Biten Av Gädda I Foten?

Biten Av Gädda I Foten
Var mest rädd att behöva sy –

När Mathias kom till Älvsbyns hälsocentral var han mest rädd för att de skulle behöva sy.– På hälsocentralen sade personalen att det skulle göra jätteont med lokalbedövning under foten, så de limmade igen såren och plåstrade om foten, säger Landström.Nu har det gått en vecka sedan incidenten och Mathias får bada igen, men han använder fortfarande kryckan som stöd.

– Jag kan stödja mig lite på foten, men går jag på den så gör det ont. Hädanefter ska jag inte dingla med fötterna när jag är ute på en brygga, säger han. I klippet hör du Mathias berätta om gäddattacken. : Mathias blev gäddbiten på badplatsen – högg tag runt foten

Vad händer om man blir biten av en gädda?

Ovanligt med gäddbett – Det kan finnas bakterier i munnen hos en gädda säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län, men han har aldrig hört talas om någon som fått en infektion av ett bett. Det är ovanligt att gäddor attackerar människor, enligt Andersson.

Däremot sker det ofta att fiskare skär sig på gäddans tänder, något som hänt honom själv många gånger. – För att bli biten av en gädda i svenska vatten ska man ha väldig otur. Man kanske ska bada i klara vatten där gäddan inte gör det här misstaget att bita. Vasskanter i grumliga vatten kanske man också ska låta bli.

Förutom gäddor i vassen bör badare se upp för den giftiga fisken fjärsing som på sommaren ofta ligger nerbäddad i sandbottnen. Ett stick från fjärsingen kan leda till yrsel, frossa och illamående. Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift i sina taggar.

 • Den är vanlig längs västkusten men finns också i södra Östersjön.
 • Ett stick kan ge huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående.
 • Huggormsbett gör oftast ont och kan ge olika reaktioner.
 • En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka.
 • Om du blir biten ska du ta dig till sjukhus för observation.

Ring genast 112 om du till exempel upplever illamående, yrsel eller kräkningar. I manetens bränntrådar finns nässelceller med gift. Skölj direkt i rikligt med vatten om du blir bränd. Använd saltvatten i första hand då kranvatten kan göra att mer gift frisätts.

Hur snabbt måste man ta stelkramp efter bett?

Om du inte är vaccinerad mot stelkramp – Du kan få en spruta med immunglobulin om du inte är vaccinerad och får ett sår med risk för stelkramp. Då får du ett omedelbart skydd mot stelkramp. Vid samma tillfälle får du också en första vaccinationsspruta mot stelkramp.

Kan man få blodförgiftning av bett?

Kattbett – orsak, symtom och behandling – Doktor.se Kattbett Kattbett kan göra ont och orsaka missprydande ärr. Nära fyra av fem kattbett blir infekterade och kräver antibiotikabehandling. Stelkrampsbehandling behövs om du inte vaccinerats. De allra flesta som blivit bitna av en katt blir bra med behandling.

Området kring såret är rött, svullet och ömt, eller det rinner var från såret. Du eller ditt barn får frossa, eller svårighet att röra en led som är i närheten av skadan. Symtomen förvärras efter att du senast fått vård.

Hos arbetar många erfarna läkare som kan hjälpa dig att bedöma hur omfattande din skada är. Digital vård är dock inte lämplig för djupare bett som behöver undersökas, tvättas ordentligt och kanske sys. Doktor.se har på många orter, där du kan bli undersökt vid kattbett.

svullnad rodnad värme smärta var.

Symtomen på en kan uppstå alltifrån två timmar till två veckor efter bettet, beroende på vilka bakterier som förekommer. Om bakterierna sprids till blodet drabbas du av, som är detsamma som blodförgiftning. Ett tecken på att det finns risk för sepsis är om det syns ett rött streck i huden vid bettet.

Skölj och rengör såret ordentligt. Lägg på ett bandage. Håll den kroppsdel som blivit biten stilla tills en läkare har undersökt skadan, om den är mer än bara ytlig.

Här är några saker du kan tänka på för att förebygga risken för kattbett:

Klappa inte okända katter, och fråga ägaren innan du gosar med en katt hemma hos någon. När du ska köpa en katt, var noggrann med ditt val, särskilt vad gäller kattens temperament. Se till att uppfostra din katt på ett bra sätt. Var alltid snäll mot katter, egna och andras. Lek inte våldsamma lekar, eftersom en katt kan uppfatta det som en hotfull situation och vilja försvara sig.

You might be interested:  Hur Länge Håller Stekt Fisk I Kylen?

Vid ytliga sår kan du själv tvätta såret och behöver inte söka vård. Om det rör sig om ett djupare sår behöver du hjälp. Din läkare kan då ta ställning till om bettet behöver sys. Annan behandling kan också vara nödvändig:

Antibiotikabehandling behövs vid sårinfektion och kan i vissa fall även ges för att förebygga en infektion. Stelkrampsbehandling kan också behövas, om det var länge sedan du blev vaccinerad eller om du inte blivit vaccinerad tidigare. Då kan du få antikroppar mot stelkramp i en spruta och samtidigt, Kirurgi kan vara nödvändigt vid mer allvarliga bett. Sjukhusvård behövs om du skulle drabbas av blodförgiftning eller rabies.

Katter kan gå till attack om de upplever en situation som hotande. En anledning till små bett av katter är att katten råkar bitas och rivas under en lek. Det är vanligast att bli biten på händerna, armarna eller i ansiktet. Kattens tänder är spetsiga och även små sår kan bli djupa.

 1. Det gör att bakterier och andra mikroorganismer kan hamna djupt ner vid ett bett och risken för infektion är därför stor.
 2. Uppemot fyra av fem kattbett blir infekterade.
 3. Attens tänder är spetsiga och även små sår kan bli djupa.
 4. Det gör att bakterier och andra mikroorganismer kan hamna djupt ner vid ett bett och risken för infektion är därför stor.

Uppemot fyra av fem kattbett blir infekterade. Bakterierna kommer från kattens mun och kan antingen tillhöra kattens normala bakterieflora eller komma från något bytesdjur som katten tidigare fångat. Ofta beror en infektion på flera olika slags bakterier, vilket kallas för en blandinfektion.

Pasteurella multocida är den vanligast förekommande bakterien vid kattbett. Även streptokocker är vanliga. Andra bakterier som kan påvisas efter kattbett är bartonella henselae, anaeroba bakterier (ofta fusobacterium species pluralis och bacteroides species pluralis) och gula stafylokocker (stafylococcus aureus).

Det är högre risk att bettet infekteras om

du blivit biten på handen du är över femtio år ditt immunförsvar är nedsatt.

: Kattbett – orsak, symtom och behandling – Doktor.se

Kan man käka gädda?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Är det farligt att äta gädda?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding. Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

 • Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad.
 • Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan.
 • Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

 1. Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk.
 2. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa.
 3. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.
You might be interested:  Hur Många Tänder Har En Gädda?

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

Kan stelkramp gå över av sig själv?

Stelkramp Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd. De flesta i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp.

 1. Du som är född i Sverige efter 1960 är oftast vaccinerad genom för barn.
 2. Förnya din om det är mer än 20 år sedan du fick vaccin där stelkrampsskydd ingick.
 3. Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion.
 4. Den börjar oftast i som har kommit i kontakt med bakterier som finns i jord.
 5. Djurbett som inte är förorenade med jord innebär ingen ökad risk för stelkramp jämfört med andra sårskador.

Stelkramp smittar inte mellan människor. Det tar oftast mellan tre dygn och tre veckor från smittotillfället till att du blir sjuk. Stelkramp orsakas av bakterier. De bildar ett gift som kan göra att du blir känsligare för ljud och ljus. Du kan också få ihållande kramper i musklerna och svårt att andas.

Du är inte vaccinerad mot stelkramp. Du har inte fått så många vaccinationer som behövs. Du har fått ett djurbett eller annat sår och är osäker på om du har ett tillräckligt vaccinationsskydd.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård. När du vill ringa 1177 från ett annat land Ring +46 771-11 77 00 för att få när du är utomlands. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och kan få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vid behandling av stelkramp är det vanligt att få kramplösande läkemedel, och immunglobulin som fungerar som ett motgift. Du kan få kramper och svårt att andas om du har fått stelkramp. Därför kan du behöva vård i och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen.

Det kan ta flera veckor. Kontrollera stelkrampsskyddet Vid alla typer av sår som kan ha kommit i kontakt med stelkrampsbakterier bör ses över. Du behöver inte ta en extra dos om du följt barnvaccinationsprogrammet i Sverige och det inte har gått 20 år sedan senaste dosen.

Ontakta en vårdcentral om du är osäker på om du har stelkrampsskydd. Ingela Andersson, 1177.se, nationella redaktionen Martin Wohlin, läkare och medicinskt sakkunnig, 1177.se, nationella redaktionen Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

BVC och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna. Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Hur vet man om man tagit stelkramp?

Symtom och komplikationer – Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet (“risus sardonicus”=sardoniskt leende) och nacken, och som sedan sprider sig till bål och extremiteter. Kramperna utlöses ofta via yttre stimuli som ljud och beröring och orsaka kvävning.

Vad händer om man inte tar stelkramp?

Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Stelkramp orsakas av bakterien Clostridium tetani, som normalt finns i jord och i tarmen hos många djur. Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet och nacken, och som sedan sprider sig till övriga kroppen.

Hur snabbt märker man blodförgiftning?

Sepsis – blodförgiftning

 1. Du är här:

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande.

 1. Det är viktigt att du söker vård direkt om du tror att du eller en närstående har fått sepsis.
 2. Infektioner är mycket vanliga.
 3. Oftast är de lindriga och läker av sig själv, men ibland kan även det som börjar som en lindrig infektion snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd som kallas sepsis.
 4. Om du får sepsis känner du dig oftast mycket sjuk och har svårt att klara dig själv.

Symtomen kommer ofta plötsligt. Ibland på några timmar. Dessa symtom är vanliga vid sepsis:

 • Du har eller har haft frossa de senaste dygnen.
 • Du har eller har haft feber de senaste dygnen.
 • Du har svårt att andas.
 • Du verkar förvirrad eller är svår att få kontakt med.
 • Du har diarré eller kräkningar.
 • Du har mycket ont i mage, rygg, muskler eller leder.
 • Du har en tydlig muskelsvaghet och orkar inte stå eller gå, framför allt om du är äldre.
You might be interested:  Vad Äter Man Till Gratinerad Hummer?

Du har inte alla symtomen. Men ju fler av symtomen du har, desto högre är sannolikheten att du har sepsis. Du har ofta feber, men du kan ha sepsis utan att ha feber.

Hur ser början på blodförgiftning ut?

Symptom vid sepsis – Sepsis påverkar hela kroppens allmäntillstånd. Vid tecken på blodförgiftning känner du dig snabbt allvarligt sjuk. Hjärtat slår fortare, febern stiger, du får frossa och svårt att andas. Vissa kan drabbas av sepsis och istället ha normal eller ovanligt låg kroppstemperatur.

hjärtklappning och hög puls sjunkande blodtryck snabb andning, svårt att få luft frossa och feber förvirring och oro (vanligt hos äldre) kraftiga magsmärtor, diarré och kräkningar låg urinproduktion.

Ju fler symptom som stämmer in, desto större är sannolikheten att det handlar om just sepsis. Vid septisk chock har tillståndet försämrats ytterligare och problem med blodcirkulationen visar sig då i form av blek och svettig hud med kalla händer och fötter (låg syresättning i blodet). Både sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård.

Hur kan man se om man har blodförgiftning?

Sammanfattning

Om Sepsis, även kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd och bör omedelbart undersökas av läkare.
Vårdgivare Du kan vända dig till en akutmottagning eller närakut vid misstänkt blodförgiftning. Ring omedelbart 112 vid akuta lägen.
Nätläkare Blodförgiftning kan inte behandlas av nätläkare.

Kan en gädda bita av en tå?

Stort bett – – Jag trodde först att jag hade fått en vass kedja runt foten, men förstod ganska fort att det var en gädda som hade bitit mig. Har du någon uppfattning om hur stor gäddan var? – Nej, men vi antar att den var ganska stor eftersom den bet över alla tår förutom stortån.

Kan man käka gädda?

Undantag till rekommendationerna – Trots att fisken har goda näringsmässiga egenskaper kan den som äter lax eller öring och strömming som fångats i Östersjön, framförallt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsofarliga dioxiner och PCB-föreningar.

Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta strömming som orensad är över 17 cm lång eller alternativt lax eller öring fångad i Östersjön endast 1—2 gånger i månaden. Barn, unga och personer i fertil ålder kan äta gädda fångad i insjöar eller havet endast 1—2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte alls äta gädda, eftersom den samlar på sig kvicksilver. Det rekommenderas att personer som dagligen äter fisk fångad i insjöområden minskar sin konsumtion av också andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är utöver gäddan också stora abborrar, gösar och lakar.

Är det farligt att äta gädda?

Om miljögifter i olika fiskar – Var försiktig med att äta fet fisk från Östersjön Tyvärr innehåller feta fiskar som lax, öring och och strömming från Östersjön fortsatt höga halter av miljögiftet dioxin. Dioxinet i fisken kommer till stor del från tidigare industriella utsläpp men även från felaktig förbränning av sopor och fortsatta industriella utsläpp.

Det finns flera skäl till att släppa tillbaka stora östersjölaxar: ett antal vildlaxälvar har svaga bestånd och stora laxar innehåller i regel höga halter av dioxin. Laxen från svaga vildlaxbestånd bör överhuvudtaget inte fångas utan få vandra upp och leka i sina hemälvar för att på sikt stärka bestånden.

Generellt är det bättre att konsumera mindre laxar på bara några kilo, men all lax innehåller dioxin. I regel är halten högre än EU:s gränsvärden. Framförallt barn, unga flickor och gravida och ammande kvinnor bör vara mycket försiktiga med att konsumera östersjölax.

Feta fiskar från Vänern och Vättern Andra fiskar som i regel innehåller höga halter miljögifter och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding. Även sik från Vänern har konstaterats ha höga halter av dioxin.

Vuxna män och kvinnor som inte är i barnafödande ålder kan äta vildfångad lax och öring från Vänern och Vättern och röding från Vättern samt sik från Vänern upp till en gång i veckan. Kvicksilver i rovfisk I många av Sveriges sjöar innehåller stora rovfiskar höga halter av kvicksilver.

Detta gäller arter som gädda, lake, abborre och gös, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad. Magra humussjöar (sjöar med brunfärgat vatten) i skogsmark har ofta högre halter av kvicksilver i näringskedjan. Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika vatten.

Kvicksilver i den form som ansamlas i organismer, så kallat metylkvicksilver, är mycket giftigt. Stora rovfiskar finns högst upp i näringskedjan och “samlar” därigenom på sig kvicksilver från hela näringskedjan. Kvicksilver finns delvis naturligt i miljön, men har framförallt hamnat där genom olika industriella utsläpp.

Studier visar att kvicksilver utlakas genom olika skogsbruksåtgärder och att skogsbruket idag starkt bidrar till att kvicksilver ansamlas i fisk. Om du äter gädda, lake, abborre och gös oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Generellt är det bättre att äta små/medelstora fiskar. Släpp därför tillbaka de stora fiskarna!

Related Post