Marina produkter och rätter Fisk och skaldjur Fakta Om Gädda För Barn?

Fakta Om Gädda För Barn?

Fakta Om Gädda För Barn
Publicerat tisdag 18 juni 2013 kl 16.36 Gäddan är en av de största fiskarterna i Sverige och en av de mest populära fiskarna bland sportfiskare. Smågäddor kan vara lätta att lura, men gammelgäddan är en riktigt svår utmaning. Därför är gäddan rolig att fiska både för nybörjare och experter.

 1. Gäddan är ett riktigt rovdjur med en jättestor mun fylld av sylvassa tänder.
 2. Den är långsmal med gröna sidor som pryds av gula fläckar och ränder.
 3. Fenorna är ofta svarta på gäddor i små sjöar medan de är röda på gäddor som simmar i havet eller i stora sjöar.
 4. Gäddan går in på grunt vatten så fort isen har smält bort på våren.

Här lägger den sina ägg som kläcks ganska snart. En gädda som är en meter lång kan lägga över 100 000 ägg och ofta kläcks de flesta till små gäddbebisar. Livet som gäddbebis är dock hårt eftersom vattnet är fullt av hungriga syskon. Så fort gäddan lärt sig simma ordentligt börjar den att äta och eftersom det fortfarande är kallt i vattnet när gäddäggen kläcks så är det nästan inga andra små djur som simmar omkring.

Gäddbebisarna börjar därför äta upp varandra! Gäddan är kannibal hela livet och en gädda kan svälja ett byte som väger hälften så mycket som den själv. När väl de andra fiskarternas ägg kläcks lite senare på året så är det inte så många gäddyngel kvar av de som först kläcktes. Men de som fortfarande lever är stora nog att lätt fånga små mörtar eller braxar som råkar komma för nära.

Tänk på att riktigt stora gäddor har samlat på sig mycket miljögifter under sitt liv och därför inte bör ätas. Släpp därför tillbaka de allra största om ni kan, vem vet, ni kanske lyckas fånga den en gång till när den är ännu större?

Hur många ägg har en gädda?

Antalet ägg beror på ho- nans storlek, och är ungefär tjugo tusen per kilo. Det innebär att stora honor kan lägga över en halv miljon ägg. Rommen är svagt klibbig och fäster vid vegetationen. Likt många andra sötvattensarter vid kus- ten vandrar gäddan gärna upp i sötvatten för att leka.

Vad gillar gäddor?

Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Mellan sina skrovmål har den ofta tom mage. Gäddans yngel växer upp inne i grunda vikar och äter då djurplankton och små fiskyngel.

Hur gammal är en stor gädda?

Ålder och storlek – Hanen blir könsmogen vid 2–3 års ålder (vid längd på 26–40 cm) och honan vid 2–5 års ålder (40–55 cm). Individer kring 30 år har påträffats. Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta fall över 20 kg.

Kan en gädda hoppa?

Hemlängtan under ytan – Sveriges Natur Om våren vaknar en obeveklig hemlängtan hos många fiskar. När de följer lukten av sin barndoms bäck kan inget stoppa dem. Utom dammar och höga vägtrummor. Tusentandade gäddor och tummetottiga småspiggar kämpar sig mot strömmen i smala bäckar.

 1. Många från havet och några från sjöar för att ge sina yngel en tryggare uppväxtmiljö än de fria vattenmassorna.
 2. Till slut är de framme vid barnkammaren: en lugn, grund våtmark som vårsolen har hunnit värma.
 3. Ju varmare vatten desto snabbare växer ynglen och storleken är viktig i fiskarnas värld − några centimeter kan vara skillnaden mellan att äta eller ätas.

Mest kända för att hitta hem och kämpa sig uppför forsar är lax och öring som leker på hösten. Men största delen av fiskarna längs Sveriges ostkust leker på våren och det är ett skådespel som du kan uppleva i alla bäckar utan vandringshinder. På artportalen.se kan man se ifall någon har rapporterat till exempel lekande id, gädda eller flodnejonöga i trakten.

 1. Ker man dit samma datum är chanserna goda, fiskarna är ofta punktliga.
 2. Nästan det enda som kan stoppa fiskarnas vårkänslor är om bäcken blockeras av en damm eller en dålig vägtrumma.
 3. Småspiggar kan stoppas av hinder på några centimeter medan gäddor kan hoppa en halvmeter och envist tar sig vidare tills hindren blir hopplöst stora.

Många fiskar stångar sig bokstavligt talat blodiga för att ta sig uppför ett dämme. Ibland försöker de leka nedanför dämmet men det lyckas sällan. Den goda nyheten är att vandringshinder ofta går att bygga om eller ta bort. Men om bäcken har varit blockerad så länge att fiskarna som levde här dött ut, då känner väl ingen igen bäckens lukt? Som tur är simmar fiskar vilse ibland och med tiden kan nya yngel få barndomsminnen härifrån.

Vad gör gäddan på vintern?

Foto: Rasmus Ljungqvist / Ett långsamt fiskat bete kan ge ge rejäl utdelning under vintern! Sportfiskarnas gäddfiskeexpert Tobias Fränstam spinnfiskar gärna gädda vintertid. Men det kalla vattnet kräver speciell taktik. Här ger han sina bästa tips för vintergäddan.

Vintertid är gäddfiske ofta svårt. Dagarna är korta och gäddan är till stor del inaktiv med få eller ibland inga aktivitetsperioder under en dag. Oavsett vilken typ av miljö man bedriver fisket i tycker jag det viktigaste att ha i åtanke är att gäddan går på sparlåga. Då fiskarna är köldstela uppehåller de sig på ståndplatserna med lugnt vatten och gott skydd.

You might be interested:  Hur Äter Man Räkor Med Skal?

I praktiken ger läsidor oftast bättre fångst än pålandsvind och i strömmande vatten skall man hitta de mest stillastående bakvattnen. Skall du lyckas fånga en gädda på vintern krävs det att du verkligen frestar gäddan att ta, är betet för snabbt eller för litet är gäddan ofta ointresserad. Foto: Sportfiskarna / Bra beten för gäddfisket ska gå att fiska riktigt långsamt. TIPS PÅ BETEN: SHADJIGG: I de fall mycket av bytesfisken står på djupare vatten är shadjigg ett utmärkt alternativ. Jag föredrar modeller med lugnare rörelse som fiskas på lättare jiggskallar.

 1. Med denna tackling sjunker betet sakta i det kalla vattnet.
 2. OFFSETRIG: I vissa vatten kan vintergäddan uppehålla sig bland nedvissna natebälten, näckrosbäddar eller stubbvassbälten som finns kvar.
 3. Fiska ned i vegetationen med offsetriggade jiggar för att komma åt dessa fysiskt svåråtkomliga fiskar.
 4. TAILBETE: Med de utbytbara svansarna är detta ett av de mest variationsrika betena för långsamt fiske.

Använd en svävande eller långsamt sjunkande kropp och hitta din egen favoritkombination med en jiggsvans som fiskar bra i ditt vatten. JERKBAIT: Svävande jerkbaits kan trigga vintergäddan när andra beten går bet. Jerkfiska betet aktivt men gör långa spinnstop i hemtagningen.

 1. Var beredd på försiktiga slackhugg och kroka på minsta pill! SPINNFLUGA: Spinnflugor är som bäst desto kallare det är.
 2. Flugan pulserar och lever vid den allra långsammaste hemtagningen och i svävande utförande är dessa riktiga killers under vinterns kallaste dagar.
 3. TIPS PÅ UTRUSTNING: SPÖ: Jag föredrar ett spinnspö kring 7–9 fot och 200 gram kastvikt.

Med denna utrustning har jag tillräcklig kraft för att kasta de vanligaste betena och kroka grov fisk. RULLE: Vintertid föredrar jag lågutväxlade rullar så att jag inte råkar ta hem betet för snabbt. Haspel- eller multirulle är en smaksak.

Vart gillar gäddor att vara?

Fakta om Gäddan – Gäddan leker tidigt på våren i grunda vikar, gärna översvämmade fält och åkrar, där solen tidigt värmer upp vattnet. Mycket växtlighet är en förutsättning för att de nykläckta gäddorna ska kunna gömma sig sin första tid i livet. Gäddan växer sedan väldigt fort sitt första levnadsår.

 • När de har blivit cirka 10 centimeter övergår de oftast helt till en fiskdiet.
 • En vuxen gädda har få naturliga fiender men exempelvis vissa rovfåglar som fiskgjuse och skarv tar gädda.
 • Små gäddor hotas i första hand av större gäddor och annan rovfisk, som abborre och gös.
 • Den äldsta rapporterade gäddan i Sverige är 16 år men i andra länder har man funnit betydligt äldre gäddor än så.

När det gäller föda så är gäddan en allätare som äter det som finns att tillgå. Vanligast är fiskar som mört och brax tex. Men även sjöfåglar, gnagare och reptiler kan en gädda äta. Gäddan förekommer på norra halvklotet i Europa, Asien och Nordamerika.

Hur får gäddan barn?

Publicerat tisdag 18 juni 2013 kl 16.36 Gäddan är en av de största fiskarterna i Sverige och en av de mest populära fiskarna bland sportfiskare. Smågäddor kan vara lätta att lura, men gammelgäddan är en riktigt svår utmaning. Därför är gäddan rolig att fiska både för nybörjare och experter.

 1. Gäddan är ett riktigt rovdjur med en jättestor mun fylld av sylvassa tänder.
 2. Den är långsmal med gröna sidor som pryds av gula fläckar och ränder.
 3. Fenorna är ofta svarta på gäddor i små sjöar medan de är röda på gäddor som simmar i havet eller i stora sjöar.
 4. Gäddan går in på grunt vatten så fort isen har smält bort på våren.

Här lägger den sina ägg som kläcks ganska snart. En gädda som är en meter lång kan lägga över 100 000 ägg och ofta kläcks de flesta till små gäddbebisar. Livet som gäddbebis är dock hårt eftersom vattnet är fullt av hungriga syskon. Så fort gäddan lärt sig simma ordentligt börjar den att äta och eftersom det fortfarande är kallt i vattnet när gäddäggen kläcks så är det nästan inga andra små djur som simmar omkring.

Gäddbebisarna börjar därför äta upp varandra! Gäddan är kannibal hela livet och en gädda kan svälja ett byte som väger hälften så mycket som den själv. När väl de andra fiskarternas ägg kläcks lite senare på året så är det inte så många gäddyngel kvar av de som först kläcktes. Men de som fortfarande lever är stora nog att lätt fånga små mörtar eller braxar som råkar komma för nära.

Tänk på att riktigt stora gäddor har samlat på sig mycket miljögifter under sitt liv och därför inte bör ätas. Släpp därför tillbaka de allra största om ni kan, vem vet, ni kanske lyckas fånga den en gång till när den är ännu större?

Hur många dagar leker gäddan?

Vad påverkar när gäddan börjar leka? – Som nämnt tidigare så har vattnets temperatur visat sig ha stor inverkan på när gäddan börjar leka. Detta betyder att starten på vårleken kommer att bero på hur vädret varit de föregående månaderna. En kall vinter med ett istäcke som ligger kvar lång tid in på våren kommer troligtvis att betyda att gäddan börjar leka sent.

Var leker gäddan?

Snabbväxande vårlekare – Gäddan är en vårlekande rovfisk och leken sker vanligtvis mellan mars och maj, beroende på var i landet man befinner sig. Den leker grunt i vikar i hav och sjö eller i översvämmade områden i strandzonen eller i tillrinnande vattendrag. Det grunda vattnet gör att det värms upp tidigt under våren och gäddan söker sig dit det är varmt. I ett projekt med fiskevård för gädda har en återskapad våtmark försetts med en fiskväg i stenmaterial för att fiskvandring ska vara möjlig upp till våtmarken. Vegetation är extremt viktigt för de flesta av gäddans livsstadier, så även vid leken. Romkornen fäster på vissnat fjolårsgräs eller undervattensväxter och kläcker efter cirka 120 dygnsgrader (exempelvis tolv dagar i tiogradigt vattnet).

You might be interested:  Varför Är Norsk Fisk Onyttig?

Rommängden hos en hona på cirka två kilo uppgår till cirka 40 000–50 000 ägg, hos en femkiloshona till cirka 90 000 ägg och hos en riktigt stor hona till över en halv miljon ägg. Vill du stötta Sportfiskarnas arbete? Bli medlem nu! Det nykläckta ynglet är en knapp centimeter långt och sitter de första dagarna fäst vid växter.

Här lever den några dagar av sin gulesäck innan den blir frisimmande och börjar äta djurplankton. Redan efter någon vecka börjar de äta små vatteninsekter och snart kan den ta sitt första fiskbyte, oftast en artfrände som är något mindre eller ett yngel av en vitfisk som brukar kläckas lite senare på våren. De små gäddungarna växer snabbt och blir kannibaler redan i tidig ålder. Just dessa är ett resultat av ett av Sportfiskarnas projekt med fiskevård för gädda. Tillväxten är mycket snabb. Redan efter två månader kan gäddynglet vara tio centimeter, och under hösten kan den blivit upp till 30 centimeter i riktigt gynnsamma fall.

Hur mycket kostar en gädda?

650 kr/kg i bit.

Hur sover en gädda?

Levnadsmiljö – Gäddan är sötvattens- och brackvattenslevande. I strömmande vatten föredrar de lugnt flytande partier. De gömmer sig gärna i vegetation, eller intill annat skydd, varifrån de kan attackera intet ont anande byten. I vissa sjöar, eller under delar av året, lever gäddorna mer pelagiskt och följer stim av betesfisk.

Hur ofta äter en gädda?

När Äter Gäddor? I allmänhet kan du fånga gädda när som helst på dagen.

Hur bor gäddan?

Gäddan är allmän i sötvatten över hela landet utom i fjällen, liksom längs Östersjöns kuster, framförallt i skärgårdarna. Den är mycket stationär och föredrar lugna vikar med tät växtlighet. En del av de kustlevande gäddorna vandrar upp i sötvatten för lek, men merparten stannar kvar och leker i det bräckta vattnet.

Vår är gäddan på sommaren?

Gäddfiske under sommaren – Att fiska gädda på sommaren är roligt men det kräver lite eftertanke. Gäddfiske under juni, juli och augusti innebär att temperaturen är varmare i luften och solen skiner starkt, vilket gäddan anpassar sig för. Det finns en allmän åsikt om att gäddan inte gillar starkt solljus vilket leder till att gäddan naturligt söker sig till mer skyddade miljöer.

 1. Under varma sommardagar är det vanligt att gäddan söker sig till djupbranter, djupt vatten, vassrika områden, vegetationsrik sjöbotten och liknande områden där gäddan kan skydda sig mot solljus samt kamouflera så den inte syns lika bra.
 2. Detta gör gäddan taktiskt för att ha en större chans att fånga en måltid samt för att skydda sig mot starkt solljus.

Men på både morgon och kväll under sommaren så simmar gäddan däremot mer aktivt i vattnet då solen inte skiner lika hårt. Då är det väldigt effektivt och roligt att fiska i grundare vatten. Detta tider är ofta ett superbra tillfälle att fiska med exempelvis spinnerbaits, shallowriggar eller ytgående beten.

Hur gammal är en 5 kilos gädda?

Ordning gäddartade fiskar Esociformes En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad. Familj gäddor Esocidae Fiskar med långsträckt kroppsform, väl avsatt, bred och platt nos samt långt bakåt sittande ryggfena.

 • Utpräglade rovfiskar.
 • Utrustade med simblåsa.
 • Lever i söt- och bräckvatten.
 • Familjen är med 1 släkte och 5 arter representerad i Europa, Asien och Nordamerika.
 • I Europa och Sverige endast 1 art.
 • Gädda Esox lucius Kännetecken : Kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk.
 • Färgen varierar mycket.
 • Den är oftast gulgrönaktig på ryggen, ljusare på sidorna och vit eller gulaktig på buken.

Ofta ljusfläckig på sidorna. En del färgvarianter är ärftligt betingade. Hos en del gröna gäddor kan även köttet och benen vara grönfärgade. Honan blir större än hanen. Den förra kan i Sverige bli så lång som 1,43 m (Stockholms skärgård) och väga upp till 31,5 kg (Ljusterö, Stockholms skärgård).

 1. I Siljan togs på 1850-talet en gädda på 26,5 kg och i Faxälven år 1900 en annan med samma vikt.
 2. Svenskt rekord för en hane (Hammarsjön, Strömsnäsbruk, Småland) är 1,22 m resp 11,8 kg.
 3. En annan hane (Kävlingeån, Skåne) var 1,03 m resp 10,15 kg.
 4. En finsk hongädda vägde 25,5 kg, en Dansk 26,5 kg och var 1,5 m lång.

På Irland har 3 gäddor vägande över 40 kg anträffats. Den grövsta vägde 41,77 kg. En av dem var 1,75 m lång. I IImen, Ryssland, har en gädda på 34 kg fångats. Utbredning : I söder till Pyrenéerna, mellersta Italien och Balkan. I öster hela Ryssland och vidare genom norra och mellersta Asien till Berings sud och Kamtjatka.

 1. I Nordamerika Alaska, Canada och östra USA.
 2. Inplanterad i Spanien och anträffad i Portugal.
 3. Förekomst i Sverige : Gäddan förekommer allmänt över hela landet utom i fjällen där den blott undantagsvis – främst i Torne älvs vattensystem – tränger upp i björkregionen.
 4. Sålunda är den funnen vid Pältsa och Treriksröset.

Den finns även längs Bottniska vikens och Östersjöns kuster, ofta långt ute i havsbandet (anträffad undantagsvis upp till 90 km från närmaste strand) men framförallt i skärgårdarna. I Östersjön leker gäddan knappast söder om nordöstra Skåne. Vi Västkusten finns den blott i flodmynningar med bräckt vatten.

Arten har dock anträffats i saltvatten, såsom vid Skaftö utanför Gullmaren i Bohuslän. Miljö : Gäddan påträffas i alla slags sjöar, varma och kalla vatten, svagt rinnande vattendrag och i havet (jfr ovan). I Lappland finns den ställvis även i forsarna. Den föredrar grunda vegetationsrika vikar och sund med lugna vatten men är ej nogräknad i valet av vistelseort.

Sommartid håller den sig oftast på djup mellan 1-20 m. Flyttning : Gäddan är i regel stationär, men också flyttande bestånd förekommer. Stationära och flyttande populationer kan vistas i samma vatten. Äldre storvuxna exemplar kan vara rörliga och följer t ex i skärgården ofta strömming stimmens förflyttningar.

 • I större sjöar och i skärgårdar företas regelbundna vandringar av vanligtvis några kilometers längd, under vintern ut till djupare vatten och på våren upp till lekplatsen, dit samma gädda kan återvända år efter år.
 • I Lappland och Västerbotten kan gäddan om våren vandra miltals från bräckvatten och sjöar till lekplatserna, därvid forcerande bäckar och älvar.
You might be interested:  500 G Räkor Med Skal Motsvarar Utan Skal?

Förflyttning i rinnande vatten sker oftast nattetid men gädd yngel på 2-7 cm flyttar om dagen i juni-aug i stort antal från Ängerån i Västerbotten ned till Bottniska viken. Sådan flyttning torde inträffa också i andra kustområden. I Finland har gäddan under den varmaste sommartiden flyttat minst 15 km från inre kustvatten utåt skärgården.

 • Vanor : Arten lever merendels enstaka, är revir hållare och intar ofta en favoritplats utanför vassen bland näckrosor, nate-, tång- och andra växtruggar, som begagnas för vila och spaning efter byte.
 • Däremot ställer den sig inte inne i täta vassar (s k gäddvassar) med mindre än att där finns kanaler och gläntor.

Gäddan intar föda periodvis, men detta torde ej bero på att dess tänder i pauserna mellan näringsintagandet skulle ömsas och växa ut (s k hugg- och svallköttsperioder). Året runt är blott ca 3/4 av underkäkens tänder i funktion, medan övriga tänder nybildas, dvs ömsas efter att ha avbrutits, utan att livsrytmen hos djuret av denna anledning företer några förändringar.

 • Under varma sommarperioder drar gäddan till djupare vatten för att under hösten återkomma till grundvatten.
 • Helst jagar gäddan under skymningen och natten.
 • Jaktmetoden är att stå på lur gömd i vegetationen och göra en snabb rush mot bytesfisken, som ofta huggs på tvären.
 • Genom huvudskakningar vänder gäddan bytet i munnen, så att det kan sväljas med huvudet först.

Föda : Gäddan förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Gäddungar under 10 cm äter kräftdjur och insektslarver. På vissa lokaler kan äldre gäddor fortsätta med att äta dagslände- och trollsländelarver jämsides med fiskföda.

 • Gäddynglen förtär hoppkräftor, musselkräftor och vattenloppor samt andra planktondjur.
 • Fortplantning och tillväxt : Hanen är könsmogen vid 1-3 år, honan vid 2-5 år.
 • Leken sker under mars-maj på översvämmade stränder och starrängar samt långgrunda vikar på varierande djup från någon decimeter till (i skärgården) 6 m.

Leken pågår 3 till 6 veckor varvid ibland först de mindre, senare de större honorna fortplantar sig, medan hanarnas storlekar är mer jämt fördelade. Rommängden hos en hona på ca 2 kg uppgår till 40.000-50.000 korn, hos 5-kg-hona till ca 90.000 ägg och hos en stor hona till över 1/2 miljon.

 • Äggen klibbar fast på blad och stjälkar.
 • De är 2,5-3 mm.
 • Under leken rör sig en hona omgiven av en eller två hanar långsamt över grundbottnarna och kan därvid förflytta sig ganska långt.Några revir är det alltså icke fråga om.
 • Honan avger ca 100 ägg i taget, varvid hanen varje gång besprutar dem med mjölke.

Efter en eller några minuters paus och mindre förflyttning avger de ånyo sina könsprodukter. detta fortgår i perioder om ca 1 timme. För en hona pågår leken från några dagar till en vecka, för en hane under minst 2 veckor. Rommen kläcks efter 10-15 dygn beroende på temperaturen.

Ynglet, som är ca 9 mm långt, har klibbkörtlar på nosen och sitter de första dagarna fästat vid växter, konsumerande gulesäck en. Efter ca 2 veckor och vid ca 12 mm längd börjar ynglet simma och fånga plankton. Vid ca 25 mm längd är gäddutseendet påtagligt. Tillväxten är snabb och honorna växer fortast.

Vid 1 års ålder kan gäddan vara 12-20 cm, 2 år 28-35 cm, vid 3 år ca 35-50 cm och med 1/2 kg vikt, vid 5 år ca 50-55 cm resp 1 kg, vid 6 år ca 55-61 cm, vid 7 år ca 59-68 cm, vid 9 år ca 89-97 cm, vid 11 år ca 99 cm. Detta är medelvärden, och tillväxten kan ske betydligt snabbare.

En gädda på ca 1 m längd och ca 8 kg vikt brukar motsvara en ålder av 10 till 11 år. Livslängd : 33 år i Finland.30 år har konstaterats i England och 16 år i Sverige. Status : Gäddan har gått starkt tillbaka i många trakter av Europa beroende på föroreningar, brist på lämpliga lekplatser och överfiske.

Användning : Gäddan är i Sverige en av de ekonomiskt viktigaste fiskarna och är betydelsefull likaså i andra delar av Europa. Den fångas med krokredskap, nät och ryssjor (vid lek); av sportfiskare med kast- eller spinnspö. Fångsten brukar uppgå till ca 3.000 ton per år.

När lägger gäddan ägg?

Lek och tillväxt – Tidigt på våren, från mars i södra Sverige till juni i ytterskärgårdar och nordligt belägna vatten, leker gäddan på översvämmade marker, grunda strandpartier och områden med växtlighet där vattnet fort värms upp. Många gäddor rör sig också upp i rinnande sötvatten för att leka där, eller hellre söka sig till våtmarker och grunda vattensystem.

Gäddan har i stor utsträckning ett “homingbeteende”, det vill säga att den återvänder för att leka där den själv kläcktes. Tyvärr har utdikningen av våtmarker drabbat gäddan hårt. Framför allt märks bristen på lämpliga leklokaler i kustmiljö. En hona kan producera upp till 200 000 ägg. Under leken är det vanligt att ett koppel av små hannar följer efter en hona för att få befrukta äggen.

Efter 10-15 dagar kläcks ynglen som växer snabbt vid gynnsamma förhållanden. Efter en vecka är de runt 12 mm och redan rovgiriga. Genom att leka tidigt på säsongen kan de uppväxande gäddynglen leva gott på karpfiskyngel och liknande som kläcks senare. Med god tillgång på mat växer en gädda fort och är snart ett hot för det mesta i sin omgivning.

Related Post