora djup, under den bästa fiskesäsongen i 7–15 meter.

 1. Fångstdjupet varierar betydligt beroende på vattendrag, och på våren kan stim med stora abborrar finnas på endast 1–2 meters djup.
 2. På midvintern är abborren mer passiv och uppehåller sig på 2–6 meters djup.
 3. Vertikalpirkar, balanspirkar och mormyskor är bäst för abborrfiske.
 4. Oftast hugger en stor abborre en balanspirk en–två meter ovanför bottnen.

Det finns oändligt många bra fiskeställen för pimpelfiske. Abborre finns i branterna vid grynnor, i sund och i strandbankar. Varje pimpelfiskare har sitt hemliga fiskeställe för stora abborrar. För att bevara sin hemlighet ger han andra fiskare vilseledande information. Rautavesi, Sastamala.

När ska man inte fiska abborre?

Fredningstider för Abborre – Abborre är förbjudet att fiska under perioden 1 mars till 31 maj i kustvattenområdet inom Gotlands län, i Kalmar sund och Öland. På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län finns flera fredningsområden.

När har abborren Rom?

Lek och tillväxt – När vattnet nått en temperatur om minst 8 grader leker abborren – oftast i april-juni. Honan lägger ett långt brett band med rom, som en geléartad sträng över växtlighet. Romsträngen blir bredare ju större honan är. Varje hona kan producera uppemot 20 000 ägg, som sedan befruktas av hanarna.

Kan man fiska i mars?

Gädda olika årstider – Gäddan är en kallvattenfisk som kan fiskas året runt, dock finns det perioder som levererar mycket hugg samt vissa perioder som kan vara lite lugnare. Gäddan har sin lektid ca mars-april (beror på var i landet man befinner sig) vilket kan göra fisket trögt eftersom fisken i stort sett endast fokuserar på leken.

Kan man fiska abborre i april?

Fredningen gäller riktat fiske efter gädda och abborre från 1 april till och med den 31 maj i år. Syftet är att skydda arterna under lekperioden. Från och med 2022 löper fredningstiden från 1 mars – 31 maj. Svenskafiskeregler.se Länk till annan webbplats.

Vilken färg gillar abborre?

Jiggfiska abborre – Dogger Fisket med jigg är oerhört effektivt med tanke på att du kan fiska av allt från grunda gräspartier med offsetkrok som ger ett mer vasskyddat utförande samt längs med botten på större djup med en traditionell – du kan med andra ord komma åt abborren på alla tänkbara djup.

Utbudet av jiggar och färger är stort och enklast för att hitta det som funkar i dina vatten är att prova sig fram, men nedan följer några riktlinjer för hur jag själv brukar tänka i valet av storlek och färg, även om det kan variera många gånger med vad som fungerar för dagen. Soligt väder – i klart vatten naturliga, transparenta/glitter och ljusa/diskreta färger med inslag av orange på buken.

I grumligt vatten grälla/skrikiga och kontrastrika färger som röd/vit, chartreuse/grön, gul, orange samt beten med mycket flash och glitter. Mulet väder – i klart vatten naturliga, dova och mörka färger. I grumligt vatten kontrastrika färger samt mörka och svarta färger kan faktiskt fungera riktigt bra.

 • Jiggar som mäter ca 6-13 cm är ett bra val och de större modellerna är perfekta att använda om du vill sålla bort mindre fisk, även om stora abborrar gärna hugger på en liten jigg.
 • Hade jag endast fått välja en storlek har valet hamnat på en jigg som mäter ca 9-10 cm då detta är en bra allroundstorlek.

Tyngden på jiggskallen kan många gånger vara minst lika viktigt som färgval, då du kan laborera med hur fort betet sjunker vid vevstopp. Nedan följer en liten guide på vilken ungefärlig vikt på jiggskallen jag använder mig av vid olika bottendjup för att jiggfiska nära botten.

Fiskedjup Vikt på jigghuvud1-2 m 7 g2-4 m 10 g4-8 m 14 g8-12 m 18 g12-15 m 20-25 gFörsök att alltid anpassa jiggskallens tyngd till bottendjupet för att ha så bra kontakt som möjligt, ofta kommer hugget precis innan betet sjunkit till botten vid vevstopp, så var på tårna och kroka vid minsta hugg då abborren ofta kan ta ditt bete försiktigt och spottar snabbt.

You might be interested:  Från Vilken Svensk Fisk Kommer Den Finaste Rommen På Smörgåsbordet?

Tänk på att det finns många olika typer av jiggskallar och att vissa beten är väldigt smala framtill. En del jiggar kräver att du använder dig av en jiggskalle som inte har några gjutrester på krokskaftet utan endast är försedda med en liten smal “trådkroppshållare”, detta för att inte tryckas sönder i nospartiet.

Jigghuvuden ShadTeez är ett bete som har ett väldigt smalt nosparti och till denna jiggmodell behöver du alltså ha en jiggskalle som har denna “trådkroppshållare”. Jag försöker alltid att montera jiggkroken högt upp i ryggen på betet för att på så vis få ett stort krokgap vilket ger bättre krokningsegenskaper.

Shadteez ShadTeez 9 cm monterad på en SPRO Round Jig Head HD 10g #4/0. Ett annat riktigt hett tips som jag själv använder mig mycket av är Darts Link Head tillsammans med Kamasan Jigg Hook. Denna uppsättning ger ditt bete en betydligt mer rullande och rörlig gång samtidigt som jag gillar den ledade egenskapen som verkar sitta något bättre när stora abborrar får för sig att ruska på huvudet precis efter krokning samt i det dramatiska momentet när det är dags för håvning.

 • Linkhead Jiggteknik: Håll spöt i en vinkel mot himlen för att få full uppsyn på spötoppen samt linbågen – ofta knäpper linan bara till lite snabbt när abborren hugger och du känner det knappt i handen.
 • Nyck/jigga hem betet och låt det dala mot botten vid spinnstopp och repetera denna procedur.
 • Var noga med att veva upp slacklinan som bildas mellan knyckarna för att kunna hålla bästa tänkbara kontakt med ditt bete.

Om det blåser mycket är det fördelaktigt att sänka spötoppen så att linan inte tar vind – vindstilla väder är alltså att föredra. Val av fiskeplats: Så var ska man då söka efter abborren? Jag föredrar att fiska intill någon form av struktur på botten, stenpartier eller utkanten av grynnor är heta platser där övergången från hård till mjuk botten ofta kan vara en plats där abborren står och vilar.

 1. I utkanten av gräsbälten kan också abborren patrullera i jakt på småfisk så där kan det absolut vara värt att lägga sina fisketimmar.
 2. Givetvis är tillgången på föda något som styr om abborren kommer finnas i närheten, fiska i utkanten av större bytesfiskstim är ofta ett bra val.
 3. Fiskeplatser som fungerar bra under vår och sommar behöver inte vara det som gäller under hösten – abborren kan i vissa vatten, som exempelvis Stockholms skärgård, rör sig över stora ytor i jakt på föda under årets gång medan den i många mindre insjöar givetvis blir mer stationär.

Ett ekolod kan vara till ovärderligt hjälp för att hitta hårdbotten, strukturer, bytesfiskstim samt abborrar som står och vilar på botten. Utrustning: Spön på 6-8 fot fungerar utmärkt och jag själv föredrar spön runt 7 fot med en snabb aktion laddad med mycket ryggrad som krokar bra även på lite djupare vatten.

 • Spön med korta bakhandtag ger dig också bättre kontroll när du vill vinkla ditt spö i olika riktningar utan att fastna i med handtaget i tröjan/jackan.
 • Till fisket på grunt vatten (ner till 3 meter) tycker jag personligen att en haspelutrustning ger dig bäst kontroll medan fisket på djupare vatten med fördel kan bedrivas med både haspel- & multiutrustning.

Haspelrullar i storlek 2500, allround om du filtrerar på hemsidan, med jämn bromsverkan är att föredra då större abborrar ofta vill göra knyckiga rusningar rakt ner mot botten. När det kommer till utväxling så fiskar jag med både “normalutväxling” (ca 5,2:1) samt med mer högutväxlande rullar, detta beroende på hur fort jag vill fiska hem mitt bete – tidigt på våren när det är kallt i vattnet kan en lägre utväxling vara smidigare när jag vill fiska långsamt.

Multirullar ska vara “lågprofil” av mindre modell och ha bra kastegenskaper med lätta beten för att passa till jiggfisket efter abborre. I de utvalda produkterna längst ner finner du de rullar som jag personligen skulle rekommendera. När det kommer till valet av lina så är flätlina helt överlägset då du får som allra bäst kontakt med betet samt ser och känner huggen bättre.

Välj gärna en färgad lina som syns bra så att du indikerar små knäpp och slack i linan när abborren hugger. Gul, lime-grön, orange och vit är ett bra koncept. En fluorocarbontafs är att föredra och denna skarvar jag ihop med en FG-knut till flätlinan, fördelen med denna knut är att du kan ha en väldigt lång tafs som går att veva in genom ringarna och löper ut enkelt vid utkast.

 • Lämplig diameter är 0,30-0,60 mm, jag fiskar gärna så tunt som möjligt men är det mycket gädda i området så krävs det minst 0,40 mm fluorocarbon.
 • Går du över diameter 0,45 mm så kan själva FG-knuten vara svår att veva in genom de små öglorna på ett abborrspö, knyt då en kortare tafs för att slippa veva sönder keramiken i ringarna.

Det finns även färdigknutna fluorocarbontafsar och även mjuka wolframtafsar om du inte vill knyta själv. Wolframtafsen hämmar inte jiggens rörelsemönster som en traditionell ståltafs men håller bra mot gäddans vassa tänder. Beteslås av mindre storlek av modell SG Eggsnap Swiwel, BFT Fastach Clip och Darts Nice Snap tycker jag fungerar riktigt bra då jiggskallen får fritt spelrum samt att det är lätt att byta jiggskalle i dessa typer av beteslås.

När nappar det bäst 2022?

Regnbågsfiske efter Säsong – Vår Under den tidiga våren är den bästa tiden på dagen att fiska från mitten till slutet av förmiddagen följt av mitten till slutet av eftermiddagen. Tidig morgon kan vara bra om dagstemperaturen är lite varmare. Senare på våren är tidig morgon och sen eftermiddag den överlägset bästa tiden för att fiska regnbåge.

Sommar Under sommaren är den bästa tiden att fiska regnbåge tidig morgon och sen eftermiddag. Om det är mulet, molnigt eller regnigt kan middagstid vara riktigt bra. Om det är soligt och varmt bör du undvika att fiska mitt på dagen. Nattfiske kan vara gediget om det är starkt månljus och mycket insekter i luften.

Undvik mörka nätter eller blåsiga nätter eftersom detta håller insektsaktiviteten på ett minimum. Höst Under tidig höst är tidig morgon fortfarande den bästa tiden, följt av mitten och slutet av eftermiddagen. Nattfisket är ganska uselt på hösten för de flesta fiskare.

På senhösten tycks det bästa öringfisket vara mitt till sent på morgonen och mitt till sent på eftermiddagen. Tidig morgon kan också vara ganska bra. Vinter Den bästa tiden på dygnet för att fiska regnbåge är på vintern, oavsett om det är isfiske på sjöar eller flugfiske på floder, är från mitten till slutet av förmiddagen.

Mitt på dagen kan vara ganska bra och sent på eftermiddagen är ofta bra också. Börja inte för tidigt på morgonen förrän lufttemperaturen värms upp i solskenet. Nattfiske på is kan vara en svårighet. När Kan Man Fiska Abborre

När börjar abborren nappa på våren?

Abborre (Perca fluviatilis) När Kan Man Fiska Abborre Abborre – Perca Fluviatilis Abborren är en livfull och effektiv rovfisk som tar byten i alla storlekar. Mindre abborrar livnär sig på allt från mygglarver till fiskyngel. När den blir större övergår om möjligt till en fiskdiet. Om det är brist på föda, eller fiskyngel, kan abborrarna bli småvuxna och magra, det vi kallar för tusenbröder.

 1. De är tåliga fiskar, och en av de fiskarter i våra vatten som tål försurning bäst.Abborren leker på våren när vattentemperaturen är runt 7-8 grader.
 2. Leken sker på grunt vatten, nära stranden.Abborrarna är uppskattade matfiskar.
 3. De är goda både som små och som stora.
 4. Filea den gärna.Deras närmsta släktingar är gösen och gersen med vilka abborren delar sina vassa gällock och spetsiga ryggfenor.

Det finns totalt tre olika abborrarter i världen. Abborren är Medelpads landskapsfisk. Det svenska namnet kommer av att fisken är taggig och stickig, och det vetenskapliga namnet av flod. Abborren är nog den fiskart vi återfinner i flest sjöar och vatten i Sverige.

Hur hittar man abborren?

Utbredning – Abborren finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela Sverige med undantag för fjällregionen. I kustområdet förekommer den i hela Östersjön och Bottniska viken.

Hur stor ska en abborre vara för att äta?

Abborre När Kan Man Fiska Abborre Perca fluviatilis Den gröna abborren är lätt att känna igen. De mörka banden som pryder sidorna samt de röda buk- och analfenorna är karaktäristiska. Buken är gul-vit. Färgen skiftar beroende på i vilket vatten abborren lever, de kan vara ljust gröna eller nästan svarta.

 • Ryggfenorna är mycket vassa och lätta att sticka sig på.
 • Fjällen på abborren är skarpa och ganska svåra att få bort.
 • Abborren kan nå en vikt av 4,7 kg och bli 51 cm lång,
 • Normalt blir den sällan över 0,5 kg i våra vatten och honan blir större än hannen.
 • Abborren finns i våra insjöar och i det bräckta vattnet i östersjökustens skärgård.

Abborren blir stor i näringsrika sjöar men kan i sura och näringsfattiga vatten bilda täta bestånd av småvuxna “tusenbröder”. Leken sker på våren och då samlas abborrarna på grunt vatten där honorna lägger ett långt klibbigt band av rom bland vegetationen.

 1. Som liten är abborren en stimfisk men äldre och större exemplar lever oftast ensamma.
 2. Öttet är magert.
 3. Abborren smakar som bäst när den väger under ett kilo.
 4. Skärgårdsborna äter abborren “byxad”, ett bra sätt att filea all fisk som då får en byxliknande form och bli helt benfri! Abborren kan i rätter ersätta både sjötunga och andra plattfiskar.

Bästa säsong är höst och vinter. Vanligaste fångstmetoden är nät ryssjor, mjärdar och krok. Aborren förekommer i de blåmarkerade områdena på kartan

Bästa säsong är höst och vinter. Vanligaste fångstmetoden är nät ryssjor, mjärdar och krok. Abborren är medelpads landskapsfisk

Hur stora abborrar får man ta upp?

Aborren, som även heter Perca fluviatilis på latin, lever i sötvatten och bräckt vatten (brackvatten). Abborren finns i hela Sverige. Vanligaste storlekarna på abborre är 20-40 cm långa men det är inte omöjligt att de blir ännu större än så, det har förekommit upp emot 60 cm långa abborrar.

Varför ska man inte äta stora abborrar?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Vilket bete är bäst för abborre?

Jiggar – Jiggfiske har på senare år blivit den förmodligen vanligaste fiskemetoden när man ska fiska abborre. Det är både roligt, enkelt och billigt. Jigg är ett mångsidigt bete gjort av mjukt gummi. Jiggar är det perfekta betet för abborre, eftersom det finns så många varianter.

När nappar abborren bäst på vintern?

Fiska Abborre – Allt du behöver veta inför abborrfisket När Kan Man Fiska Abborre Abborren är förmodligen den fiskart vi hittar flest av i Sverige. Den finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela landet med undantag för vissa delar av fjällregionen. Även fast abborren är en sötvattensart så kan du hitta den längst hela och, I Sverige råder det sällan fiskerestriktioner mot abborrarna, dels för att det inte finns något hot mot dem, men också på grund av mängden abborre vi har.

 • Det har dock att man sett aningen minskad mängd abborre i Östersjön.
 • På våren när temperaturen uppnår ca.7-8 grader så blir abborren extremt lekfull.
 • Detta sker oftast nära stranden och på grunt vatten.
 • De är bland de fiskarter som tål de tuffaste förhållanden. Bl.a.
 • Den art som tål försurning bäst.
 • Oftast blir abborren upp mot 20-40 cm lång, men det har rapporterats fångst med en längd på 60 cm.

Honorna är de som blir stora, i vissa fall kan kan de t.om. väga upp mot 3 kg. Hanen är betydligt mindre och hamnar vanligtvis runt 1.5 kg. De växer som snabbast när de är små. Redan under andra året så är de ofta över 10 cm långa och först efter 10 år hittar du en abborre som är över 30 cm.

You might be interested:  Vad Kryddar Man Lax Med?

Det sätter lite perspektiv på tillväxtkurvan. Vanligtvis blir de inte äldre än 15 år, men enstaka individer på 26 år har påträffats. Oavsett om du är nybörjare eller en rutinerad fiskare så är abborrfisket extremt roligt. Inget fiskepass är sig likt eftersom abborren hela tiden ändrar sina preferenser.

Det som fungerade för någon annan kanske inte alls fungerar för dig. Därför finns det inget facit för hur du ska fiska abborre. Här är det bara kreativiteten som sätter stopp. Ett tips att känna till är att om du väl fått en abborre så är det stor chans till att där finns betydligt fler.

Så kroka av den fort och kasta igen innan stimmet rör sig vidare. Sommaren och tidig höst är högtid för att fiska efter abborre. Den trivs bra i varmt vatten och drar sig ofta dit solen lyser igenom under ytan. Dvs. på grunt vatten nära stränder eller växtlighet och vass. Här finns det också gott om bete för dem.

Eftersom abborren är en rovfisk som vanligtvis jagar i stim så är det viktigt att uppmärksamma om småfiskar hoppar på ytan. Detta kan vara ett tecken på att det är större abborrar som jagar upp dem. Som vanligt så finns det en hel uppsjö av olika drag och beten för olika ändamål.

Generellt så kan vi säga att talesättet “stort bete fångar stor fisk” tillämpas även på abborrfisket. Ibland kan det dock krävas mindre drag för att få dem intresserade. Som vi nämnde tidigare så fort du fått napp och hittat ett stim så kan det vara värt att byta upp sig till en större storlek på betet.

De vanligaste betena för abborrfiske är bl.a.:

Wobblare mete Jiggar Jerkbait Crankbaits Ytbeten Dropshot

Som i många andra fall så är det bästa “all-round” betet för abborrfisket spinnaren. Den är lättkastad, ger starka vibrationer i vattnet och är väldigt lätt att kroka abborren med. En spinnare på 10gr brukar funka perfekt i de flesta förhållanden. Även jiggar har en tendens att vara mycket effektiva på abborrar. När Kan Man Fiska Abborre Precis som på sommaren så är abborren också en av Sveriges mest populära fisk att pimpla efter under vintern. Bästa tiden för att pimpla abborre är under tidig vår (februari-mars), då är det inte för kallt och de blir mer aktiva i vattnet. Det bästa stället att pimpla abborre är från isen och i de delar av Sverige där det finns tjock och säker is.

 • Till skillnad från abborrfiske på sommaren så drar de sig neråt mot de varmare djuphålorna, en bra tumregel är att fiska på ca 3-10 meters djup.
 • Anledningen till att de håller sig till djuphålorna är för att de har en sluten simblåsa och kan därför inte tryckkompensera för det ökade trycket på bottnen.

De måste röra sig mellan grundare och djupare vatten. Här kommer tre högt aktuella tips:

Borra flera gånger för att vara säker att du hittar fisk, det är väldigt sällan du hittar ett guldläge på första borrningen. Om du märker av att det faktiskt finns fisk på plats men att de inte biter ordentligt? Byt till ett mindre bete och testa igen. Även fast det är vinter så simmar de fortfarande i stim, var därför snabb på att kasta ner betet igen för att hålla igång.

Har du inte kastat med fiskeutrustning är det bra att börja med en tyngd utan krok för att få den rätta tekniken. Annars finns det risk att betet fastnar och du blir tvungen att klippa linan. Begränsa antalet beten och lär dig hur ett fåtal av dem fungerar. Det kan exempelvis vara spinnare, jiggar och skeddrag du testar. Det är bättre att vara riktigt bra med ett fåtal beten än att vara medelbra med många. När det väl nappar så måste du ta mothugg, det innebär att man rycker till snabbt med spöt för att kroken skall fasta i fiskens mun. En metod för effektivt fiske är att metodiskt kasta av varje fiskeställe. Prova att fiska både djupt, ytligt och veva in i olika hastigheter. Fisket kan även vara bra vid olika tid på dygnet och olika väder. Som exempel har vi abborre och gös som tycker om varmt väder och högtryck och gäddan som nappar bra i blåst, regn och rusk. Prova att fiska tidigt på morgonen eller på kvällen eftersom fisken ofta är aktiv när ljuset ändras.

: Fiska Abborre – Allt du behöver veta inför abborrfisket

När nappar abborren som bäst?

Nu är abborrarna på hugget! / Foto: Bengt Olsson Hösten är en mycket bra säsong för abborre. De randiga rovriddarna är huggvilliga och i bästa kondition efter att ha frossat på småfisk hela sommaren. Under hösten koncentreras abborrarna även i större stim på lite djupare vatten och blir lättare att hitta. Med rätt utrustning och teknik kommer fiskelyckan.

I vilket väder är det bäst att fiska?

Temperatur – Vädermässiga temperaturskillnader kan göra underverk. Några dagars varmt väder på senhösten kan sätta fart på fisken, medan ett kallras kan göra så att fisken helt slutar äta. Stora och hastiga förändringar brukar inte vara positivt, ofta får man vänta några dagar tills fisken acklimatiserat sig till den nya temperaturen.

Vad fiskar man i april?

Aprilfiske är inget skämt! • Fishing Mjörn April har sedan länge varit min favoritmånad och den tiden på året då jag vill fiska Allt på en gång. Gös, gädda, abborre, lax, färna, id och piggvar – hur ska man hinna med allt? Det gör jag givetvis inte, men varje år försöker vi planera in någon satsning som fullföljs.

I år står egentligen gädda på schemat längre upp i landet, men två traditionsfisken på hemmaplan behövde avklaras först och främst. Den 1:a april nötte vi bräckvattensabborre och fisket var till en början trögt, men lossnade något efter 5 timmar. Jag fick sammanlagt fem hugg under dagen med tre fiskar upp, varav en mindre havsöring och två fina borrar.

Det får anses som klart godkänt på västra sidan om Sverige den här årstiden. När Kan Man Fiska Abborre När Kan Man Fiska Abborre Igår åkte jag och pappa ut på ett spontant “chillpass” i det lugna vårvädret. Förväntningarna var inte särskilt höga vilket gjorde det exceptionella resultatet så mycket roligare.3 gäddor och 7 gösar upp under dagen, samt ett tiotal tappade fiskar som bara villa smaka på jiggen. När Kan Man Fiska Abborre När Kan Man Fiska Abborre För information om att boka en guidad tur, se ! Vi har även startat båtuthyrning i mjörn, se : Aprilfiske är inget skämt! • Fishing Mjörn

Vår hittar man abborren på våren?

Annons: Sponsrat innehåll När Kan Man Fiska Abborre Den här förleksfisken landade Martin från en hård, kuperad botten. Vill du också fånga en sådan här fisk? En bra början kan vara att läsa artikeln här nedan. S å fort isen släpper startar för många av oss den hetaste perioden för stor abborre. Abborren står koncentrerat på vissa platser och är ofta i mycket god kondition.

 1. Det är inte alltid lätt att lura fiskarna – men med rätt tillvägagångssätt ökar chanserna avsevärt.
 2. Här berättar Martin Wasberg (Team Gunki) och Manuel Fyrestam (Team Illex) hur du ska göra för att öka dina chanser till ett framgångsrikt vårfiske efter abborre.
 3. HUR? Bygg egna sjökort, detta med exempelvis Insight Genesis.

Sjökorten öppnar många möjligheter där man bland annat kan hitta spottar som man normalt sätt inte skulle fiska på. En annan viktig egenskap med sjökort är att man lättare kan placera båten på rätt ställe varje gång man återkommer till sina spottar. Om det blir för komplicerat, använd ekolod för att hitta strukturer eller topografiförändringar. Två grymma fiskar på dubbeldrill. Martins tog på en Gunki Gbump i storlek 3.1″ och Manuels på en Gunki Peps i storlek 3.5″. Vid detta tillfälle stod vi på ett litet hårdparti med stenskravel och djup på ca 7 m – en grym ståndplats under våren. VAR? Fiska hårdpartier och områden intill stora djup, på dessa platser står abborren generellt sätt under vårtid.

 • Med en hårdkurvskarta kan man lokalisera mindre hårdpartier på annars mycket tråkig och rak botten.
 • På dessa platser kan det stå bra med fisk som man med all säkerhet hade missat utan vetskapen om hård botten.
 • Om det känns för mycket överkurs att bygga egna hårdkurvskartor är det relativt enkelt att utläsa hård botten.

På exempelvis Lowrance-loden indikeras hård botten av kraftigt gul färg. Fiska hårdpartier och områden intill stora djup, på dessa platser står abborren generellt sätt under vårtid. BETEN Börja med beten du känner dig trygg med innan du börjar variera och testa nytt.

 1. Vi fiskar nästan uteslutande med naturliga färger vilket har visat sig fungera bra.
 2. LABORERA MED HASTIGHETEN! Många missar detta, att man vid noll kontakt väljer att byta bete helt istället för att exempelvis variera hastigheten eller byta tyngd på skallen.
 3. Testa dig fram! FISKA MED TYNGRE SKALLE En tyngre skalle förändrar drastiskt rörelsemönstret hos jiggen och kan vid riktigt trögt fiske vara det som knäcker koden.

Många fiskare tar hem betena långsamt och använder ofta lätta skallar. När en jigg med tyngre skalle slår i hårdbotten avges ett betydligt högre ljud, och om den fiskas på mjukbotten ruggar den upp mer sediment vilket många gånger kan trigga abborren.

Fiska gärna med ledade skallar och offsetkrok. Tyvärr räds många att göra det eftersom betet, vid stöt med botten lägger sig ned på sidan vilket kan ses som en dålig presentation. Det som istället händer är att jiggen får en extremt oregelbunden gång vid hemtagning, vilket vid många tillfällen kan ge ett grymt bra resultat.

GUNKI G’FLIP RIGGAD PÅ EN OFFSET KROK och G’TEX är skallar vi gärna använder oss av (se sid 54 i årets Gunki-katalog,) VILKEN LINA? Fiska med tunna linor! Det är verkligen viktigt – när vi fiskar går vi aldrig över 0,13-linor oavsett betestyp. Vi använder en lina som heter SLIDE BRAID,

 • Vid traditionellt jiggfiske måste man alltid ha full kontakt med betet då abborren i många fall är mycket försiktig med snabba hugg, speciellt i välfiskade vatten som vi ofta fiskar i då vi bor i Stockholm.
 • Är man inte med eller inte har ordentlig kontakt med betet så är det lätt att missa hugget.
 • VÄDER & LUFTTRYCK? Fiska vid stigande eller stabilt men högt tryck.

Abborren påverkas negativt vid lågtryck och framförallt vid fallande tryck, oftast i form av att den blir extremt inaktiv. Rådande tryck är mycket enkelt att kika upp. Nästan alla vanliga väderappar kan visa detta. Högt tryck för oss är 1010 hPa eller högre.

VILKA SPÖN? Fiska med spön som har en rapp aktion. Ett spö som vi använt oss mycket av under våren är nya JUNGLE POACHER (sid 55) från Illex, upp till 30 gram. Många kan tycka att det är lite för mycket men när abborren blir tyngre än 1.2-1.3 kilo kan ett för klent spö betyda att man inte krokar fisken.

Ett mycket bra alternativ är haspelspöt GUNKI YURAI 210 H (sid 14) som har en liknande kastvikt och aktion. FAVORITBETEN Illex Glossy Shad intill en nors. Vi gillar som sagt verkligen att fiska med naturtrogna färger. Illex Glossy shad 3.8″ (sid 161) är ett extremt naturtroget bete med grym finish. Glossy Shad är ett bete som vi framförallt fiskat bra med när vi riktar på riktigt stor abborre.

 1. Den tunna kroppen gör att paddeln rör sig vid mycket små rörelser.
 2. Den tunna kroppen gör att paddeln rör sig vid mycket små rörelser.
 3. Illex I shad 3.8″ (sid 158-159) är ett diskret bete med liten platt paddel som vid endast små rörelser ger i från sig rejält med vibrationer.
 4. Perfekt för traditionell riggning med skalle samt till dropshot och offsetkrok.

Illex Scissor Comb 3.8″ är ett till synes mycket speciellt bete som fungerat riktigt bra under vårfisket och ibland det enda som levererar fisk. Med de små armarna ger betet ständigt ifrån sig mycket vibrationer. Oemotståndligt för abborrarna. Gunki Peps 3.5″ är en nyhet från Gunki som direkt blivit en favorit. Uppifrån och ner: Gunki Peps 3.5″, Gunki Gbump 3.1″, Gunki Whiz 4″ och Gunki Vista Worm 6.1″ Gunki Vista Worm 6.1″ är ett bete som vi fiskat otroligt bra med när fisket varit trögt. Räds inte av dess längd, vi kan lova att borren inte har några som helst problem att plocka den.

Gunki Vista Worm fiskas med fördel längst med botten och med små rörelser, ibland så pass att den aldrig ens lämnar botten. Tailen flyter vilket även ger en perfekt presentation! Tailen flyter vilket även ger en perfekt presentation! Gunki Whiz 4″ är ett bete som ger ifrån sig mycket vibrationer och som rör sig otroligt bra vid även långsamt fiske.

Betet är mycket naturtrogen vilket som vi tidigare nämnt är en klar fördel. Abborrarna tog på ett grundflak och båda på betet Illex Glossy Shad i storleken 3.8″. Första fisken tog en bit från båten där vi direkt efter landning såg att den hade med sig en kamrat, hissade då ner samma Glossy Shad igen vilket slutade med två grymma borrar i båten.

You might be interested:  Hur Länge Håller Tillagad Fisk?

Kan man fiska abborre på natten?

Fiska abborre på natten – Vanligtvis så bjuder abborren oftast upp till bäst fiske kring gryning och skymning och det diskuteras ofta huruvida det är lönt att fiska abborren när det är mörkt. Motiveringen till detta är att abborrens mörkerseende inte är tillräckligt bra och att abborren inte är aktiv under natten.

 • Personligen har jag dock fått bra utdelning och fina abborrar har kunnat landas under nattfiske.
 • På samma sätt som för gäddan så är kvantiteterna ofta lägre vid nattfiske, det finns dock chans att de abborrar du får upp är stora.
 • På natten kan abborren ofta hittas på lite grundare vatten vid till exempel grynnor där den jagar betesfisk eller kräftor som vågar sig fram under natten.

Så nattfisket efter abborre kanske inte ger dig så många abborrar, men bli inte förvånad om ditt personbästa på abborre kommer att vara från en fisketur på natten.

Vilken spinnare till abborre?

1. Mieko Kobra Spinnare (perfekt för abborre) – Mieko Kobra är en ny spinnare som tagits fram för fiske efter abborre, öring, röding, harr och regnbåge. Den relativs smala skeden och komprimerade kroppen gör att du kastar Kobra långt. Skeden har ett stansat mönster av en kobra som ger extra vibrationer i vattnet. När Kan Man Fiska Abborre (Klicka på bilden för att komma till produkten)

Vår hittar man abborren på våren?

Annons: Sponsrat innehåll När Kan Man Fiska Abborre Den här förleksfisken landade Martin från en hård, kuperad botten. Vill du också fånga en sådan här fisk? En bra början kan vara att läsa artikeln här nedan. S å fort isen släpper startar för många av oss den hetaste perioden för stor abborre. Abborren står koncentrerat på vissa platser och är ofta i mycket god kondition.

Det är inte alltid lätt att lura fiskarna – men med rätt tillvägagångssätt ökar chanserna avsevärt. Här berättar Martin Wasberg (Team Gunki) och Manuel Fyrestam (Team Illex) hur du ska göra för att öka dina chanser till ett framgångsrikt vårfiske efter abborre. HUR? Bygg egna sjökort, detta med exempelvis Insight Genesis.

Sjökorten öppnar många möjligheter där man bland annat kan hitta spottar som man normalt sätt inte skulle fiska på. En annan viktig egenskap med sjökort är att man lättare kan placera båten på rätt ställe varje gång man återkommer till sina spottar. Om det blir för komplicerat, använd ekolod för att hitta strukturer eller topografiförändringar. Två grymma fiskar på dubbeldrill. Martins tog på en Gunki Gbump i storlek 3.1″ och Manuels på en Gunki Peps i storlek 3.5″. Vid detta tillfälle stod vi på ett litet hårdparti med stenskravel och djup på ca 7 m – en grym ståndplats under våren. VAR? Fiska hårdpartier och områden intill stora djup, på dessa platser står abborren generellt sätt under vårtid.

 1. Med en hårdkurvskarta kan man lokalisera mindre hårdpartier på annars mycket tråkig och rak botten.
 2. På dessa platser kan det stå bra med fisk som man med all säkerhet hade missat utan vetskapen om hård botten.
 3. Om det känns för mycket överkurs att bygga egna hårdkurvskartor är det relativt enkelt att utläsa hård botten.

På exempelvis Lowrance-loden indikeras hård botten av kraftigt gul färg. Fiska hårdpartier och områden intill stora djup, på dessa platser står abborren generellt sätt under vårtid. BETEN Börja med beten du känner dig trygg med innan du börjar variera och testa nytt.

Vi fiskar nästan uteslutande med naturliga färger vilket har visat sig fungera bra. LABORERA MED HASTIGHETEN! Många missar detta, att man vid noll kontakt väljer att byta bete helt istället för att exempelvis variera hastigheten eller byta tyngd på skallen. Testa dig fram! FISKA MED TYNGRE SKALLE En tyngre skalle förändrar drastiskt rörelsemönstret hos jiggen och kan vid riktigt trögt fiske vara det som knäcker koden.

Många fiskare tar hem betena långsamt och använder ofta lätta skallar. När en jigg med tyngre skalle slår i hårdbotten avges ett betydligt högre ljud, och om den fiskas på mjukbotten ruggar den upp mer sediment vilket många gånger kan trigga abborren.

Fiska gärna med ledade skallar och offsetkrok. Tyvärr räds många att göra det eftersom betet, vid stöt med botten lägger sig ned på sidan vilket kan ses som en dålig presentation. Det som istället händer är att jiggen får en extremt oregelbunden gång vid hemtagning, vilket vid många tillfällen kan ge ett grymt bra resultat.

GUNKI G’FLIP RIGGAD PÅ EN OFFSET KROK och G’TEX är skallar vi gärna använder oss av (se sid 54 i årets Gunki-katalog,) VILKEN LINA? Fiska med tunna linor! Det är verkligen viktigt – när vi fiskar går vi aldrig över 0,13-linor oavsett betestyp. Vi använder en lina som heter SLIDE BRAID,

Vid traditionellt jiggfiske måste man alltid ha full kontakt med betet då abborren i många fall är mycket försiktig med snabba hugg, speciellt i välfiskade vatten som vi ofta fiskar i då vi bor i Stockholm. Är man inte med eller inte har ordentlig kontakt med betet så är det lätt att missa hugget. VÄDER & LUFTTRYCK? Fiska vid stigande eller stabilt men högt tryck.

Abborren påverkas negativt vid lågtryck och framförallt vid fallande tryck, oftast i form av att den blir extremt inaktiv. Rådande tryck är mycket enkelt att kika upp. Nästan alla vanliga väderappar kan visa detta. Högt tryck för oss är 1010 hPa eller högre.

 • VILKA SPÖN? Fiska med spön som har en rapp aktion.
 • Ett spö som vi använt oss mycket av under våren är nya JUNGLE POACHER (sid 55) från Illex, upp till 30 gram.
 • Många kan tycka att det är lite för mycket men när abborren blir tyngre än 1.2-1.3 kilo kan ett för klent spö betyda att man inte krokar fisken.

Ett mycket bra alternativ är haspelspöt GUNKI YURAI 210 H (sid 14) som har en liknande kastvikt och aktion. FAVORITBETEN Illex Glossy Shad intill en nors. Vi gillar som sagt verkligen att fiska med naturtrogna färger. Illex Glossy shad 3.8″ (sid 161) är ett extremt naturtroget bete med grym finish. Glossy Shad är ett bete som vi framförallt fiskat bra med när vi riktar på riktigt stor abborre.

 1. Den tunna kroppen gör att paddeln rör sig vid mycket små rörelser.
 2. Den tunna kroppen gör att paddeln rör sig vid mycket små rörelser.
 3. Illex I shad 3.8″ (sid 158-159) är ett diskret bete med liten platt paddel som vid endast små rörelser ger i från sig rejält med vibrationer.
 4. Perfekt för traditionell riggning med skalle samt till dropshot och offsetkrok.

Illex Scissor Comb 3.8″ är ett till synes mycket speciellt bete som fungerat riktigt bra under vårfisket och ibland det enda som levererar fisk. Med de små armarna ger betet ständigt ifrån sig mycket vibrationer. Oemotståndligt för abborrarna. Gunki Peps 3.5″ är en nyhet från Gunki som direkt blivit en favorit. Uppifrån och ner: Gunki Peps 3.5″, Gunki Gbump 3.1″, Gunki Whiz 4″ och Gunki Vista Worm 6.1″ Gunki Vista Worm 6.1″ är ett bete som vi fiskat otroligt bra med när fisket varit trögt. Räds inte av dess längd, vi kan lova att borren inte har några som helst problem att plocka den.

Gunki Vista Worm fiskas med fördel längst med botten och med små rörelser, ibland så pass att den aldrig ens lämnar botten. Tailen flyter vilket även ger en perfekt presentation! Tailen flyter vilket även ger en perfekt presentation! Gunki Whiz 4″ är ett bete som ger ifrån sig mycket vibrationer och som rör sig otroligt bra vid även långsamt fiske.

Betet är mycket naturtrogen vilket som vi tidigare nämnt är en klar fördel. Abborrarna tog på ett grundflak och båda på betet Illex Glossy Shad i storleken 3.8″. Första fisken tog en bit från båten där vi direkt efter landning såg att den hade med sig en kamrat, hissade då ner samma Glossy Shad igen vilket slutade med två grymma borrar i båten.

När börjar abborren nappa på våren?

Abborre (Perca fluviatilis) När Kan Man Fiska Abborre Abborre – Perca Fluviatilis Abborren är en livfull och effektiv rovfisk som tar byten i alla storlekar. Mindre abborrar livnär sig på allt från mygglarver till fiskyngel. När den blir större övergår om möjligt till en fiskdiet. Om det är brist på föda, eller fiskyngel, kan abborrarna bli småvuxna och magra, det vi kallar för tusenbröder.

De är tåliga fiskar, och en av de fiskarter i våra vatten som tål försurning bäst.Abborren leker på våren när vattentemperaturen är runt 7-8 grader. Leken sker på grunt vatten, nära stranden.Abborrarna är uppskattade matfiskar. De är goda både som små och som stora. Filea den gärna.Deras närmsta släktingar är gösen och gersen med vilka abborren delar sina vassa gällock och spetsiga ryggfenor.

Det finns totalt tre olika abborrarter i världen. Abborren är Medelpads landskapsfisk. Det svenska namnet kommer av att fisken är taggig och stickig, och det vetenskapliga namnet av flod. Abborren är nog den fiskart vi återfinner i flest sjöar och vatten i Sverige.

Kan man meta på våren?

När är det bäst att fiska på våren? – På våren ska du fiska lite senare på dagen, då vattnet är varmare. Detta då fiskarna är som mest aktiva när vattnets temperatur är något högre än vanligt.

Vad ska man fiska på våren?

Havsöring – Havsöringsfisket är ett spännande och utmanande fiske då det ofta går många kast på varje hugg men som verkligen är mödan värd när det väl hugger. Passar den tålmodige fiskaren som har övat upp en god kastteknik och går igång på en utmaning. Det blir oftast 1-5 fiskkontakter under dagen i båten och det gäller att sätta mothugget när du får din chans! När Kan Man Fiska Abborre Henriks feta och fina havsöring på 64 centimeter från Stockholms skärgård. April och maj är en riktigt bra period för att utmana havsöringen i skärgården. Öringen går under tidig vår i april ofta i stim i vikar och har piggnat till efter vintern! I maj fiskar vi oftast uddar och stränder nära djupare vatten och sent i maj är det ytterskärgård som gäller där det finns svalare vatten.

 • Tidig vår är soligt, varmt väder med en frisk sydlig vind ofta bra fiskeväder.
 • Senare under våren är oftast mulet väder bättre med en frisk vind.
 • Andra halvan av oktober och november är bästa tiden på hösten.
 • Då är busväder det bästa vädret som verkligen får igång öringens jaktlust.
 • Det ska blåsa och gärna vara mulet.

Havsöringsfisket är tekniskt relativt svårt i det att man måste ha kontroll över sitt bete både ovan och under ytan. En av svårigheterna ligger i att hålla betet ovanför botten i det grunda vatten som man till 99 % fiskar i. Att snabbt sätta igång draget direkt när det landar och sedan hålla en hög hastighet som håller betet fritt från sjögräs som annars omöjliggör hugg under kasten (eftersom en öring aldrig skulle hugga ett bete med växtlighet på sig). Ole med en drömöring, valborgshelgen 2022!

Related Post